Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helseministeren på ville veier

Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling.

Publisert: 2016-07-29 — 10.04 (Oppdatert: 2016-07-29 — 10.27)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Tor K. Larsen, professor i psykiatri, Stavanger universitetssykehus

Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep.
Ulike medier har i sommer hatt flere innlegg angående etableringen av medikamentfrie avdelinger i psykiatrien.

Jeg vil i det følgende forsøke å forklare hvorfor medikamentfrie poster ikke bare er en dårlig ide, men rett og slett kan ende opp med å bli en innføring av systematisk malpraksis i norsk psykiatri. I verste fall kan liv gå tapt.

All forskning tilsier at den beste behandlingen av alvorlige psykiske lidelser som psykoser, manier eller dype depresjoner skal integrere psykologiske og biologiske metoder. Behandling som både tilbyr medisiner, samtaleterapi og stressreduserende tiltak er mest virksom. Å ikke tilby medikamentell behandling er ikke bare i strid med sunn fornuft (eller vitenskapelig basert kunnskap, om man vil), det er også i strid med Helsedirektoratets Nasjonale Faglige Retningslinjer for behandling av psykoselidelser (2013).

Hensikten med medikamentfrie poster er å la pasienter selv velge hvilken behandling de vil ha. Det kan høres fint ut, men det er en risikabel ide for nysyke. Man overser et helt sentralt problem i psykiatrien, nemlig at de mest alvorlig syke ofte mangler sykdomsinnsikt. En person med vrangforestillinger eller hallusinasjoner, en mann som ser seg selv som Messias, eller ung kvinne som slutter å spise fordi stemmene i hodet hennes har befalt henne det, vil ofte ikke se på seg selv som syke. Logikken er enkel; dersom jeg ikke føler meg syk vil jeg heller ikke søke behandling.

Den valgfriheten som helseministeren nå ønsker å påtvinge helsevesenet vil med andre ord føre til at mange svært alvorlig syke mennesker i praksis fratas retten til best mulig behandling. Det finnes selvfølgelig pasienter som ikke har god effekt av medisiner, jeg har selv flere av dem i behandling. I TIPS-prosjektet, som fokuserte på tidlig oppdagelse av psykose, fant vi at 70% av 174 pasienter brukte medisiner etter 10 års behandling.

Poenget er at man ikke på forhånd kan vite hvem som ikke vil ha god effekt av medisiner. Slik er det også ofte ved alvorlige kroppslige lidelser; det at noen pasienter ikke har effekt av medisin mot astma innebærer ikke at nysyke ikke anbefales behandlingen.

For meg synes det som om helseministeren har latt seg manipulere til å etablere et behandlingstilbud som ikke følger Helsedirektoratets egne anbefalinger. Det setter oss, som i vårt daglige arbeid har ansvar for menneskers liv og helse, i et umulig dilemma. Som behandlende leger blir vi tvunget til ikke å tilby best mulig behandling – noe som er stikk i strid med vår oppgave i helsevesenet.

Kanskje forstår ikke helseministeren hva han er i ferd med å begi seg ut på. Fra en klinikers synsvinkel synes dette å være feilbehandling satt i system.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Walter Keim 18.03.2018 20.06.35

  Åpner medikamentfritt behandlingstilbud på sikt et paradigmeskifte som realiserer recovery slik at schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom/uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer enn firedobler? Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp har jobbet siden 2011 for medisinfrie tilbud. Den 26.11 2015 ga Helse- og omsorgsdepartementet frist til 1.juni 2016 med å etablere medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling. Ingen av helseforetakene klarte det innen fristen Men nå i 2018 har i alle helseregioner kommet tilbud på plass. Open dialogue behandler 83% av pasientene medisinfri i et langtidsperspektiv og oppnår at pasienter med diagnose schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer firedobles fra mindre enn 20 til 80%. Åpner det døren til et paradigmeskifte? http://wkeim.bplaced.net/files/Medikamentfritt_behandlingstilbud.html

 • Walter Keim 28.03.2017 19.30.54

  Norske psykiatriske forening stiller med et åpent sinn Stiftelsen Humania avholdt 8.2.2017 en konferanse med tittelen "Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten bruk av psykofarmaka?" (1). Både tilhengere og kritikere av medisinfire behandlingstilbud kom til orde, sammen med den internasjonalt kjente vitenskapsjournalisten Robert Whitaker (2). Han har nylig skrevet en reportasje fra den medisinfrie enheten ved Åsgård sykehus, under tittelen "The Door to a Revolution in Psychiatry Cracks Open" (3) med paradigmeskifte- spørsmål stilt. Det er interessant å legge merke til at den Norsk psykiatrisk forening så sent som i desember 2016 ikke hadde tatt stilling i saken, men besluttet å ha et "åpent sinn". I en artikkel om medisinfrie behandlingstilbud i fremhevet daværende leder Anne Kristine Bergem blant annet følgende spørsmålsstillinger (4): Virker antipsykotiske legemidler, eller har de ikke den effekten vi er ledet til å tro? http://tidsskriftet.no/comment-view/1109

 • Berit Bryn Jensen 03.08.2016 14.41.19

  LEGE forsøker 1.8.16 forgjeves å redde TK Larsen fra professorens utsagn om at TIPS er en medikamentstudie. Patrick McGorry, frontfiguren for tidig intervensjons prosjektene i mange land, ivret for tidlig intervensjon i betydningen psykiatrisk behandling til "ultra-high-risk" unge nettopp for å utforske om medikamentell behandling kunne hindre overgang (transition) to psykose. Se f eks artikkelen "Interventions in persons with ultra-high risk for psychsis (2009) i Journal of Clinical Psychiatry. John Ioannidis artikkel fra 2005, se Plos Medicine er bedre. Han skrev om hvorfor nesten all klinisk forskning er upålitelig på grunn av interessekonflikter, industriell inflytelse, bias, design, massering av data osv. Ironisk nok viste en av McGorrys undersøkelser at en kontrollgruppe med ingen intervensjon kom best ut. Professor Larsen har mye å forsvare. Han er ikke objektiv. De reelle pådriverne for TIPS mm har ingen interesse av å bli synlige.

 • Walter Keim 03.08.2016 03.56.35

  Når jeg ser denne ignoranse mot forskningsresultater her så synes jeg det var riktig å ha reservert meg mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/patverfue-en_anonym.html

 • Lege 01.08.2016 15.53.43

  Her kan man kanskje komme Larsen til unnsetning ved å opplyse om at TIPS-studien ikke først og fremst handlet om å behandle før psykotisk gjennombrudd, men å øke sannsynligheten for at behandling ble iverksatt så snart som mulig etter at psykosen var et faktum. På den tiden var det nok mange som hadde tiltro til at medisiner kunne forhindre utvikling av psykose og følgelig startet opp medisiner i en for tidlig fase, men det "vet" man nå at ikke er tilfelle. Risiko for alvorlige bivirkninger tilsier at man IKKE skal bruke medisiner før et evt psykotisk gjennombrudd. Likefullt kan man arrestere Larsen på at han opprettholder at TIPS "selvfølgelig var en medikamentstudie". Studien var ikke designet på noen måte som besvarer spørsmålet om hvordan medikamenter påvirker forløpet sammenlignet med annen behandling, hverken på kort eller lang sikt.

 • Feil 01.08.2016 15.12.49

  I kommentarene under er det en hel rekke forhold og behandlingsmetoder som bør være svært interessant for bla. Statens Helsetilsyn å undersøke nærmere. Bla. dersom det stemmer at såkalte udefinerte prepsykotiske tilstander hos unge personer er blitt behandlet med anti psykotisk medisinering. En medisinering som i seg selv kan frembringe psykoser og andre svært alvorlige bivirkninger. Personene som blir tilbudt slik medisinering av helsepersonell kommer da lett inn i en ond medisinsk sirkel der de tror og oppfatter at de må være alvorlig syke. Og i tankene blir de da også alvorlig syke og oppfører seg da deretter. Og dermed blir de offer for enda mer medisinering til det til slutt går helt rundt for dem…. https://www.lmd.no/2011/12/den-psykiatriske-pilleindustrien/

 • psykolog 01.08.2016 14.10.52

  Siden professoren er opptatt av hva forskning tilsier, bør denne artikkelen være interessant... "When self-perceptions of expertise increase closed-minded cognition: The earned dogmatism effect". (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103115001006)

 • berit bryn jensen 01.08.2016 13.27.37

  Professor TK Larsen skriver i sitt 5. av 10 kommentarer/tilsvar at TIPS også var en medikamentstudie, i og med at (såkalte) antipsykotika var en del av behandlingsopplegget. Det er sant. Men det er første gang jeg har hørt dette uttalt så eksplisitt av noen implisert lege. De har fremhevet (potensielle) fordeler ved å oppdage psykose tidligst mulig, hindre overgang til psykose ved å behandle, les medisinere, såkalt prepsykotiske tilstander hos sårbare unge, en spekulativ, invalid diagnose, ikke inkludert i DSM5, hevdet å kunne forkorte tiden for ubehandlet psykose, osv. Å hevde at TIPS-studien er en medisinstudie, dog uten kontrollgruppe, bestyrker oppfatningen av at initiativet og støtten til de mange medisinske tidligintervensjonsprosjektene kom fra dem som tjener på å produsere og selge medikamentene, Big Pharma og alle de mer og mindre naive og ambisiøse fagfolkene som har deltatt og hatt fordel av spekulativ forskning på bekostning av unge, sårbare personer.

 • Gunn Kristiansen 01.08.2016 08.18.45

  Det høres fint ut at behandlingen skal starte med samtale, innleggelse og så medisinering. I praksis foregår det slik at samtalen fokuserer på å "finne feil" som kan bekrefte tegn på psykose. Hvis pasienten har stort nok symptomtrykk kan hen legges inn. Et sikkert tegn på psykose er at "fornuften tar seg en rusletur", men i henhold til helbredelses teorien er ikke dette det samme som at pasienten mangler sykdomsinnsikt. Pasienten er helt avhengi av andre for å komme helskinnet gjennom helbredelsesforsøket. Medisiner kan kanskje lindre angst og smerte og være til hjelp for den brøkdelen som har veldig stort symptomtrykk, men det er mye som tyder på at medisiner også ødelegger helingsevnen. Derfor er det viktig å komme tidlig til og stole på at andre tiltak virker.

 • Feil 31.07.2016 23.29.33

  Mange såkalte alvorlige syke pasienter har dessverre blitt alvorlig syke etter feildiagnostisering og tilsvarende feil medisinering i helsevesenet... https://www.nrk.no/dokumentar/_-pillene-tok-livet-av-silje-1.11317278 ..... Dette er ett faktum som professor tklarsen i sine mange forsvarstaler her dessverre hopper elegant bukk over. I mange tilfeller er de alvorlige bivirkningene av medikamentell feil behandling en DEVALUERING av pasientene - der pasientene til slutt kan ende opp som rene selvmordspillende "zombier". Nedsløvet og ute av stand til å fungere sosialt. Og det er mye mer alvorlig enn om man på bakgrunn av helseministerens "ville direktiver" skulle komme i skade for å DEVALUERE professor tklarsen sine feilfrie medikamentelle og ikke stigmatiserende og vrangforestillende behandlinger.... https://psykologisk.no/2014/08/psykiske-lidelser-vart-siste-tabu/

 • Lege 31.07.2016 23.18.46

  Larsen benytter ikke sjansen til å beklage eller moderere seg. Synd, men kanskje ikke så rart fra noen som har selvtillit nok til å utlevere pasienthistorier i kommentarfeltet til Dagens Medisin. Et litt hjelpeløst forsøk på anonymisering, Larsen lar oss jo til slutt få vite at det var en hun. Han tar vel sjansen på at hun ikke leser Dagens Medisin, så alt i orden. En pasient med lang sykehistorie og "god effekt"(?) av medisiner, men fremdeles psykotisk og til fare for seg selv. Hun ville valgt bort medisiner hvis hun kunne. Alt dette i følge professor Larsen. Hvis Larsen hadde brukt like mye tid på å sette seg inn i medikamentfrie tilbud som til å snakke nedsettende om tiltaket og de som har kjempet for å få et mer differensiert helsetilbud, ville han vite at tiltaket ikke gjelder for pasienter som behandles under tvang. Vi skal ikke drøfte hans pasienter her, men å påstå at 85-90% har god effekt av medisiner, er ikke i tråd med kunnskapsoppsummeringer, selv ikke i akuttfase.

 • Christine Rosenqvist 31.07.2016 22.01.48

  Ja, det er rett. Det er en devaluering av ukritisk bruk av medikamenter. Det er også en aksept av pasienters rett til selv å bidra til sin behandling, og til valgfrihet. .Jeg skjønner at det byr deg i mot, og at du stadig opplever at helseministeren har blitt manipulert. Men slik er nå en gang virkeligheten i 2016.

 • tklarsen 31.07.2016 21.52.09

  Denne ideen om "medikamentfrie" poster er i praksis lik en devaluering av medikamentell behandling. Det er også i strid med Helsedirektoratets egne retningslinjer. For noen uker siden snakket jeg med en person som hadde stemmehøring som sa han/hun (taushetsplikt) skulle ta livet av seg selv for å forhindre at en annen person kunne bli skadet. Personen har en lang sykehistorie og god effekt av medisiner. Selv mener han/hun stemmene representerer Djevelske og Guddommelige makter som faktisk kan påføre andre stor skade. Personen hadde skadet seg selv ganske alvorlig. På et psykotisk grunnlag (hun/han er overbevist om at noen med overnaturlige krefter faktisk snakker med henne...) ville denne personen helt sikkert "valgt" bort medisiner. Hvordan ville dere håndtert en slik sak? Han/hun har ingen innsikt i at hun er syk; hvilket hun åpenbart er. Som psykiater må jeg gi best mulig behandling; dersom medikamentfrie poster ideen skulle slå gjennom ville han/hun risikere å få feil behandling.

 • tklarsen 31.07.2016 21.42.31

  Ingenting av det jeg har skrevet etterhvert står i kontrast til mitt opprinnelige innlegg; alle psykiatere som jobber med psykosepasienter vet at noen ikke har særlig god effekt av behandling med medisiner. Det dreier seg om 10-15% av pasientene, men vi kan ikke plukke disse "non-respondere" ut på forhånd. Jeg står fast ved at det å innføre "medikamentfrie" poster for første gangs syke er et gigantisk feilsteg og at det vil kunne føre til stor skade for en del pasienter; noen som kunne ha hatt effekt av medisiner vil i slike opplegg aldri få prøvd det ut. Jeg står også fast ved at dette vedtaket er konsekvensen av manipulasjon; pressgrupper som ekstrapolerer fra egen negative erfaring med psykiatrien, har fått gjennomslag for et opplegg som ikke er bra. Vi trenger ingen medikamentfrie poster; like lite som vi ikke trenger "psykologfrie" soner. God behandling integrer alle aspekter ved behandlingen.

 • Christine Rosenqvist 31.07.2016 20.16.41

  Tredje gang gjelder? Nå som professor Larsen har blitt vekket til live igjen, kan han kanskje forklare på hvilken måte helseministeren har blitt manipulert.

 • Lege 31.07.2016 18.07.59

  Kan vi oppsummere at Larsen gjennom sine kommentarer modererer seg? Han forteller jo nå at han selv har møtt mange pasienter som ikke har nytte av medisiner eller har hatt for plagsomme bivirkninger. Da ser det jo ut til å være noen som bør behandles uten medisiner? Eller mener Larsen at alle likevel må bruke medisiner, enten de har nytte av den eller ikke, og enten de vil eller ikke? Jeg tror vi vet hva Larsen vil svare; de som ikke trenger å bruke medisiner er velkommen til å motta behandling i hans avdeling allikevel. Men det er akkurat her behovet for medikamentfrie behandlingsplasser har oppstått, mange føler seg nemlig slett ikke velkommen på de ordinære avdelinger når de prøver å få hjelp uten medisiner. Og det har vært situasjonen i årevis, så utålmodigheten er stor. Er det på sin plass at Larsen nå beklager sine ord som "gigantiske feilgrep", "systematisk malpraksis", "i strid med sunn fornuft" og en minister som er manipulert og ikke forstår hva han gjør?

 • tklarsen 31.07.2016 14.41.44

  Man hevder at mange er "livredde medikamenter"; min erfaring er at det sjeldent er tilfelle i tidlig sykdomsfase. Men i løpet av behandling er det utvilsomt en del som har svært negative erfaringer med medisiner; noen har hatt akutte dystonier - noen har fått ekstrem vektøkning - noen blir bare trøtte av dem - noen har møtt arrogante leger som ikke er interessert i hva de opplever, men bare pøser på med medikamenter. Dette må man som lege forholde seg til og snakke med den såkalte pasienten om... Jeg snakket med en pasient i går som fortalte at den beste medisinen hun/han (taushetsplikt...) hadde fått var leponex, men dessverre fikk hun/han for mye bivirkninger. men leponex tok vekk vrangforestillingene og stemmehøringen. Jeg jobber midt oppi dette; jeg snakker med mennesker som sliter med psykose hver eneste uke. Det er en erfaring / utgangspunkt man ikke bare kan kjimse av...Man kan ikke ekstrapolere fra egen negative erfaring til alle andre; det blir helt feil.

 • tklarsen 31.07.2016 14.33.23

  Jeg har anmeldt boka "Drøm i våken tilstand"; se http://tidsskriftet.no/article/3097809/ "Anti-psykiatri"-leiren likte ikke min anmeldelse så godt - men slik er verden; man er uenig om ting... Jeg syntes boka hadde mange spennende aspekter. Bare for å si det; jeg mener det beste rådet man kan gi til en såkalt terapeut som behandler et menneske som sliter med psykose er; "det kunne vært deg". Dersom man ikke tenker det så funker terapien nesten aldri... Det handler om tilfeldigheter; alvorlig sykdom rammer som regel uten noen spesiell årsak og behandlingen må alltid være tilpasset den enkelte pasients historie. Det er aldri "dem og oss"; det er alltid "oss".

 • tklarsen 31.07.2016 14.21.16

  Alltid fascinerende å diskutere dette med mennesker som mener psykose egentlig ikke er en sykdom; da er det jo forståelig at man argumenterer mot virksom "behandling". Selv har jeg jobbet med dette i over 30 år og er det noe jeg er helt overbevist om så er det at svært mange av de som utvikler psykose lider av dette. De klarer ikke jobbe, gå på skole, konsentrere seg, etablere varige forhold etc.. Disse romantiske ideene om at psykose bare er en del av livet, er til lite hjelp for disse menneskene. Medisiner er bare en del av behandlingen; det viktigste er å se menneskene med de vanskene de har og vise dem respekt. Tilby den hjelpen som finnes; samtaler - innleggelse - støtte til familien og medisiner. I den rekkefølgen...

 • Gunn Kristiansen 31.07.2016 10.53.11

  I boka "Drøm i våken tilstand" (Abstrakt) beskrives psykosen som et helbredelsestalent. Dette er ikke mangel på sykdomsinnsikt. Det er en annen sykdomsinnsikt som leder til en ny teori for psykisk sykdom som utfordrer den genetisk-bio-medisinske. Den nye teorien er utviklet av psykose erfarere med mål og motiv om å få en bedre behandling for seg selv og sine etterkommere. Vi har ingen interessekonflikt i forhold til debatten om medikamentfri behandling og ingen motivasjon i forhold til å ville manipulere fagfeltet.

 • Walter Keim 30.07.2016 20.50.50

  I et recovery (tilfriskning)-perspektiv klarer seg ifølge Harrow pasienter uten antipsykoyika 10 ganger bedre (henholdsvis 5% og 50%): http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_MRA.html

 • psykiater 30.07.2016 18.05.23

  Prof. Larsen referer til en studie som finner at 90% med schizofreni mangler sykdomsinnsikt i tidlig fase. Slik høres det ut når man har sittet med definisjonsmakten i lang tid. For hvordan avgjøres om pasienten har sykdomsinnsikt? Jo, blant annet ved spørsmål av typen "er du enig i at du har en psykisk sykdom og er i behov av medisinsk behandling?" Her oppstår det ofte uenighet hos mennesker som har skremmende indre opplevelser eller andre vonde plager, men ikke helt klarer å formidle kvaliteten i sine opplevelser til eller tør å stole på at psykiaterens sykdomskategorier er riktig for dem. Eller er livredd for medikamenter. Psykiatriens sykdomsspråk kan ha nytteverdi i noen sammenhenger, men det er store problemer knyttet til validitet. Hvor sanne er diagnosene for hver enkelt pasient? Her tror jeg Larsen må venne seg til at faget beveger seg mot en mer deskriptiv og mindre kategorisk sykdomsforståelse enn han selv er kjent for.

 • berit bryn jensen 30.07.2016 15.09.08

  What happens when underperforming big ideas in research become entrenched? Se http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2541515 TIPS er en stor ide med dårlige resultater. Qui bono? Professorer som TeKå Larsen ved SUS og andre helseforetak i inn- og utland, men først og sist den internasjonale legemiddelindustrien som har tjent og tjener milliarder av dollar på farlige, skadelige, dødelige medikamenter ved å bidra til overdiagnostisering, overmedisinering og iatrogene skader på sårbare unge mennesker. Helsemyndighetene må fremskaffe data for reell tilfriskning, forverring, kronifisering og tidlig død ved helseforetakene, og medikamentdoser forskrevet den enkelte. TIPS er en stor ide som ikke engang DSM5-komiteen turde innlemme i diagnosemanualen fordi prepsykose er uten tradisjon og vitenskapelig fundament.

 • Christine Rosenqvist 30.07.2016 09.49.28

  Jeg ser at professoren har begynt sin retrett. Det er jo ikke uvanlig i denne saken at folk som går høyt ut mot denne rettighetsendringen modererer seg etter hvert som de ser motstanden de møter. . Men én ting kan han ikke så lett ro seg unna; - på hvilken måte har helseministeren blitt manipulert, og av hvem? Hvor har han denne kunnskapen fra? Der han har hentet sin øvrige kunnskap om medikamentfrie behandingstilbud?

 • Walter Keim 30.07.2016 06.09.50

  I TIPS-prosjektet fant vi at 70% av 174 pasienter brukte medisiner etter 10 års behandling. Hva hvis man hadde en kontrollgruppe som hadde ikke tatt antipsykotika i det hele tatt? Martin Harrows langtidsforsøk viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke (bare) en effekt av lidelsen.» Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene. Etter 7 år oppnår 40.4% recovery uten og 17.6%. med antipsykotika. Det er denne virkligheten pasientene møter: 95% av pasientene oppnår ikke "recovery" dvs. blir ikke frisk i det lange løp. Å ta bort medisinene 10-dobbler recovery (tilfriskning/bedring).

 • Walter Keim 30.07.2016 05.55.25

  Helsedirektoratet uttaler sommeren 2015: «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen. På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.»

 • Feil 30.07.2016 02.10.43

  Ut i fra "forsvarstalene" til tklarsen her så kan man lure på hvem som mangler sykdomsinnsikt? De såkalte «schizofrene» eller de såkalte «behandlerne». For hva om det er behandlerne som tar vrangforestillende feil? Setter feil «psykose» diagnose som igjen gir feil medisinsk behandling? Er det helt greit? Er det greit å erfare at de stigmatiserende bivirkningene blir for store? I seg selv kan det ofte da bli selve bivirkningene som skaper psykoser og dermed igjen gir økt selvmordsfare. For er det ikke ofte medisiner og rusmidler som skaper psykoser? I utgangspunktet? Dersom da pasientene blir feil diagnostisert på bakgrunn av virkningen av bivirkningene. Som igjen kommer av feil medisineringen som ble gitt i utgangspunktet. Havner ikke da psykiatrien på helt ville veier? Og ikke helseministeren. Når professorene glemmer å analysere - Utgangspunktet?. For hvordan vet de hva de sier at de vet?.... http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/pa-tide-a-tenke-nytt-om-antipsykotisk-behandling/

 • tklarsen 30.07.2016 00.35.09

  I WHO sin store pilot-studie på Schizofreni fant man at over 90% manglet sykdomsinnsikt i tidlig behandlingsfase. Jeg mener det er en betydelig risikofaktor for at man tar "valg" på helt feil premisser. TIPS (som jeg selv har jobbet i i over 20 år) var selvfølgelig også en medikamentstudie iom at antipsykotika var en del av behandlingspakken. Vi hadde ingen RCT på effekt av medisiner, men registrerte bruken også ved 10 års oppfølgingsstudien. Jeg gir alle typer behandling; CBT, psykoterapi, motiverer til familiearbeid, psykologbehandling, musikkterapi, medisiner etc. At man systematisk skulle utelukke noen av dette i startfasen ville være helt feil. At man etter flere års sykdom ender opp med å ikke ha funnet medisiner som hjelper, eller har erfart at bivirkningene ble for store - det er helt greit - som sagt; jeg har og har hatt mange slike pasienter i behandling. Konflikten går på at noen vil utelukke en del av behandlingen og den delen som forskningen viser er mest virksom.

 • Lege 30.07.2016 00.13.45

  TIPS var ingen medikamentstudie, og det er overraskende at en professor som attpåtil har benyttet seg av et "all forskning viser" argument i kronikken, kan være så omtrentlig. Et spørsmål om hvilken evidens man har fra gode studier av langvarig medikamentbehandling mumles bort med at "det finnes i hvert fall ingen langtidsstudier på ensidig psykologisk behandling". I løpet av et sykdomsforløp er faren for selvmord relativt sett betydelig høyere i tidligere faser av sykdommen enn senere. Av den grunn er det vanskelig å bli sikker på den virkelig selvmordsforebyggende effekt relativt til annen behandling av klozapin, som oftere settes inn senere i forløpet.

 • Lege 29.07.2016 23.57.04

  Larsen viser i sin kronikk og kommentarer at han ikke har satt seg godt inn i eller forstått hva medisinfrie enheter skal være. Det dreier seg ikke om pasienter som ikke lider eller ønsker behandling. Det dreier seg om pasienter som ønsker en annen behandling enn Larsen forskriver, de ønsker å møte fagfolk som i større grad respekterer et ønske om å prøve å bli bedre uten (eller med mindre bruk av) medisiner. Larsen skal fortsatt få lov til å informere om og tilby det han anser som best behandling, og det er vel ingen som tror at noen plutselig ender opp i en medisinfri enhet uten å ha fått informasjon om tilgjengelige behandlingsalternativer, inkludert medisiner. Hvorfor er det så stor motstand mot antipsykotiske medisiner hos så mange? Jeg tror det blir for enkelt å forklare det bare med "manglende innsikt". Et psykiaterstand som i så stor grad er havnet i klinsj med de som de er satt til å hjelpe, bør kanskje undre seg mer og være mindre bastant på at de eier sannheten alene

 • Christine Rosenqvist 29.07.2016 23.05.57

  TK. Larsen skriver:"For meg synes det som om helseministeren har latt seg manipulere til å etablere et behandlingstilbud som ikke følger Helsedirektoratets egne anbefalinger". Kan vi få en nærmere redegjørelse for hvordan, og av hvem helseministeren har blitt manipulert. Det er en ganske drøy formodning han her kommer med. Den må begrunnes.

 • tklarsen 29.07.2016 22.56.47

  det er aldeles ikke noe retorisk grep å spørre hvem som vil ha ansvaret dersom en person med førstegangs-psykose ikke har fått adekvat behandling; NPE gir erstatning i slike saker. TIPS har vist at tidlig behandling er korrelert med mindre suicidalitet; jeg har ikke hevdet at det er vist at man har færre selvmord. Mortaliteten er betydelig forhøyet ved psykoselidelser; i TIPS var hele 10% døde etter 10 år; det var ikke en følge av medikamentbruken. Les studiene fra UK og Finland på effekten av leponex...

 • tklarsen 29.07.2016 22.51.54

  De fleste som rammes av psykose er ikke forberedt på det, de har ikke planlagt hva slags behandling de evtl skulle motta. Min rolle som behandler er å informere og tilby virksom behandling. Det er ingen tvil om at medisiner mot psykose er den best dokumentert virksomme behandlingen... Men; det høres for meg ut som om du benekter eller ikke forholde deg til, det faktum at de fleste med psykose er uenige i at de syke; det er per def en del av det å være psykotisk. Det er her dilemmaet oppstår; hva sal man tilby av behandling til en alvorlig syk person med psykose som ikke selv innser at han er syk?

 • Lege 29.07.2016 18.35.35

  Det er slett ikke imot retningslinjer for behandling å respektere at noen ikke ønsker å bruke medikamenter. Tvert imot er det klart uttrykt i retningslinjene at behandling med legemidler som hovedregel bare skal skje dersom pasienten samtykker til det. Og retoriske grep som å spørre om hvem som har ansvaret hvis noen tar sitt eget liv etter at de har valgt å ikke behandles med medisiner, burde Larsen holde seg for god til. Det er aldri dokumentert at tvungen legemiddelbehandling reduserer fare for selvmord, mange er tvert imot dypt bekymret for at tvang og det mange opplevelser som krenkelser, kan øke fare for noen. Likeledes er det slett ikke tilfredsstillende forskningsmessig belegg for å slå fast at tidlig behandling med medisiner reduserer antall selvmord. Noen studier viser at de som kommer sent til behandling er i høyere risiko, men man kan ikke slutte fra slike studier at tidlig iverksetting av medisiner vil redusere risikoen. Andre faktorer kan forklare forskjell i risiko

 • tklarsen 29.07.2016 17.49.12

  jeg har dessverre ikke misforstått noenting; man legger opp til at også nysyke skal kunne velge medikamentfrie poster; ihvertfall ser det ut til at man tar et slikt feilsteg i noen HFer; da kan man komme i den situasjonen at en ung person med en alvorlig psykose - som kunne ha respondert bra på medisiner - faktisk ikke får prøvd ut slik behandling... hva om en slik person tar sitt eget liv eller skader andre i psykotisk forvirring? Hvem har da ansvaret for at retningslinjene for behandling ikke ble fulgt?

 • tklarsen 29.07.2016 17.43.31

  tidlig behandling ser ut til å forebygge suicidalitet; det finnes i hvertfall ingen langtidsstudier på effekt av ensidig psykologisk behandling, men masse forskning på at det går svært dårlig med folk om de ikke får behandling: bla øker risiko for voldelig atferd betinget i psykotiske ideer. opptil 50% av uteliggere i amerikanske storbyer er eller har vært psykotiske....

 • Lege 29.07.2016 16.21.19

  "Vi blir tvunget til å ikke tilby beste behandling"? Er det noe Larsen har misforstått her? Selvsagt kan han fortsatt tilby den behandlingen han anbefaler og mener er best. Poenget med å innføre medikamentfrie behandlingsplasser er å gi et bedre tilbud til de som ikke ønsker å følge den anbefalingen Larsen gir omkring medikamenter, kanskje fordi de har erfaring for at det ikke har hjulpet dem, eller at de vegrer seg for å bruke medisiner de (og Larsen for den saks skyld) ikke kan vite langtidseffekten av. Som kjent finnes det ingen gode, kontrollerte langtidsstudier (over flere år) som klart dokumenterer nytte av antipsykotiske legemidler. Medikamentfrie behandlingsplasser gjelder ikke der det vurderes å være behov for tvungen legemiddelbehandling. Man blir også litt nysgjerrig på tallene Larsen presenterer; Hvor mange av pasientene tar medisiner under frivillighet? Og hvor mange er falt ut av studien?

 • Feil 29.07.2016 13.42.54

  I Norge er det over 500 selvmord i året. Hvor mange av de kunne vært unngått uten de alvorlige stigmatiserende bivirkningene av anti psykotisk medisinering? 100, 200, 300??? Det får vi nok aldri greie på. Men sannsynligvis ett stort nok antall til at det nok er adskillig bedre med feilbehandling satt i system for denne pasientgruppen enn feil medisinsk behandling.... Ja, er det noen som tror at å bli idiotforklart og fratatt muligheten til egne medisinske valg er noe man personlig vokser på? Får man personlig vekst av slik motgang? Eller er slik medisinsk behandling bare noe man må klare å håndtere? Og dermed så vokser man av det. Ved at man virkelig får smake sin egen, høyst lokale, medisin!!!…. http://www.dagbladet.no/magasinet/22-juli-psykiaterennbsp--a-bli-idiotforklart-overfor-en-hel-nasjon-det-tror-jeg-ikke-at-jeg-vokste-pa/60332046 ...

 • Lege 29.07.2016 12.22.39

  Helseministeren sier og gjør det embetsverket og informasjonsbyråkratene sier han skal si og gjøre. Slik de fleste helseministere før ham også har gjort. Det er en stund siden medisinskfaglig baserte vurderinger var viktige.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!