Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
UTSETTER: Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, sier saken skal opp i møte mellom RHF-direktørene i februar eller mars.

Utsetter avgjørelse om hemmelige priser

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har utsatt beslutningen om hvorvidt legemiddelpriser i anbud skal hemmeligholdes.

Publisert: 2017-01-12 — 07.49
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Dette har skjedd:

* I mars i fjor varslet HINAS, i et brev sendt alle helseforetak, at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige.

* Kravet om hemmelighold vakte sterke reaksjoner både internt i LIS, i apotekmiljøet, blant sykehusleger, i deler av legemiddelindustrien, jurister og politikere.  

* En arbeidsgruppe ble satt ned for å utrede praksisendringen nærmere. Flertallet i arbeidsgruppen konkluderte med at enhetspriser er å anse som forretningshemmeligheter og må unntas offentlighet. Bare Torfinn Aanes, tidlige leder i LIS, var uenig – og mener åpenhet bør være hovedregelen.

* Arbeidsgruppens sammensetning ble kritisert for å være ensidig.

* Dagens Medisin avdekket at apotekene fortsatt klistrer prislappen på H-resepter. LMIs Karita Bekkemellem stemplet apotekenes praksis som ulovlig, men apotekbransjen viste til regelverket som pålegger dem å påføre pris. HOD var uenig i tolkningen, men apotekene har foreløpig ingen planer om å endre praksis.

* I september ble det første LIS-seminaret avholdt der prisene for første gang ikke er offentlig kjent.

* Praksisen med ikke-offentlige enhetspriser var ute på høring i fjor høst. Et stort flertall av høringsinstansene advarer mot praksisen. LMI er de eneste som foreslår ytterligere hemmelighold.

* Saken skulle avgjøres av de fire RHF-direktørene i januar, men er nå utsatt til februar eller mars.

I høringsrunden advarte en rekke organisasjoner og etater mot praksisen med hemmelighold av legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud. Både Helsedirektoratet, Den norske legeforening, Statens legemiddelverk (SLV), Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo universitetssykehus (OUS) og Apotekforeningen går imot forslaget.

De frykter blant annet høyere legemiddelpriser, svekket tillit til helsepersonell og økt korrupsjonsfare dersom vedtaket fra Helseforetakene Innkjøpsservice (HIINAS) blir stående.

RHF-direktørene har tidligere varslet at de skulle ta endelig stilling til saken på et møte i januar. Nå er saken utsatt.

Behandles i februar eller mars
– Vi rekker ikke å diskutere saken i januar, men ser om vi rekker det i februar, senest i mars, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord til Dagens Medisin.

Han har foreløpig ikke lest noen av de 21 høringsforslagene som har kommet inn.

I høringsrunden har noen tatt til ordet for at saken er så prinsipielt viktig at avgjørelsen bør løftes opp til helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Vorland sier de er innstilt på å ta avgjørelsen selv.

– Tunge instanser som Helsedirektoratet, SLV og FHI advarer mot hemmelighold av prisene. Kan dere RHF-direktører gå på tvers av dem?

– Ja, hvis jussen er krystallklar, så kan vi ikke bryte loven, noe som vil få dramatiske konsekvenser. Nå skal vi lese gjennom det som er kommet og behandle saken, sier Vorland, som ikke vil forskuttere utfallet.

– Glade for innspill
HINAS er nylig blitt en del av det nyopprettede Sykehusinnkjøp HF, som ledes av administrerende direktør Kjetil Marius Istad.

– Det er veldig flott at mange har gitt klare og omfattende tilbakemeldinger i høringsrunden. Vi er glade for at mange har tatt dette seriøst og gitt sine innspill, sier Istad.

Han forteller at arbeidsgruppen som utredet spørsmålet i HINAS, har gått gjennom alle høringssvarene og forberedt en rapport som skal overleveres RHF-direktørene.

Taus om rapport
– Arbeidsgruppens utredning har fått mye kritikk. Står de på sitt eller har de endret mening på bakgrunn av høringsinnspillene?

– Arbeidsgruppen vil ta stilling til om det er kommet inn ny informasjon som stiller saken i et annet lys. Jeg vil ikke kommentere hva som ligger i rapporten før de administrerende direktørene har gått gjennom materialet, sier Istad.

Ifølge Sykehusinnkjøp HF er det ikke klageadgang på innføring av en rutine. Avgjørelsene som følger av rutinen kan klages inn, i dette tilfellet offentlighet rundt prisinformasjon. Dagens Medisin har bedt om innsyn i fjorårets kreftanbud, men fått avslag. Avslaget er klaget inn, og vil bli behandlet av HOD, som er klageinstans.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Nettopp 12.01.2017 16.23.56

  Hemmelig, hemmelig... Er oljefondets investeringer i kjeltringbransjen hemmelig? Det skulle ikke være egne vellykkete investeringer myndighetene møter når de skal forhandle pris vel?

 • Ivar Sønbø Kristiansen 12.01.2017 15.34.01

  "De fleste" later til å være i mot "hemmelige priser". Det blir da et et paradoks at SLV og Beslutningsforum praktiserer hemmelig betalingsvilje for helseforbedringer og hemmelig alvorlighetsjustering. Disse er også viktig for prioriteringer som altså gjøres uten offentlig innsyn. Dobbeltmoral?? Ivar Sønbø Kristiansen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!