Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Raser mot egenandel ved obduksjon

– At pårørende blir bedt om å betale frakt av døde til sykehuset for obduksjon, er en skandale, sier legegruppe i Den norske patologforening.

Publisert: 2016-03-31 — 12.02
SKANDALØST: – Obduksjon blir gjort til et økonomisk spørsmål for de pårørende, sier patolog Cecilie Alfsen ved Ahus. Foto: Ahus

Fra 1. januar trådte den nye obduksjonsloven i kraft. Den sier at leger nå blir pålagt å ta stilling til obduksjon ved alle typer dødsfall, både i og utenfor sykehus. Lovendringen er velkommen i fagmiljøene fordi man i Norge har et mål om å øke antall obduksjoner.


Vurderer stans av obduksjoner
Den norske patologforening har fått varsler om at det er et problem for begravelsesbyråene å få dekket de nødvendige fraktkostnadene i forbindelse med medisinsk obduksjon av personer som dør utenfor sykehus.

De har flere ganger bedt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å stanse det som, ifølge foreningen, er urettmessige forsøk på å innføre egenandel ved obduksjoner.

I mars sendte obduksjonsgruppen i patologforeningen en epost til HOD der foreningen varsler at følgen kan bli stans av medisinske obduksjoner på dem som dør utenfor sykehus.

– Dette er åpenbart urimelig, og det er overraskende at man ikke har tatt hensyn til intensjonen bak forskriften, og også har valgt å se bort fra hvordan den har vært praktisert i snart ti år, skriver faggruppen til departementet.

Bakgrunnen er at HOD og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) tolker en egenandelsforskrift på en ny måte, ifølge fagfolkene.


«Straffes økonomisk»
– Dette medfører at pårørende til dem som dør utenfor sykehus, straffes økonomisk hvis de samtykker i obduksjon, sier patolog Cecilie Alfsen til Dagens Medisin. Hun er leder for faggruppe obduksjon i Den norske patologforening, og hun viser til at trygden frem til nå har dekket frakt av den døde til sykehuset for obduksjon.

I et debattinnlegg som henvender seg til helse- og omsorgsminister Bent Høie, skriver Alfsen: «Et nytt prinsipp om at pårørende skal betale egenandel når pasienter som dør utenfor sykehus obduseres, er nå ført i pennen av ASD. En nesten 20 år gammel velfungerende forskrift om at frakt av lik til obduksjon betales av det offentlige, har blitt gjenstand for juridisk fiksfakseri».

– Forskriften har vært praktisert som et unntak fra Folketrygdloven nettopp for å hindre at det ble krevet egenandel, men da av legene som rekvirerte obduksjonene, ikke pårørende. «Dekkes av Folketrygden» har vært forstått som nettopp dette; at det skal dekkes. Nå argumenteres det med en kobling til §7.3 i Folketrygdloven og hevdes at unntaket ikke gjelder hvis det ikke presiseres at det er et unntak.


«En skandale»
– Vi som har vært pådrivere for at forskriften i det hele tatt kom på plass i 2004, og som har skrevet NOU-en om ny lov, vet at dette er feil, påpeker Alfsen.

– Obduksjon blir altså gjort til et økonomisk spørsmål for de pårørende. Dette i motsetning til hvis man er «heldig» og har pårørende som dør på sykehuset, hvor alt ved obduksjon er gratis. Dette er oppsiktsvekkende, og rett og slett en skandale. Her vrenger man på en forskrift til å bety noe den aldri tidligere har betydd. ASD, med HOD som stilltiende tilskuere, konstruerer – uvisst av hvilken grunn – en ny praksis som avviker fra det som har vært praktisert til nå, og som i tillegg er et totalt brudd med forutsetningen for den nye obduksjonsloven, sier Alfsen.


Vil se på saken på nytt
ASD og HOD uttaler i samarbeid følgende til Dagens Medisin:

– Arbeids- og sosialdepartementet redegjorde for Folketrygdens regler om dekning av utgifter ved båretransport i brev til Den norske patologforening 9. mars 2016. Departementet har registrert at det kan være uklarheter knyttet til praktiseringen av regelverket, og vi vil derfor i den nærmeste fremtid se på saken på nytt i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Rune Madsen 11.06.2016 13.11.40

  GALA,GALE,BYRÅKRATISKE MØKKALAND ALT HANDLER OM BUNNLINJEN ,SKAM DERE DET BLIR UTFØRT ALTFOR FÅ OBDUKSJONER I NORGE HER GÅR MANGE MORDERE FRI OG DETTE VET DE RETTE INSTANSER

 • Eikeland 02.04.2016 16.32.43

  Dette er helt uakseptabelt. Obduksjon brukes for lite, jeg synes det er en medisiners oppgave å ønske obduksjon når det er tvil om dødsårsak for å kvalitetssikre vårt fag. I tillegg er det selvfølgelig viktig for de pårørende, men vi må virkelig ta på oss denne kostnaden selv i det norske helsevesenet!

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!