Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Handler om mer enn legene

Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening, sier konflikten strekker seg langt utover legenes arbeidshverdag.

Publisert: 2016-09-09 — 14.59 (Oppdatert: 2016-09-09 — 15.43)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

– Dette handler om mer enn legens arbeidstid. Det handler om hvor norsk arbeidsliv er på vei. Støtten vi har fått fra havnearbeiderne og andre fagforeninger viser dette tydelig, sier Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening (Ylf).

Les også: Sykepleierne støtter legestreiken

Legeforeningen kjemper for å beholde kollektive, rullerende arbeidsplaner - mens Spekter ønsker en kalenderturnus som kan justeres etter behov.

En individuell vaktplan er allerede innført ved Østfold sykehus, etter protester fra de ansatte. Ifølge Mjåset er det lignende planer ved Vestre Viken sykehus, Nordlandssykehuset Bodø og sykehuset i Vestfold.

– Dette er en kjempestor maktforskyvning som bryter med den norske modellen om kollektivt vern. Det er nesten absurd at det skjer, sier Mjåset til Dagens Medisin.

I STREIK: Christer Mjåset i Ylf svarte på spørsmål fra streikende Ahus-ansatte fredag.

– Stor streikekasse
Fredag deltok han på et streikemøte for streikende ved Akershus universitetssykehus. Sammen med forhandlingsleder i Akademikerne, Rune Frøyland, gjorde han det klart at de streikende må være beredt på å bytte ut legefrakken med gul streikevest i lang tid fremover.

– Vi har en stor streikekasse og kan streike i flere måneder, sa Mjåset, som understrekte at alle vil få lønn fra arbeidsgiver i denne perioden.

Streikebryteri
På møtet understrekte han at arbeidsgiver ikke har lov til å hente inn vikar når en streikende lege tas ut fra poliklinikk.

– Vi har allerede sett forsøk på streikebryteri, sier Mjåset, som oppfordrer ansatte om å rapportere dette videre til nærmeste tillitsvalgt.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Egel 09.09.2016 22.33.25

  Så vil en ekstravakt gi en ekstra utbetaling i forhold til om vakten var en del av planen på i underkant av 4.000 kr for en overlege, denne summen faller ned til rundt 3.000 kr for en LIS i øverste kategori, og faller videre nedover i lavere kategorier, turnusleger og medisinstudenter. Jeg kan ikke si at vi blir "rik" av å tjene 4.000 kr ekstra for en ekstra vakt der 50% går bort i skatt for å ta en ekstra vakt på 19 timer som ofte er ugunstig plasser. Så slutt å bruk penger som et argument i denne diskusjonen!!! Hvis det er sant at noen leger bytter til seg slik at de får 75 timers uker så er det uheldig, det er også uheldig hvis tillitsvalgte akseptere dette. Men det er sikkert gjort i en situasjon der det er uker med mindre arbeidsbelastning før og etter denne uken, kontra det en kan risikere med Spekter løsning at uken før og etter er på 60 timer. Så av to onder så tar jeg førstnevnte.

 • Egel 09.09.2016 22.27.12

  I et land som Norge der det er mangel på spesialister er det svært uheldig hvis vi får en dreining av spesialister fra det offentlig og over i det private, og til syvende og sist kan man risikere at det offentlig ikke er i stand til å ha et døgntilbud på vakt. Så jeg håper ikke det skjer. At det er penger som skal være en motiverende faktor kan jeg ikke se, og hvis du trur dette Gro Moen Skjøtt så har Spekter oppnådd det de ønsket med sine uttalelser, uttalelser som er feilaktige. Det er relativt enkelt forklare at ingen leger får inntil 20.000 kr for en ekstravakt, det er ikke mulig i forhold til lovverket(arbeidstid). Hvis Spekter får det som de vil så vil vil den ekstra vakten gå inn i arbeidsplanen og arbeidsgiver vil ikke og er ikke tjent med at disse timene forskyves fra dagen til kveld/natt. Derfor vil en slik planmessig vakt utløse tillegg som utvidet arbeidstid og vakttillegg. Da blir den reelle forskjellen mot en ekstravakt ganske liten. 19 timers vakt så vil en ekstravakt...

 • Ronald R. 09.09.2016 22.24.00

  Det gjentas ofte at folk ikke vil bli operert av en lege som er trøtt, men jeg vil ikke bli operert eller behandlet av en lege som jobber lite; som har kort arbeidstidsuke, korte arbeidsdager, lang ferie, ett års barnepermisjon og begrenset klinisk erfarenhet. Utvilt og glad rekker ikke. Er ikke en amerikansk kirurg bedre da? Eller?

 • Egel 09.09.2016 22.21.15

  Denne forhandlingen handler ikke om penger, Gro Moen Skjøtt. Jeg er ikke interressert i høyere grunnlønn for akseptere null kontroll over min arbeidstid og at arbeidsgiver kan benytte dette som et virkemiddel for at jeg ikke skal tørre å si ifra. Spør alle fabrikk arbeidere i Kina hva de synes om arbeidshverdagen sin, der de har null innflytelse på arbeidstid og mengde, Hadde det vært opptil meg hadde jeg jobbet mindre, men siden arbeidsgiver etterspør mer arbeidskraft så stiller jeg opp forbeholdt at jeg fortsatt har fleksibilitet i uttaket av ekstra timer og forutsigbarhet i min arbeidsplan uten at det går bekostning av planleggingen til avdelingen. Det er en gi og ta situasjon som fungerer utmerket. Hvis dette samarbeidet skulle bli ensidig ved full kontroll til arbeidsgiver er det ikke sikkert jeg er villig til å jobbe i det offentlige lenger, siden det private også i stor skala etterspør min arbeidskraft. Og det trur jeg det er mange som tenker.

 • Lege 09.09.2016 21.10.20

  Det handler om å ha kollektive rullerende planer, slik at en har forutsigbarhet og arbeider likt som de andre. Forutsigbarhet slik at en kan beregne seg langt frem, og allerede nå kan vite om en skal jobbe påsken neste år. Forutsigbarhet slik at en vet at en jobber vakt tre ganger i uken hver 8 uke. Forutsigbarhet slik at en vet hvilken helger en jobber langt frem og at planer kan tilrettelegges slik at arbeidsbelastning blir best mulig i en slitsom hverdag. Det er få med 6 års utdanning som arbeider så mye kveld/helg så billig som leger. Rullerende vakter gjør at leger jobber gratis f.eks hvis en vakt faller på julaften eller en annen helligdag. Det er kanskje snakk om 0-5 vakansvakter pr. lege pr år, så det er ikke så store summer det er snakk om. I tillegg er dette upopulærevakter som ofte er vanskelig å få dekket. Flere sykehus har også nye leger som ikke har begynt i full vakt enda som dekker opp disse vaktene.

 • Gro Moen Skjøtt 09.09.2016 20.07.53

  Jeg synes faktisk at legene bør kreve høyere grunnlønn og ikke behøve " å jobbe skjorta av seg" med helt uakseptable vakter for å ha en akseptabel lønn! Ingen kan greie å overbevise meg om at dette ikke primært gjelder penger.....forutsigbart og vakter inn i turnus betyr mindre utbetaling. Uforutsigbarhet og ledige vakter betyr penger i kassa.....forklar meg den som kan hvis dette ikke stemmer!

 • Gro Moen Skjøtt 09.09.2016 19.46.56

  Jeg registrerer at legene ved sitt forbund skyver pasientene foran seg og er opptatt av forsvarlighet ifl uketimer og arbeidslengde. Nå er det nå slik at AML-brudd ligger åpent for ansatte i vårt sykehus ihvertfall. Jeg registrerer her at flere leger er oppe i over 75 timer pr. uke pga "private bytter" i oktober som kommer. Mitt spørsmål til akademikerne blir da : Er man mer opplagt til slike vakter når man har byttet de til seg selv? Og: Hvorfor blir slike bytter akseptert uten at fridager også byttes? Dette blir jo ganske latterlig ift kampen legene nå kjemper synes jeg.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!