Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIL LESE NØYE: Kåre I. Birkeland vil lese EMPA-REG-studien nøye i tiden fremover, men karakteriserer resultatene ved første gjennomsyn som svært lovende.

VIL LESE NØYE: Kåre I. Birkeland vil lese EMPA-REG-studien nøye i tiden fremover, men karakteriserer resultatene ved første gjennomsyn som svært lovende. Foto: Øyvind Bosnes Engen

– Resultatene fra EMPA-REG er spennende og overraskende

Diabetesforsker Kåre I. Birkeland mener empagliflozin kan representere et paradigmeskifte i behandlingen av type 2-diabetes.

Annons:

STOCKHOLM/EASD: Resultater fra den såkalte EMPA-REG OUTCOME-studien – som ble presentert i Stockholm torsdag – viser at legemiddelet empagliflozin signifikant reduserer alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes.

– Resultatene av EMPA-REG-studien er jo svært spennende, og jeg må si overraskende. Empagliflozin er det første antidiabetikum som på en overbevisende måte har vist seg å kunne redusere ikke bare hjerte- og karhendelser og -død, men også total dødelighet ved type 2-diabetes, sier Kåre I. Birkeland til Dagens Medisin.

– Tilsynelatende god kvalitet
Birkeland er overlege ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus (OUS). Han viser til at studien er stor, dobbeltblindet, randomisert og placebokontrollert, og mener den ser ut til å være av god kvalitet. Birkeland peker på at effekten viser seg på flere endepunkter, og mener dette styrker tiltroen til resultatene.

“Jeg må si at resultatene for dette medikamentet ved første gjennomsyn ser så lovende ut at det kan hende det representerer et paradigmeskifte i behandlingen av type 2-diabetes”

- Kåre I. Birkeland, overlege ved OUS

– I tillegg til en forskjell mellom behandlingsgruppen og kontrollgruppen i blodsukkernivå, var det en forskjell i vekt og i systolisk blodtrykk. Alle disse tre tingene kan til sammen ha bidratt til den gunstige effekten. Det kan også være at medikamentet har andre gunstige effekter som vi i dag ikke kjenner fullt ut, sier Birkeland.

– Mulig paradigmeskifte
Ifølge Birkeland må det norske fagmiljøet innen diabetesbehandling nå lese studien nøye, og diskutere hvilken plass legemiddelet skal ha i behandlingen av type 2-diabetes i Norge. Han viser til at det fortsatt er utfordringer ved medikamentet, deriblant bivirkninger som soppinfeksjoner og risiko for væsketap.

– Så er det jo slik at en enkeltstudie sjelden er tilstrekkelig til å endre behandlingsanbefalingene. Likevel må jeg si at resultatene for dette medikamentet ved første gjennomsyn ser så lovende ut at det kan hende det representerer et paradigmeskifte i behandlingen av type 2-diabetes, sier Birkeland.

Kommentarer

 • Rosita 20.12.2015 17.58.51

  tu nn sai cosa rischi....conoscendo il sgttegoo in questione..rischi che ora si monti la testa ancora di piu' ....ora che avra' tutti questi commenti da donne...il bel mollettoso nn ti dara' pace....amica mia....ti sei scavata la fossa!!!1povera sofia...tutta sta febbre?c'e' in giro di nuovo varicella e con febbre alta ...controlla che nn ci siano sorprese

 • Mahmood 17.12.2015 17.07.43

  il mio armadio!!!!!!! i cssaetti non valgono un cent, cerca di essere mooooolto delicata e quando li dovrai smontare devi svitare le viti all'interno :))))povero marito :) ma che foto gli hai fatto!!! spera che non veda sto post, oltre tutta la fatica fatta per assemblare st'armadione :))) un abbraccio e un bacio alla piccola

Nyheter fra startsiden

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!