Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

RØYKESLUTT: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) vil ta opp blåreseptrefusjon av røykesluttlegemidler i behandlingen av helseminister Bent Høies (H) legemiddelmelding over nyttår.

RØYKESLUTT: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) vil ta opp blåreseptrefusjon av røykesluttlegemidler i behandlingen av helseminister Bent Høies (H) legemiddelmelding over nyttår. Foto: Samferdselsdepartementet

Vil åpne for refusjon av røykesluttmedisiner

Særlig kols-pasienter kan ha medisinsk gevinst av blåreseptåpning for legemidler mot nikotinavhengighet, mener Bård Hoksrud (Frp).

Annons:

I Legemiddelmeldingen heter det at regjeringen vil åpne for forhåndsgodkjent refusjon for legemidler mot ereksjonssvikt og rusavhengighet. Dermed er det kun medisiner mot håravfall og røykeslutt som ikke kan gis blåreseptrefusjon, ifølge den såkalte moralparagrafen – legemiddelforskriftens § 14-14.

Ifølge Bård Hoksrud (Frp) – ny representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget – bør det også åpnes for at røykesluttlegemidler kan refunderes for enkelte pasientgrupper.

Legemiddelforskriftens paragraf 14-14

Fastslår at legemidler ikke får forhåndsgodkjent refusjon (blåreseptrefusjon) hvis de i hovedsak skal benyttes i behandlingen av følgende tilstander:

a. Rusavhengighet

b. Nikotinavhengighet

c. Naturlig håravfall

d. Erektil dysfunksjon

Dersom én eller flere av disse kategoriene fjernes fra paragrafen, innebærer det at produsenter kan søke om blåreseptrefusjon for disse medikamentene, på lik linje med legemidler for øvrig. Det er Statens legemiddelverk som vurderer disse søknadene, ut fra hensyn til blant annet kostnadseffektivitet og helsegevinst.

I Legemiddelmeldingen foreslår regjeringen å fjerne rusavhengighet og erektil dysfunksjon fra forskriftsteksten.

– Jeg mener i alle fall at disse legemidlene må få muligheten til å bli vurdert. Så er det et faglig spørsmål å bestemme om de faktisk skal gis på blå resept. Spesielt kols-pasienter kan ha stor gevinst av å slutte å røyke, så jeg mener at dette bør prøves ut for den gruppen først, sier Hoksrud til Dagens Medisin.

– Flere er positive
Stortingets behandling av Legemiddelmeldingen skjer etter planen i begynnelsen av februar, og det er i denne anledning det ifølge Hoksrud kan bli aktuelt å åpne for blåreseptrefusjon av røykesluttlegemidler.

– Er det realistisk å få med eget parti og egen regjering på dette?

– Jeg håper det er mulig, og jeg opplever at flere jeg har snakket med er positive. Det er viktig å være tidlig ute med å løfte opp denne saken i forkant av behandlingen av Legemiddelmeldingen, sier Hoksrud.

– Har du sett på de økonomiske konsekvensene av en slik regelendring?

– Det er alltid et motargument at slike ting koster penger. Men hvis vi prøver det ut på noen pasientgrupper først, så blir ikke kostnaden så stor. Forhåpentligvis fører det til at enda flere klarer å slutte å røyke, og det er bra for samfunnet totalt sett.

– Viktigste tiltak for kols-pasienter
Også Kristelig folkeparti ser på refusjon av legemidler mot nikotinavhengighet blant flere aktuelle tiltak for å gjøre det lettere å slutte å røyke.

– Jeg mener at for personer som enten har blitt syke av røyking, eller som har sykdommer hvor røykeslutt vil være viktig for å bedre prognose og sykdomsforløp, vil røykeslutt dramatisk kunne bedre deres livskvalitet. Dette vil spesielt gjelde pasienter med diagnoser som kols, kreft eller hjerte- og karsykdommer, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) til Dagens Medisin.

Hun viser til at Prioriteringsrådet har anbefalt blåreseptåpning for røykesluttmedisiner, og at Kunnskapssenteret har konkludert med at de aktuelle legemidlene er kostnadseffektive. Bollestad peker dessuten på at røykeslutt vil være det viktigste medisinske tiltaket for kols-pasienter.

“Jeg ønsker at vi skal fjerne hele moralparagrafen”

- Ketil Kjenseth (V), stortingsrepresentant

– Samtidig er det gode grunner til å se på refusjon også for andre grupper friske røykere, for eksempel unge mennesker, som vil kunne ha en stor helsegevinst i sitt livsløp ved røykeslutt.

Vil fjerne hele paragrafen
Stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) forteller at Venstres stortingsgruppe for tiden diskuterer spørsmålet om legemiddelforskriftens § 14-14.

– Jeg ønsker at vi skal fjerne hele moralparagrafen. De to kategoriene som er foreslått fjernet – rusavhengighet og ereksjonssvikt – er jeg enig i. Så mener jeg det er gode grunner til å fjerne også nikotinavhengighet: Det er så mye å hente på røykeslutt i et folkehelseperspektiv. Så er det et prinsipielt spørsmål om vi fortsatt skal holde oss med en moralparagraf: Grensene for hva som er sykelighet har endret seg siden paragrafen ble innført, sier Kjenseth til Dagens Medisin:

– Det er et økonomisk motargument, om at røykere bruker mye penger på røyk, som de heller kunne ha brukt på å slutte å røyke. Men da bør vi heller ta debatten om hvordan det spleiselaget skal løses enn å holde på en moralparagraf.

Venstres stortingsgruppe tar etter planen stilling til saken i løpet av neste uke.

Kreftforeningen: «Bør vurderes»
Tidligere denne uken arrangerte helse- og omsorgskomiteen høring om Legemiddelmeldingen. Under høringen ba Kreftforeningens Beate Heieren Hundhammer komiteen om å vurdere refusjon av røykesluttmedisiner:

«Skal vi nå målet om 25 prosent reduksjon av for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer innen 2025, så holder det ikke bare at de unge ikke begynner å røyke. Vi må også få til røykeslutt, og da bør refusjon av legemidler mot nikotinavhengighet vurderes», uttalte Hundhammer.

Også bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI) har tatt til orde for å fjerne nikotinavhengighet fra legemiddelforskriftens § 14-14.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Dr. Tariq 11.12.2015 17.06.52

  Da bør man også godkjenne refusjon av medikamenter mot matavhengighet. Se bildet i oppslaget. Ikke 100% helse-hallahl! PS: Og hva med gratis snus til røykesluttere? Det er jo mer effektivt enn pillene fra industrien?

 • Per Andersen 10.12.2015 15.20.06

  Da håper jeg at demping med såkalte e-sigaretter også blir tatt med! http://tidsskriftet.no/article/3429260

 • lege 10.12.2015 11.22.35

  Så det gjør man- tar fra stomi- og inkontinenspasienter... Friske midler- ikke la andre pasienter betale prisen

 • Torbjørn Wisløff 10.12.2015 09.54.14

  Link til rapporten som omhandler kostnadseffektivitet av røykesluttlegemidler: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/cost-effectiveness-of-varenicline-bupropion-and-nicotine-replacement-therapy-for-smoking-cessation

Nyheter fra startsiden

HELSE SØR-ØST FORKASTER OMSTRIDT IKT-LØSNING

Utredning slakter radiologi-løsningen

STRID OM VARSLING OG REPRESALIER

Forsker tapte mot OUS i to rettsinstanser

EUROPEISKE LEGEMIDDELMYNDIGHETER

Gransker feildoseringer av metotreksat

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!