Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kodeverket må ferdigstilles nå!

Det nye laboratoriekodeverket utgjør halvparten av en stor reform; en hardt tiltrengt omlegging av refusjonssystemet for laboratorietester. Derfor må kodeverket og det nye refusjonssystemet tas i bruk snarest.

Annons:

Innlegg: Tore Flaatrud, sekretariatsleder og advokat, Lab Norge

EN KRONIKK som ble publisert i nettutgaven til Tidsskrift for Den norske legeforening (15.8.2016), omhandler nytt Norsk laboratoriekodeverk (NLK). I kronikken retter lederne i flere fagmedisinske foreninger – som organiserer leger tilknyttet spesialiteter innen laboratoriefeltet – krass kritikk mot prosessen frem mot, og innholdet i, det nye laboratoriekodeverket.

Jeg skal ikke gå inn i kritikken, for det har jeg ikke kunnskap eller erfaring til å gjøre.

PÅKREVD. Mitt anliggende er et helt annet. Det kan godt hende at det nye kodeverket, slik det fremstår i dag, er beheftet med mangler som kan danne grunnlag for faglig kritikk. Likevel er vi som representerer laboratorieleverandørene, svært opptatt av at kodeverket nå kommer på plass, og det så fort som mulig. Så får man heller revidere det for å få det bedre enn det tilsynelatende er i dag.

Årsaken til at vi er opptatt av at kodeverket må komme på plass, er at dette er den ene halvparten av en stor reform. Det dreier seg om omleggingen av refusjonssystemet for laboratorietester. Den omleggingen er hardt tiltrengt.

UBALANSE. Dagens system for refusjoner fører til en ubalanse når det gjelder valg av teknologiske løsninger i sykehusene og unødig bruk av personellresurser som kunne ha vært brukt mer effektivt.

Refusjonssystemet har stimulert til egenproduksjon av medisinske tester i sykehusene. Den egenproduksjonen var, inntil for kort tid siden, helt uten ekstern kontroll.

ÉN REFUSJON. Egenproduksjon vil si tester produsert i sykehuset etter et avgrenset unntak i forskrift om medisinsk utstyr. Disse testene brukes i stedet for CE-merkede tester som er levert av laboratorieleverandørene, og som har vært igjennom omfattende lovpålagte prosedyrer for kvalitetssikring.

Med et nytt kodeverk og nytt refusjonssystem blir det én refusjon for én analyse/test. Det blir ikke lenger slik at sykehuset får vesentlig høyere refusjon dersom det lager en egen «manuell» egenprodusert test enn om man bruker en kommersiell CE-merket test som del av en automatisert løsning.

MÅ FERDIGSTILLES. Flere av de egenproduserte testene har dessuten blitt produsert og brukt i strid med forskrift om medisinsk utstyr og forskrift om håndtering av medisinsk utstyr. Men det er en annen sak og ikke tema her.

Vår konklusjon er at laboratoriekodeverket og det nye refusjonssystemet må ferdigstilles og tas i bruk snarest.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!