Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Et nytt anonymt system for varsling av kritikkverdige forhold ved Karolinska Institutet i Sverige ble innført i 2015. Kun et fåtall alvorlige tilfeller er meldt inn.

Et nytt anonymt system for varsling av kritikkverdige forhold ved Karolinska Institutet i Sverige ble innført i 2015. Kun et fåtall alvorlige tilfeller er meldt inn. Foto: Colourbox

12 varsler fra sykehusansatte i anonymt system

Få alvorlige varsler til Whistleblowing centre på Karolinska Institutet.

Annons:

I 2015 innførte Karolinska Institutet i Sverige anonym varsling for arbeidstakere, gjennom Whistleblowing centre.

I praksis skjer varslingen via en ekstern nettside, anonymt og kryptert.

Parkeringsavgifter
Siden ordningen ble innført har det kommet tolv varsler, ti av dem i 2016. Flere av dem er spørsmål, eller synspunkter, og noen handler om blokkerte nødutganger eller parkeringsavgifter.

Et fåtall er mer alvorlige: I fjor kom det inn varsler om at medarbeidere hadde blitt utsatt for «ubegrunnede omplasseringer», «umotivert spørsmålsstilling vedrørende arbeidsoppgaver» og «trusler og krenkelse samt ryktespredning med rasistiske undertoner».

Sistnevnte episode førte til samtaler mellom personalavdelingen og den berørte sjefen for å løse situasjonen. Men fordi varsleren ikke ga mer informasjon har det ikke skjedd så mye mer, skriver svenske Dagens Medicin.

Sluttet å rapportere avvik
Et annet varsel handlet om dårlig hygiene under håndtering av biopsier. Et tredje om at rapportering om avvik ikke skulle ha blitt tatt hånd om av sjefene, som igjen skal ha ført til at personalet sluttet å rapportere avvik.

Retningslinjene ved sykehuset sier at varslingsfunksjonen skal brukes når medarbeidere mistenker brudd på lov, forskrift og retningslinjer som kan påvirke sykehusets retningslinjer. Det kan handle om for eksempel korrupsjon eller diskriminering og trakassering.

– Jeg synes ikke at de ti varslene vi har fått i 2016 er av en slik karakter. Men vi skal likevel ikke si at målet ikke er nådd med varslingstjenesten. Det som er viktig for medarbeiderne må vi respektere og håndtere på en profesjonell måte, sier HR-direktør Anna-Karin Samuelsson.

Svensk legeforening: – Det skjer ikke noe
Den svenske legeforeningens representanter på sykehuset mener funksjonen i seg selv er bra, men at problemet ligger i tilbakemeldingene de ansatte får fra sykehuset:

– Akkurat nå kan jeg ikke svare på om dette varslersystemet betyr noe til eller fra. Det finns medarbeidere som forteller helt åpent om saker, uten at noe skjer, sier Läkerföreningens lederrepresentant på Karolinska, Yvonne Dellmark.

Oslo universitetsykehus: Halvparten varsler ikke
Nylig viste en undersøkelse om varsling og ytringskultur på Oslo universitetssykehus, at halvparten av dem som i løpet av de siste 12 månedene har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, har unnlatt å varsle om det.

Danmark: Varsler-info på lønnsslippen
I Danmark ble det i 2014 laget en ordning der de ansatte på sykehus får informasjon om whistleblower-ordningen på lønnslippen.

Erstatning til varslere?

I Sverige kan varslere som har fått represalier fra arbeidsgiver bli tilkjent erstatning, dersom en foreslått lovendring går gjennom.

I 2014 kom utredningen «Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden»

Da kritiserte det svenske Läkarförbundet både muligheten til å forhandle bort denne varslerbeskyttelsen gjennom kollektivavtalen, samt at definisjonen av alvorlige forhold skulle tolkes av den enkelte arbeidsgiver.

Regjeringen i Sverige foreslår at lovendringen trer i kraft fra 2017.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!