Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

HYPERTENSJON: Personer med systolisk blodtrykk over 180 mm Hg eller diastolisk blodtrykk over 110 mm Hg, skal ikke bruke mirabegron.

HYPERTENSJON: Personer med systolisk blodtrykk over 180 mm Hg eller diastolisk blodtrykk over 110 mm Hg, skal ikke bruke mirabegron.

Blodtrykksbivirkninger ved overaktiv blære-medisin

Betmiga har ført til alvorlig forhøyet blodtrykk hos enkelte pasienter og skal ikke brukes hos dem med alvorlig, ukontrollert høyt blodtrykk, melder Legemiddelverket.

Mirabegron (Betmiga) brukes i behandling av overaktiv blære hos voksne.

Det har blitt rapportert om alvorlige tilfeller av høyt blodtrykk og forhøyet blodtrykk hos pasienter som behandles med mirabegron. Det er også blitt rapportert om noen tilfeller av hjerneslag eller hjerteinfarkt ved bruk av mirabegron, skriver Legemiddelverket.

Ifølge det norske Reseptregisteret hentet 17.821 personer i fjor ut en resept på legemiddelet Betmiga.

Kontraindisert
Derfor blir bruk hos pasienter med alvorlig ukontrollert høyt blodtrykk nå kontraindisert, og Legemiddelverket understreker at pasienter med systolisk blodtrykk over 180 mm Hg eller diastolisk blodtrykk over 110 mm Hg ikke skal bruke mirabegron.

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert.

Jevnlig blodtrykksmåling
Legemiddelverket anbefaler at blodtrykket bør måles før behandlingen påbegynnes og overvåkes jevnlig i løpet av behandlingsperioden, spesielt hos pasienter med hypertensjon. Leger bør seponere mirabegron dersom pasienter utvikler alvorlig, ukontrollert hypertensjon.

Mistenkte bivirkninger skal meldes på meldeskjema til Relis.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!