Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
NY LOVHJEMMEL: Nå blir det mulig å forhandle om pris, ikke bare for legemidler finansiert av sykehusene, men også for de som finansieres av folketrygden. Foto: Illustrasjonsfoto Per Corneliussen

Stortinget endrer loven for medisinrabatter

Åpner for rabattavtaler mellom legemiddelindustrien og staten for legemidler som finansieres av folketrygden.

Publisert: 2016-06-06 — 13.47
Denne artikkelen er over fem år gammel.

I dag kan ikke staten fremforhandle rabattavtaler for legemidler finansiert over blåreseptordningen, mens man kan det for legemidler som sykehusene betaler for.

– Vi ønsker i høyeste grad å få ned legemiddelprisene, og det er helt unaturlig å ikke kunne forhandle priser for legemidler som finansieres på blåresept. Men det måtte en lovendring til, sier Erik Hviding, avdelingsdirektør divisjon helseøkonomi og finansiering i Helsedirektoratet.

I Legemiddelmeldingen foreslo regjeringen å oppheve forbudet mot etterskuddsvise rabatter, som er nødvendig for å legge til rette for prisrabatter for legemidler som finansieres av folketrygden. Saken var ute på høring i 2015, og lovforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet ble nylig behandlet av Stortinget første gang.

Høy prisvekst
Om bakgrunnen for lovendringen skriver departementet at vi står overfor en situasjon der kostnadene forbundet med nye legemidler vil øke betraktelig.

«For å sikre befolkningen tilgang til nye og effektive legemidler, er det derfor behov for å se på hvilke muligheter som finnes for å redusere prisen og dermed totalkostnadene», heter det i proposisjonen.

Departementet viser til at flere land i Europa har endret sin strategi når det gjelder å fastsette priser og innkjøp av legemidler.

Helse- og omsorgskomitéen har gitt sin tilslutning til forslaget, som betyr at lovhjemmelen er på plass. I prinsippet kan dermed prisforhandlinger starte allerede fra 1. juli i år.

Enstemmig storting
– Et entydig og enstemmig storting gikk inn for lovendringen. Så fort loven er sanksjonert vil den trå i kraft snarest mulig. Målet er raskere tilgang og billigere legemidler, sier Sveinung Stensland (H) i Helse- og omsorgskomitéen.

For helseforetakene er det etablert et legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) som tar seg av forhandlingene, men det er foreløpig ikke avgjort hvilke aktører som får ansvaret her.

– Vi skal jobbe videre med å utrede behovet for forskriftsendring, sier underdirektør Jan Berg i Helse- og omsorgsdepartementet.

Åpner for hemmelighold
Selv om departementet skriver at det i «prinsippet er ønskelig med mest mulig åpenhet rundt legemiddelpriser og avtaler», åpner de samtidig for hemmelighold. «Etter departementets vurdering bør lovgivningen ta hensyn til at legemiddelindustrien i en del tilfeller ikke er villig til å senke maksimalprisen, men kan være villige til å senke den reelle prisen gjennom ulike former for rabattavtaler».

Helsekomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet mener det er betenkelig at allmennheten ikke får innsyn – og dermed ikke kan vurdere om det foregår likebehandling. Kjersti Toppe fra Senterpartiet mener det må være et klart mål for Norge å sikre et internasjonalt legemiddelmarked med åpenhet om prisavtaler, og ber regjeringen jobbe for dette.  

Seminar om hemmelighold
Hemmelighold og legemiddelpriser er tema i et seminar på Universitetet i Oslo kommende fredag. Helsedirektør Bjørn Guldvog skal åpne møtet, og avtroppende LIS-direktør Torfinn Aanes vil redegjøre for praksisen med åpenhet gjennom 20 år.

Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, skal legemiddelpriser fra nå av unntas offentlighet. Helsepersonell som bryter taushetsplikten trues med sanksjoner.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!