Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
PRODUKTIVITET: Innen psykisk helsevern og rusbehandling må det gjøres et betydelig utviklingsarbeid før man når samme kvalitet på målene som tilfellet er for somatikken, ifølge en ny rapport som har sett på produktiviteten i spesialisthelsetjenesten. Illustrasjon: Colourbox

Mangler data for produktivitet i psykiatri og rusfeltet

I somatikken finnes nok data for å analysere produktiviteten, mens det samme ikke er tilfelle for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Publisert: 2016-08-05 — 14.19 (Oppdatert: 2016-08-05 — 14.42)

I januar i fjor ga Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Frischsenteret i oppdrag å utarbeide et notat med analyser av utvikling i produktivitet i somatisk sektor i spesialisthelsetjenesten i perioden 1999-2014, samt grunnlaget for analyser av produktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Nå foreligger rapporten «Produktivitet i spesialisthelsetjenesten», som viser at mens det finnes gode nok data for å kunne gjøre analyser av produktivitet i somatikken, er det dårligere stilt i psykisk helsevern og rusbehandling.

Gjenstår betydelig arbeid
«I dag er det ikke et datagrunnlag som uten videre gjør det mulig å analysere verken variasjoner på tvers, eller utvikling i produktivitet innen psykisk helsevern på en måte som gjør det mulig å skille forskjeller i sammensetning av aktivitet fra forskjeller i produktivitet. Her må det derfor gjøres et betydelig utviklingsarbeid før man når samme kvalitet på målene som tilfellet er for somatikken», konkluderers i rapporten.

Det påpekes likevel at det i hovedsak er tilgjengelig data i Norsk pasientregister som gjør det mulig å forsøke ulike former for justering for pasientsammensetning. Også for kostnader er datatilgjengeligheten tilfredsstillende for å kunne utforske produktivitetsanalyser av rus og psykiatri.

Les hele rapporten her.

Datagrunnlaget for analysene i rapporten er i hovedsak Norsk pasientregister (NPR) i Helsedirektoratet for pasientdata og Statistisk sentralbyrå og Helsedirektoratet/Samdata for personell og kostnadsdata.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Tine Løhre 09.08.2016 18.50.32

  Hva definereres som produktivitet i psykisk helse? Flest "behandlede" pasienter? Som gjerne er den samme pasienter som har vært inn og ut 7 ganger i løpet av en mnd? Eller er det at man gir god behandling hvor pasienten føler seg ivaretatt, hørt og faktisk blir bedre, selv om antallet liggedøgn på en innleggelse da blir lengre, blir kansje totalen lavere hvis man ser på ligge døgnene hvor hver enkelt pasient, istedet for at hver gang man legges inn telles det som en "ferdigbehandlet pasient..." Noen burde sjekket statistikken på det. I allefall i Trondheim.

 • Siri Lill Thowsen 06.08.2016 00.30.09

  Omsider blir det dokumentert den manglende interessen og oppmerksomheten fra offentlighetens side rettet mot psykisk helsetjeneste!!!!

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!