Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ZIKA-MYGG: I motsetning til malariamyggen, biter myggen som sprer zikaviruset, også om dagen.

ZIKA-MYGG: I motsetning til malariamyggen, biter myggen som sprer zikaviruset, også om dagen. Foto: CDC/ James Gathany

EMA setter ned ekspertgruppe på zikavirus

Europeiske eksperter skal bidra til raskere utvikling av medisin.

Annons:

The European Medicines Agency (EMA) har etablert en arbeidsgruppe av europeiske eksperter innen vaksiner og infeksjonssykdommer som skal bidra til den globale responsen på trusselen om zika-virusinfeksjon.

Arbeidsgruppen ble etablert som en følge av at Verdens Helseorganisasjon (WHO) tidligere denne måneden slo fast at det myggbårne zikaviruset er en global krise.

Fakta om zikaviruset

Zikafeber er en sykdom forårsaket av zikavirus som overføres med mygg og forekommer i Asia, Afrika og Oseania og siden 2014 også i Sør-Amerika.

Tiden fra smitte til utbrudd av sykdommen (inkubasjonstiden) er vanligvis 3-12 dager. Symptomene er vanligvis milde og varer 2-7 dager med feber, øyebetennelse, leddsmerter og utslett.

Det er imidlertid en mistanke om at infeksjon hos gravide kan føre til fosterskader, som mikrokefali. Dette er en nevrologisk tilstand hos nyfødte som innebærer at hodeskallen er liten, som regel som resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet.

Noen kan utvikle nevrologiske og autoimmune komplikasjoner som Guillain-Barré syndrom. Symptomene kan være vanskelig å skille fra andre myggoverførte sykdommer som denguefeber og chikungunyafeber.

Det er kun rapportert ett tilfelle av zikafeber i Norge hos en norsk turist som hadde oppholdt seg på Tahiti under utbruddet på øya i 2014.

Kilde: FHI

Vil ha raskere utvikling
Det finnes ingen behandling eller vaksine mot sykdommen, og heller ingen medisiner som er under utprøving i kliniske studier.

EMA oppfordrer legemiddelutviklere om å ta kontakt hvis de har lovende prosjekter. EMA vil også proaktivt gå ut til bedrifter som jobber med utprøvende vaksiner for å tilby veiledning. Målet er å bidra til raskere utvikling av medisin.

Stadig flere land i Sør- og Mellom-Amerika rapporterer om tilfeller av utbrudd av zikafeber. Samtidig er det observert en fortsatt økning av fosterskaden mikrokefali i flere delstater i Brasil.

Selv om det ikke endelig er fastslått at zikafeber er årsaken til den alvorlige hjerneskaden anbefaler Folkehelseinstituttet gravide å vurdere å utsette reiser til berørte områder. Beskyttelse mot myggstikk er det eneste forebyggende tiltaket.

Gravide bør følges opp
FHI anbefaler at gravide som har oppholdt seg i berørte områder følges opp av helsetjenesten etter hjemkomsten fra berørte områder, uavhengig om kvinner har hatt symptomer på zikafeber eller ikke.

Dersom lege eller jordmor vurderer at den gravide bør følges opp med videre undersøkelser, bør kvinnene henvises til regionale sentere for fosterdiagnostikk for videre oppfølging, skriver FHI i sine råd til helsepersonell.

Testing for zikafeber kan foreløpig ikke utføres i Norge, men ved Folkhälsomyndigheten (tidligere Smittskyddsinstitutet) i Sverige.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
Jeg godkjenner publisering av artikkelkommentaren og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Karcy 26.04.2016 07:25:24

  We've arevird at the end of the line and I have what I need!

Nyheter fra startsiden

Trakk anken: Likestillingsombudets vedtak blir stående

OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon4

RAPPORT OM UNDERERNÆRING HOS ELDRE

– Det blir ikke gjort noe som monner1

Behandling i legevakt etter rusforgiftning

– Behov for bedre oppfølgingsrutiner

RETNINGSLINJER FOR IMMUNTERAPI

Reagerer på uklare råd om ny immunterapi

Strategi 2030 for Helse Midt-Norge

Svarer RHF-direktøren i video2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!