Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

GLEDELIG NYTT: Kåre I. Birkeland mener resultatene fra LEADER-studien er både overraskende og gledelige.

GLEDELIG NYTT: Kåre I. Birkeland mener resultatene fra LEADER-studien er både overraskende og gledelige. Foto: Per Corneliussen

Færre hjerte- og kardødsfall med liraglutid

Resultatene vil trolig føre til at medikamentet blir oppgradert i retningslinjene, ifølge professor og overlege Kåre I. Birkeland.

Annons:

LEADER-studien, som ble lagt frem tidligere denne måneden, konkluderer med at legemiddelet liraglutid (Victoza) gir færre hjerte- og karrelaterte dødsfall hos pasienter med type 2-diabetes. 

Studien har omfattet mer enn 9300 pasienter med type 2-diabetes og etablert hjerte- og karsykdom. Pasientene fikk standardbehandling, og ble i tillegg randomisert til å bli behandlet med enten liraglutid eller placebo.

Pasientene som fikk liraglutid hadde 13 prosent lavere risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser – det vil si hjerte- og karrelatert dødsfall, ikke-dødelig hjerteinfarkt eller ikke-dødelig hjerneslag – enn pasientene i kontrollgruppen. Samtidig hadde pasientene som fikk liraglutid 22 prosent lavere risiko for dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom enn pasientene som fikk placebo.

LEADER-studien

Studien randomiserte 9340 pasienter med type 2-diabetes og kjent hjertesykdom i to like store grupper. Én gruppe ble behandlet med liraglutid, den andre med placebo. I tillegg fortsatte pasientene i begge gruppene på standard behandling.

Blant dem som fikk liraglutid, døde 4,7 prosent av hjerte- og karrelaterte hendelser. I kontrollgruppen var andelen på 6,0 prosent.

Blant dem som fikk liraglutid, inntraff det kombinerte utfallet «alvorlige kardiovaskulære hendelser» (kardiovaskulær død, ikke-dødelig slag eller ikke-dødelig hjerteinfarkt) hos 13,0 prosent. I kontrollgruppen var andelen på 14,9 prosent.

Det er den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA som har stilt krav om at de kardiovaskulære endepunktstudiene skal undersøke hjerte- og karrelaterte dødsfall, ikke-dødelig hjerteinfarkt og ikke-dødelig slag som ett sammensatt primærendepunkt.

LEADER-studien ble presentert på den årlige kongressen til American Diabetes Association tidligere i juni, og er publisert i New England Journal of Medicine.

– Overraskende resultater
Ifølge Kåre I. Birkeland, professor ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus, er dette gledelige resultater.

– Dette er veldig positivt. Vi har mange diabeteslegemidler, men ikke så mange som viser seg å ha effekt mot hjerte- og karsykdom. Resultatene er overraskende: Medikamentet reduserer blodsukkeret, vekten og blodtrykket litt, men vi skjønner ikke helt hvorfor det virker som det gjør mot hjerte- og karsykdom, sier han.

Birkeland minner om at studien kun har omfattet diabetespasienter med etablert hjerte- og karsykdom, og at funnene ikke uten videre kan generaliseres ut over denne gruppen.

Først i klassen
LEADER-studien er én av flere såkalte kardiovaskulære endepunktstudier – store studier som undersøker sikkerheten til diabeteslegemidler med tanke på hjerte- og karsykdom.  Liraglutid er det første legemiddelet i klassen GLP-1-reseptoragonister som er påvist å ha effekt mot kardiovaskulær sykdom i en slik studie.

I utkastet til ny nasjonal retningslinje for diabetes, likestilles blodsukkersenkende legemidler i klassene SGLT2-hemmere og DPP4-hemmere med insulin og sulfonylurea som andrelinjebehandling for pasienter med type 2-diabetes, etter å ha forsøkt metformin. I retningslinjene foreslås ett av medikamentene i hver av disse klassene å foretrekkes, på bakgrunn av resultatene i kardiovaskulære endepunktstudier.

– Er det grunn til å vente at liraglutid blir trukket frem i retningslinjene som følge av denne studien?

– Vi har to medikamenter som er tilfredsstillende i denne legemiddelklassen. Når en sikkerhetsstudie viser at liraglutid er bedre enn placebo, mener jeg at man må ta hensyn til det. Disse resultatene vil nok føre til at medikamentet blir oppgradert i retningslinjene, og blir mer brukt, sier han.

Birkeland viser til at medikamentet har vært på markedet i flere år, men forteller at det hittil er blitt lite brukt, i påvente av resultater fra sikkerhetsstudien.

Oppgitte interessekonflikter: Kåre I. Birkeland sitter i Helsedirektoratets faggruppe for de nye retningslinjene. Holder foredrag for de fleste firmaer innen diabetes, men honorarene går til sykehuset.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!