Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NYE REGLER: Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket sier det ikke lenger bør være et krav at sulfonylurea skal forsøkes før de nye legemidlene.

NYE REGLER: Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket sier det ikke lenger bør være et krav at sulfonylurea skal forsøkes før de nye legemidlene. Foto: Per Corneliussen

Vil endre refusjonsreglene

Nye refusjonsregler vil åpne for at nye legemidler blir likestilt med sulfonylurea og insulin, ifølge Legemiddelverket.

Annons:

Statens Legemiddelverk (SLV) har i sitt høringsinnspill ingen innvendinger mot at nye, dyrere legemidler er likestilt med sulfonylurea og insulin som andrevalg etter metformin.

Legemiddelverket arbeider nå med nye refusjonsregler for blodsukkersenkende legemidler ved type 2-diabetes.

Ikke lenger krav om SU først
Overlege Sigurd Hortemo ved SLV har deltatt i faggruppen som har vurdert hvilke legemidler som bør inkluderes i de nye retningslinjene.

Hortemo kan ikke si sikkert når de nye refusjonsreglene vil tre i verk. Han understreker at refusjonsreglene settes etter eget regelverk, og ikke automatisk følger retningslinjene.

– Men Legemiddelverket er enig i at det ikke lenger bør være et krav om at sulfonylurea alltid skal forsøkes før de nye blodsukkersenkende legemidlene. Planen er å lage nye refusjonsregler som åpner for at de nye legemidlene DPP4-hemmer og SGLT2-hemmer kan brukes etter
metformin, og sånn sett blir likestilt med SU og insulin, sier Hortemo.

To foretrukne legemidler
I retningslinjene er DPP4-hemmeren sitagliptin og SGLT2-hemmeren empagliflozin trukket frem som foretrukne legemidler.

– Vi vet ennå ikke om refusjonsreglene vil reflektere retningslinjene når det gjelder akkurat dette. Men Legemiddelverket er enig med forslagene i retningslinjene. Når det er flere alternativer innenfor en legemiddelgruppe, bør legen velge ett av de medikamentene som har vist i sikkerhetsstudier at de ikke øker risikoen for hjerte- og karsykdom, sier Hortemo.

Ekstrakostnader
Sulfonylurea koster cirka 1,80 kroner per dag, mens de nyere medikamentene koster cirka 15 kroner per dag.

Legemiddelverket har ennå ikke beregnet ekstrakostnadene ved at flere pasienter vil bruke nye, dyrere legemidler.

– Men en slik vurdering vil bli gjort. Vi ser allerede en betydelig kostnadsvekst innen diabetesbehandlingen med dyrere legemidler. Det er imidlertid positivt at man har flere medikamenter å velge mellom, og det er ikke så lenge til den første DPP4-hemmeren går av patent, noe som vil påvirke utgiftene positivt, sier Hortemo.

– Gledelig
Professor Kåre I. Birkeland professor ved Det medisinske fakultet ved UiO og leder av Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus (OUS) Aker, har deltatt i arbeidet med de nye retningslinjene. Han syns det er svært positivt at SLV vil endre refusjonsreglene når det gjelder DPP4-hemmere og SGLT2-hemmere.

– Med denne endringen vil refusjonsreglene legge seg opp mot retningslinjene, og det er ryddig. Dette er gledelig, sier Birkeland.

I andre land er det ulikt hvorvidt retningslinjer og refusjonsregler henger sammen.

– Det er svært ulike refusjonsregler i forskjellige land. Så langt jeg vet, har DPP4-hemmere lenge hatt samme refusjonsvilkår i Finland som eldre legemidler, sier Birkeland.

Bør vise effekt på harde endepunkt
Tor Claudi, overlege ved Nordlandssykehuset, sitter i to av Helsedirektoratets faggrupper for de nye retningslinjene.

– Det er fornuftig at refusjonsreglene henger sammen med retningslinjene, spesielt for legene som skal forskrive disse medisinene, sier Claudi.

Hans personlige mening er at Legemiddelverket bør være mer tilbakeholdne med å innvilge refusjon for nye legemidler før de har vist effekt på harde endepunkt.

Helsedirektoratet
Det har kommet inn over 20 høringsinnspill til de nye retningslinjene for diabetes. Seniorrådgiver Ingvild Felling Meyer er prosjektleder for retningslinjene for diabetes i Helsedirektoratet, sammen med seniorrådgiver Monica Sørensen.

– Vi kommer til å involvere alle arbeidsgruppelederne i et møte 16. og 17. juni for å gjennomgå høringsinnspillene og foreta eventuelle endringer i retningslinjene, sier Meyer.

Det er ennå ikke klart hvor raskt de ferdige retningslinjene vil bli publisert.

Oppdateringer
– Det skjer mye ny forskning på dette feltet nå, særlig når det gjelder medikamenter. Hvor ofte vil retningslinjene bli oppdatert?

– Det må besluttes på sentralt nivå. Kanskje er det hensiktsmessig å ha en årlig hovedoppdatering. Men vi vet at det er sikkerhetsstudier på gang, og at det vil komme resultater fra dem til høsten. Dermed kan vi komme til å oppdatere retningslinjene oftere, sier Meyer, som understreker at det er nødvendig med en faglig gjennomgang også i oppdateringene.

Foregangsland
NCD-strategien for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft sier at Norge skal bli et foregangsland for forebygging av diabetes type 2.

– Gjennom fokuset på levevaner og tidlig diagnostisering i retningslinjene prøver vi å oppnå dette. Vi vil identifisere hvem som er i risikogruppen for å utvikle diabetes, og sette inn støtet der, sier Meyer.

Slik vil man få ned andelen med uoppdaget diabetes type 2.

– I en periode kan man regne med at vi finner flere, og at man vil kanskje se en tendens til at prevalensen øker, sier Meyer.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!