Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KURSER I ELDREOMSORG: Intensivsykepleier Silje Eikemo (til venstre) og lege Gro Helen Dale har utviklet utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg ved Verdighetssenteret.

KURSER I ELDREOMSORG: Intensivsykepleier Silje Eikemo (til venstre) og lege Gro Helen Dale har utviklet utdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg ved Verdighetssenteret. Foto: Silje Katrine Robinson

Sykepleiere må betale etterutdanning av egen lomme

Flere sykepleiere som deltar på kurs for å øke kompetansen på akuttmedisinsk eldreomsorg, må dekke utgiftene selv.

Annons:

Det opplyser Verdighetssenteret, som nylig har lansert en ny videreutdanning innen akuttmedisinsk eldreomsorg. Kurset er rettet mot sykepleiere og helsepersonell, og de fire kullene i 2017 er allerede fylt opp med nær 80 deltakere, ifølge arrangøren.

– Flere av deltakerne betaler av egen lomme for å delta på kurset fordi det er for lite midler til videre- og etterutdanning i kommunehelsetjenesten. Det er en katastrofe innen eldreomsorgen, sier Stein Husebø, lege og faglig leder ved Verdighetssenteret.

– Bedre tilrettelagt i sykehusene
Senteret arrangerer også andre kurs om omsorg ved livets slutt, og sier at det ikke er uvanlig at helsepersonell selv betaler.

– Erfaringene våre viser at mange betaler av egen lomme og bruker feriedager fordi de blir møtt av arbeidsgiver med at de ikke har penger. Å få permisjon med lønn er også vanskelig fordi de er så presset på bemanning, Silje Eikemo, som har ledet arbeidet med å utvikle utdanningen ved Verdighetssenteret.

– Dette er ikke unikt i helsevesenet, og det skjer også på sykehus. Men det satses nok mer på kompetanse og faglig oppdatering i spesialisthelsetjenesten enn i eldreomsorgen, sier Eikemo, som selv er utdannet intensivsykepleier.  

NSF: Helt galt
Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund reagerer på praksisen og er klar på at arbeidsgiveren må ta regningen.

– Når det kommer en ny videreutdanning for sykepleiere innen akuttmedisinsk eldreomsorg slik som vi nå ser i Bergen, er det jo nettopp fordi dette er et behov som har økt etter samhandlingsreformen. Pasienter som skrives ut fra sykehusene og skal ha behandling i kommunene er sykere nå enn før og trenger mer avansert behandling, sier hun.

– Det er veldig bra at sykepleierne ser behovet for å få mer kompetanse og tar denne utdanningen. Men det blir helt galt når de skal betale for en slik reform av egen lomme. Det er det offentlige og arbeidsgivernes ansvar å betale det som skal til for å gi pasientene en mer avansert behandling i kommunen. Sykepleierkompetansen er alfa og omega i denne reformen. Vi har hele tiden støttet prinsippet i Samhandlingsreformen, men det kan ikke ha vært meningen at det er sykepleiere privat som skal betale for omleggingen, sier By.

Krever like vilkår i tjenesten
Hun viser til at partene i Spekter-området har inngått en avtale om lønn under videreutdanning for sykepleiere, og mener det samme må på plass i kommunene.

— Vi mener helt klart at sykepleiere må få full lønn under videreutdanning, Dette gjelder like mye i kommunene som i spesialisthelsetjenesten, sier forbundslederen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Helsepersonell 11.01.2017 19.26.26

  Til Jack Hansen: Hva er dette for noe sprøyt? Dersom arb.giver har behov for kompetansen, må de betale for den. Dette gjelder jo spesielt i helsetjenesten hvor det skjer mye nytt hele tiden. Hvis ingen gidder å betale for ekstra kompetanse, er resultatet feilbehandling og verste fall død. Men helsepersonell strekker seg langt for å yte en bedre tjeneste, betaler til og med av egen lomme for at pasientene skal få en bedre tjeneste. En slik videreutdanning er ikke skattepliktig. Arb.giver kan betale for kurs, videreutdannig, tom mastergrad hvis det gir den trengte kompetansen- uten at det utløser skatt for den ansatte. Hvis du er selvstendig næringdrivende kan du trekke fra kurs i næringsoppgaven, Hvis du er ansatt og betaler 10 000 i året i oppdateringsutgifter, går det under minstefradraget du automatisk får, uavhengig om du har utgifter eller ei. Det er derfor du har minstefradag.

 • Jack Hansen 10.01.2017 13.26.02

  Sykepleiere skal likestilles med andre yrker, der spesialisering/økt kompetanse dekkes av "studenten". Dette gjelder også alle andre yrker og jeg har selv ca 10000 i oppdateringsutgifter hvert år. Nei, det er ikke noe som kan trekkes fra på selvangivelsen heller. Dersom arbeidsgiver betaler for utvidet opplæring, er det en skattepliktig ytelse i sin helhet dersom det ikke kun er en oppdatering av tidligere kompetanse til "nåværende krav".

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen1

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat