Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Behandling av pasienter med hypotyreose

De anbefalingene vi gir om behandling av pasienter med hypotyreose, er basert på europeiske og amerikanske retningslinjer, som tar utgangspunkt i eksisterende forskningsresultater.

Publisert: 2015-06-16 — 17.14 (Oppdatert: 2015-06-16 — 17.16)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Ingrid Norheim, M.D, seksjonsoverlege, Tyreoideaseksjonen ved Oslo Universitetssykehus. På vegne av styret i Norsk Tyreoideagruppe

I FORBINDELSE med Verdens Stoffskiftedag 25. mai skrev Thyroidea Norge et åpent brev til Den norske legeforening, Allmennlegeforeningen, Indremedisinsk forening, Endokrinologisk forening, Yngre legers forening og medisinerstudentforeningene. Brevet inneholder noen punkter som Norsk Tyreoideagruppe, underlagt Endokrinologisk forening i Den Norske Legeforening, ønsker å kommentere.

Det er som nevnt forskjellige årsaker til at tyreoideakjertelen ikke lager nok tyreoideahormon (T4 og T3). Det medisinske fagmiljøet mener at god klinisk vurdering, sammenholdt med de blodprøver vi benytter i Norge i dag, skiller godt mellom de ulike årsakene til hypotyreose. Hos noen ganske få pasienter kan diagnosen være vanskelig å stille, og gjentatte prøver, eventuelt spesielle tester, kan være nødvendig.

BEHANDLING. De anbefalingene vi gir i Norge vedrørende behandling av pasienter med hypotyreose, er basert på europeiske og amerikanske retningslinjer, som tar utgangspunkt i eksisterende forskningsresultater, der tyroksin (T4) er anbefalt preparat.

Hypotyreose er en sykdom med mange ansikt og ulike symptomer. Noen pasienter føler seg ikke bra selv etter «optimal behandling». Mye kan påvirke behandlingen. Dosen kan være for lav eller variere for mye. Opptaket i tarmen kan variere som følge av mat, kosttilskudd og medikamenter, som også kan påvirke omsetningen i kroppen. Livsstil, og pasientens nøyaktighet med doseringen, er også ulik og kan ha stor betydning for å ha en stabil behandling.

Man kan forsøke tillegg av T3 – Liotyronin – til de pasientene som føler at de ikke har god nok effekt av bare T4. Vi viser til artikkel i Utposten, allmennpraktiserende legers tidsskrift, vedrørende kombinasjonsbehandling ved hypotyreose.

Levaxin (T4), Euthyrox (T4) og Liotyronin (T3) kan skrives på blåresept til pasienter med lavt stoffskifte (hypothyreose).

UTENOM BLÅRESEPT. Tyreoideaekstrakt fra svin eller kveg (Armour Thyroid og Thyroid fra Erfa) til behandling av hypotyreose, kan man få ved individuell søknad til Statens Legemiddelverk. Ekstrakt fra thyroidea inneholder både T4 og T3. Dette går imidlertid utenom blåresept-ordningen og må betales av brukeren. Det er lite forskning tilgjengelig om hypotyreosebehandling med tyreoideaekstrakt.

Norske endokrinologer er åpne for at man kan prøve andre behandlinger for hypotyreose (Liotyronin og tyreoideaekstrakt) enn bare Levaxin eller Euthyrox, eller tyroxin – T4. Varsomhet bør imidlertid utøves, da T3 er det aktive tyreoideahormonet i kroppen, og T3 i både tyreoideaekstrakt og Liotyronin kan ha kraftig direkte effekt på cellene. Man risikerer bivirkninger i form av høyt stoffskifte.

LAKTOSEINTOLERANSE. Ved svingende thyroidea-verdier må man vurdere tarmsykdom som årsak til varierende opptak av medisinene. Tarmsykdom kan for eksempel være cøliaki og Crohns sykdom, og laktoseintoleranse påvirker også tablettopptaket i tarmen.

Det er viktig at de som ikke tåler laktose, unngår melkeprodukter. Ved laktoseintoleranse som gir problemer med oppsugingen av tyroksin, bør laktosefritt Tyroksin forskrives.

BINYREFUNKSJON. Binyrebarksvikt er en sjelden hormonsykdom, der binyrene etter hvert slutter å produsere kortisol. Pasientene kan bli kritisk dårlige før de får behandling, og det er viktig at binyresykdommen behandles før man gir tyroksin dersom pasienten også har hypotyreose. Leger bør også tenke på, og utrede for, kortisolmangel hos hypotyreosepasienter som generelt er dårlige.

Tegn på binyrebarksvikt er generelle symptomer med tretthet og slitenhet, langvarige infeksjoner, tørste, vekttap, økt behov for salt, lavt blodtrykk og behov for redusert dose tyroksin. Vi har ingen behandling som gjør at binyrefunksjonen tar seg opp igjen, slik noen mener. «Slitne binyrer» er et hverdagsbegrep som ikke bør lede til behandling med steroider, da behandlingen kan gi store bivirkninger.

BETENKELIG BINDING? Norsk endokrinologisk forening er en fagmedisinsk forening underlagt Legeforeningen – for leger med spesialiteten indremedisin og subspesialiteten hormonsykdommer (endokrinologi). Takeda Nycomed støtter ikke denne foreningen økonomisk.

Norsk Tyreoideagruppe, underlagt Norsk endokrinologisk forening, er en tverrfaglig interessegruppe av leger med spesialinteresse for tyreoidea-sykdommer. Den består av kirurger, radiologer, patologer, barneleger, ØNH-leger, laboratorieleger, nukleærmedisinere, endokrinologer, almenpraktiserende leger, øyeleger og flere.

RYDDIGE AVTALER. Norsk Tyreoideagruppe får ingen økonomisk støtte fra Legeforeningen. For å kunne gjennomføre nasjonale møter, arbeide med retningslinjer og være tilgjengelige for legene via nettet, har vi vært avhengig av hjelp. Vi har derfor søkt økonomisk støtte hos firmaer og pasientorganisasjoner som arbeider innen samme fagområde. Det har vært ryddige avtaler etter gjeldende regelverk mellom Legemiddelindustrien og Legeforeningen.

Vi er takknemlig for den gode støtten vi har fått fra Takeda Nycomed, Genzyme, Astra Zeneca og GE Healthcare og Norsk Tyreoideaforbund.

Henvisninger:
ATA – Guidelines. Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Endocrine Society, Thyroid, Vol 21, No 10, 2011.
ETA – Guidelines, Management of Thyroid Dysfunction during Pregnancy and Postpartum: An Endocrine Society Clinical Practice Guidelines. JCEM, Aug 2007, 92(8) (Supplememt): S1-S47
ATA – Guidelines. Clinical practice Guidelines for Hypothyroidise in Adults. Thyroid Vol 22, Number 12, 2012
2012 ETA-Guidelines: The Use of L-T4 + LT3 in the Treatment og Hypothyroidism. W. M. Wiersinga et al. Eur Thyroid Journal. 2012;1:55-71
2013. T4 og T3 i kombinasjon ved hypotyreose – et behandlingsalternativ? Lars Omdal og Sara Hammerstad. Utposten 2. 2013

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • GHN 02.10.2018 09.39.05

  Å påstå at noe ikke finnes, er ikke det samme som at det faktisk ikke gjør det, Det hadde gitt mulighet for bedre forståelse av flere "uforklarlige" tilstander om man var litt mer åpen for mulige forklaringer https://www.theinvisiblehypothyroidism.com/2018/07/24/is-adrenal-fatigue-a-real-condition/

 • Synnøve 08.12.2015 13.03.55

  Fra siden til gruppen denne representanten svarer for; "Styret i Norsk Tyreoideagruppe er på nåværende tidspunkt ikke innstilt på å ta noen form for medlemskontingent. Man vil i første omgang søke om midler fra sponsorer". Hovedsponsor er Takeda Nycomed, men det påstås (!) at det ikke er noen betenkelige økonomiske bindinger? Hovedsponsor er produsent av det preparatet som har monopol på det norske markedet når det gjelder behandling av hypothyreose.... En ting til; det kommer flere pasienthistorier nå, om at fastleger har vært på kurs med endokrinolog og lært at en IKKE skal skrive ut bioidentiske hormoner i form av Armour ol. Dette er i strid med påstanden over om at norske endokrinologer er åpne for å prøve annen behandling enn Levaxin. Det kommer også flere meldinger om at pasienter som bruker Armour ol. IKKE får komme inn til endokrinolog, fordi de "ikke behandler pasienter som bruker annen medisin enn Levaxin". Dette må da være brudd på lover og regler og i alle fall på de etiske retningslinjene til legeforeningen! Skam dere!

 • Pedersen 18.06.2015 19.37.09

  Enda verre er tilstanden hos de såkalte "spesialistene". Det store flertallet følger dessverre i sporene til universitetsprofessorene som underviste fremtidige leger i myteomspunnet kvakksalveri i tiden før 1990. De velger konsekvent å følge måltall som for eksempel TSH og ser helt bort fra hele pasientens allmenntilstand. At de bør følge de legeetiske prinsippene og sette pasienten i hovedfokus er dessverre ikke av interesse for de fleste "spesialistene". Det virker som de er mer fokusert på tre faktorer - "jeg alene vet sannheten og alle andre, inkludert pasienten, er idioter", høyest mulig inntekt og mest mulig prestisje. I tillegg er alt for mange ikke faglig oppdater. Jeg har selv truffet lekmennesker uten medisinsk utdannelse, som ved å studere medisinske tidsskrifter og Pubmed, har betydelig mer kompetanse og faglig forståelse enn "spesialistene". Dessverre virkrer det som Norheim ikke tar virkeligheten inn over seg. Per Egil Hegge som er journalist blir stadig kontaktet av mennesker som blir feilbehandlet av sin fastlege og/eller spesialist. I løpet av kort tid er han kontaktet av professorer som er fortvilet og desperate etter å finne en kompetent lege i Norge. Les hele historien her: http://www.stoffskifte.org/documents?id=82011. Den er både festlig og tragisk. Norske leger (det store flertallet) er på ville veier når de behandler stoffskiftepasienter. Kanskje det er på tide at de ser hva kolleger gjør i andre land?

 • Pedersen 18.06.2015 19.36.25

  For meg virker deg som svært mange leger har utviklet sektlignende dogmer ved behandling av stoffskiftesykdommer. Journalist Per Egil Hegge i Aftenposten har tidligere dokumentert at norske leger i sin utdannelse har fått mangelfull og feilaktig opplæring om stoffskiftesykdommer. Boken kan leses her: http://thyroidea.no/?page_id=221. Den bør være obligatorisk for alle legestudenter. Dessverre tyder Norheims vage og unnvikende svar på at tilstanden ikke er så mye bedre hos dagens norske leger. De velger (nesten, noen få unntak finnes) å fokusere endisig på måltall og ser bort fra pasientens helsetilstand. Min erfaring er at fastlegene har liten eller ingen kompetanse om stoffskifte. Og alt for ofte er kunnskapen direkte feil og i flere tilfeller direkte skadelig for pasienten. (del 1)

 • Finn Lang 18.06.2015 15.57.11

  Hvis HELFO har fått i oppdrag å avslå refusjon med begrunnelsen at det ikke finnes store preferansestudier mellom SyntetiskT4 og Thyroxin, så er det vel så at de ikke finnes hverken i overveldende antall eller store størrelser. Det finnes en del mindre - som alle går i favør av Thyroxin. Men for å rippe opp historisk, er det jo slik at Thyroxin var på markedet fra ca.1910 og den syntetiske T4 kom på markedet ca.1980. Så da er det naturligvis den syntetiske T4 som mangler dokumentasjon ! Snakk om å snu ting på hodet ! På gamle PubMed så jeg en studie av 14 unge menn som prøvde syntetisk T4 som konkluderte med at det virket - basert på blodprøver IKKE klinikk ! Denne undersøkelsen var med å danne grunnlag for godkjennelse i USA. Nå finnes den ikke lenger. PubMed er dessverre kraftig sensurert. Norsk godkjennelse av syntetisk T4 hviler på at det er godkjent i USA. Den viler ikke på studier ! Thyroxin er "grandfathered in", en godkjennelse som krever at preparatet er velprøvet gjennom en årerekke. Den trenger ikke bevise sin virkning, det er nykommerene som må prøve seg mot denne ! Det er ikke tvil om at det er gjort for få store studier, men det er da faktisk Levaxin som skal lide under det !

 • Siv Cathrine Brauter 18.06.2015 14.24.28

  Vi har vært mange som har søkt om å få Thyroid (Armour eller Erfa) på blåresept via spesialist. Frem til August 2014 så var det mange som fikk, plutselig var det stopp. Noen fant en ny regel som de kunne bruke, slik at vi ble stoppet. En av disse var at det ikke fantes gode nok forskningsrapporter i bruk av Thyroide produkter. Hvorfor kan ikke noen da sette i gang ett ordentlig prosjekt? Jeg tror jeg kan hoste opp 300+ pasienter som i morgen hadde stått og vært frivillig med i prosjektet. Hvorfor er det ingen leger som stiller seg selv spørsmålet: hvorfor har min pasient fremdeles symptomer, selv om jeg har foreskrevet Levaxin? De legene som gjør det, de har også ett positivt syn på Thyroid (Armour eller Erfa) og erfarer kraftig endring hos pasientene. Hvor blir det av å evt spørre disse legene om deres erfaring med pasienter som går på Thyroide produkter? (siste)

 • Siv Cathrine Brauter 18.06.2015 14.24.14

  Jeg henger meg ikke så mye opp i at Norsk Thyreoideagruppe er sponset av legemiddelfirmaer etc. Jeg håper og tror (igjen) at vi har leger som følger de etiske retningslinjene for behandling av pasienter. Det jeg henger meg opp i er at Endokrinologene, som er «våre» spesialister, de ser mer på forskning som er foregått i laboratorier, enn å studere og snakke med oss pasientene, som er i levende live og som har en stemme. Det virker for meg, når jeg leser studier der Thyroid (Armour/Erfa) har vært involvert, at pasientene har bikket over på å være positive til Thyroid, men allikevel har forskningen konkludert med at det ikke er store forskjeller, og at man fortsatt anbefaler Levaxin. Hvem har forsøkspersonene vært? Har dette vært de som har stort sett fungert greit på Levaxin og lignende produkter, eller har man faktisk forsøkt å ta en gruppe av oss som ikke har det så greit, og sjekket de? Jeg kan garantere dere at uten Armour Thyroid eller Thyroid fra Erfa (tørket grisekjertel) så hadde jeg i dag vært langtidssykemeldt, eller uføre. Samfunnsøkonomisk så regner jeg med at de pengene JEG må ut med selv for å få riktig oppfølging og medisin for å holde meg i noenlunde godt i live er minimale i forhold til de utgiftene jeg ville ha påført det norske samfunnet hvis jeg fremdeles var tvunget til å gå på Levaxin, foreskrevet i forhold til Standard behandling i forhold til Norsk helsevesen. (fortsettelse følger - del 3)

 • Siv Cathrine Brauter 18.06.2015 14.23.52

  Bitter har jeg aldri vært, men full av håp (og igjen tro) og pågangsmot. Jeg har selv måtte finne ut av min sykdom og mine problemer, selv når behandling med Levaxin ikke ga meg det symptomfrie livet jeg ble lovet når jeg begynte med denne behandlingen. Det er ikke lett med en sykdom som vi har å bli hverken trodd eller å komme oss tilbake i livet, når vi ikke blir hørt eller får riktig medisinsk behandling. Det har tatt mange krefter, krefter som har kostet meg mitt liv. (Fortsettelse følger - del 2)

 • Siv Cathrine Brauter 18.06.2015 14.23.22

  Jeg må faktisk berømme Norheim for å begynne å løsne litt når det gjelder informasjon rundt T3 behandling. Nå er det jo nevnt, før så var det følelsen av å være tabu-lagt. Kanskje vi er på vei i riktig retning? Tro kan flytte fjell sies det. Vel, jeg har troen i orden, tydeligvis :-) Norheim beskylte meg en gang (etter intervju i Dagbladet mot slutten av 2013) for å være bitter. Bitter fordi jeg hadde erfart å være syk og at det har tatt tid å komme på riktig vei. (fortsettelse følger - del 1).

 • Gunhildq 18.06.2015 08.36.19

  Noe av det Norheim skriver henger ikke på greip. Hun sier at man ikke har noen måte å behandle binyreproblemer på. Men hva med dem med "godkjente" binyresykdommer da? De får jo behandling med medisiner.

 • Gunhild 18.06.2015 08.32.23

  Jeg synes hele dette "svaret" fra Norheim er så pakket inn i bomull at det ikke ligner grisen. Hun svarer ikke på et eneste spørsmål Thyroidea Norge stiller. Jeg var, som mange under, helt elendig etter å ha brukt Levaxin i 14 år. Hadde jeg ikke fått hjelp på Heggeli, og Armour, tror jeg at jeg hadde vært død nå. Endokrinologene på sykehuset var ihvertfall helt ubrukelige. Er arrogansekurs en obligatorisk del av studiet for endokrinologer eller?

 • Gunhild 18.06.2015 08.28.14

  For de som vil se studier som viser at pasienter blir bedre med Armour enn med Levaxin, se dette utrolige dokumentet Thyroidea Norge har satt sammen. Over femti sider, over hundre studier. Innsendt som innsill til endokrinologenes arbeid med å lage nasjonale retningslinjer for bl a stoffskiftebehandling. Et halvt år etter at de har sendt dette inn har de ikke fått svar fra noen. Jeg synes det er ganske sjokkerende med tanke på jobben de har gjort http://thyroidea.no/wp-content/uploads/2014/11/Nasjonale-Retningslinjer-Endokrinologi.pdf

 • Gunhild 18.06.2015 08.26.09

  Hege: Linken er der fremdeles, bare endret http://thyroidea.no/wp-content/uploads/2014/11/Nasjonale-Retningslinjer-Endokrinologi.pdf

 • Hege 17.06.2015 23.12.39

  Hvorfor er linken til Thyroidea Norges åpne brev blitt deaktivert?

 • Kari 17.06.2015 22.39.04

  Alle burde lese denne linken: http://www.rbej.com/content/pdf/1477-7827-11-75.pdf som sier mye om Levaxin og Armour.... Men akkurat som andre forskningsrapporter som gjaldt amalgam og melkefett, så stikkes vel denne også under stol......

 • Elisabeth 17.06.2015 21.49.57

  Mennesker er ikke bare tall! Jeg har vært "optimalt" dosert på Levaxin og ligget som en zombie på sofaen uten en snøballs sjanse i helvete til å komme meg opp. Jeg er nå optimalt dosert med Armour og jobber 50%! Det er bevis nok for meg, og burde være det for "fagmiljøet" også. For Guds skyld LES!! Jeg skriker snart i avmakt av denne galskapen. Les Stop the Thyroid Madness. Meld dere inn i de titalls gruppene for stoffskiftesyke som er på Facebook og lær hvordan vi pasienter faktisk har det! Det er ikke så fryktelig lenge siden "fagmiljøet" avkreftet sammenhengen mellom røyking og kreft. Dere vet ikke alt! Så hør på det ekte fagmiljøet - oss som lever med faenskapet 365 dager i året og har NULL interessekonflikt - vi vil bare bli friske!

 • Ann-Charlott Øren 17.06.2015 13.50.02

  Bli syk selv.

 • Finn Lang 17.06.2015 11.02.07

  Slutt å ri kjepphester. Se hva som virker hos den enkelte pasient og ta de midler som er til rådighet ibruk. Det er klart vi alle ønsker en evidensbasert trygg ov virksom behandling. Men Levaxin fungerer ikke for oss. Vi har selv funnet ut at de gamle preparater som har vært i bruk fra 1910 virker bedre - uten fagmiløets hjelp, ja mot fagmiljøets klare råd om det motsatte, mot fagmiljøets tvilgjøring av disse preparatene og mot direkte fatale konsekvenser av å bruke dem ! Det passer seg meget dårlig og er lite tillitvekkende. Jeg måtte selv smugle inn de første boksene, men da min lege, som hadde advart sterkt i mot bruk av dem, så hvor mye bedre jeg ble - fikk jeg det på resept og har motvillig betalt av min uføretrygd siden 2004 for mitt nye liv. Rett og slett et liv som er levelig i sterk kontrast til de 16 år på Levaxin. 16 år jeg sterkt angrer på at jeg ikke trosset legenes anbefalinger og begynte før. Da kunne kanskje jobben, famile, hus og hytte vært reddet. Vær snill og ikke les dette som et enkelt tilfelle. Mange tusen har det slik som følge av at dere i fagmiljøet har sviktet oss. Snart 5000 av de mest oppegående har på 3år søkt seg til vår gruppe på FB og det kommer ca 100 nye hver uke, med stigende tendens. Noe må gjøres - og dere vet hva. Med håp om bedring Finn

 • Finn Lang 17.06.2015 11.00.16

  Mange har skrevet lange fortvilte brev om egen situasjon til alle involverte instanser i flere år nå - uten at det har bedret situasjonen. Den er tvert imot blitt verre ! Derfor trenger vi klare uttalelser fra nettopp dere i fagmiljøet om vår situasjon. Dere er sterkt medvirkende til at vi som ikke kan bruke Levaxin er satt utenfor den felles helseforsikring vi alle deltar i og har betalt for. Vi får ikke like vilkår som de som kan bruke Levaxin idet vi er dømt til selv å måtte betale for vår egen gjenvunnede helse. Mange av oss har kommet i jobb etter å ha fått Tyroxin, men må betale av egen inntekt for å stå i jobb. De fleste av oss er uføretrygdet å må betale for en bedret helse av svært begrensede midler som i utgangspunktet ikke er ment å skulle dekkes. forts.

 • Finn Lang 17.06.2015 10.59.31

  Hei. Jeg har lest Thyreoidea Norges brev til dere og deres svar som jeg mener er et lite utfyllende og et unnvikende svar. Det burde ikke være slik. Vi vil ha tillit til dere ! Terminologi er viktig. Dere bruker ordet Tyroxin for T4? I det jeg går ut fra at dere vet at Tyroxin er en felles betegnelse for alt Thyreoidea produserer og har vært slik fra antikken, synes jeg det er påfallende at dere bruker det ordet for preparatet Levaxin som kun inneholder ett av tyroxinene - T4. Jeg vil her og ellers bruke Tyroxin om de preparatene som virkelig fortjener betegnelsen. Det burde dere også. Vi føler oss sterkt sviktet og motarbeidet av fagmiljøet. Av leger som har påtatt seg å hjelpe alle syke til en bedre helse ! Vi vet jo at det er hesedirektoratet som legger behandlingsføringer, men de innhenter jo fagmiljøets uttalelse før forskrifter utformes - det er slik det fungerer over alt. Og vi ser jo dette, og lever med det på kroppen og det bestemmer vår sosiale og økonomiske stilling i samfunnet og det er vi sikre på at dere trenger informasjon fra oss om. Forts.

 • Siw Berentzen 17.06.2015 10.57.26

  Etter mange år hvor leger har nektet meg NDT har jeg nå gått privat og fått et mye bedre liv. Nesten alle mine "symptomer" er borte, ingen fastlege jg har vært hos har noe som helst kunnskap om NDT, de har knapt hørt om det. Et forslag til dere er å ta Nycomed pengene og forske på NDT. Er jo egentlig våre penger, og vi som pasientgruppe bør ha noe å komme med her.

 • Gøril Hoff-Nordstrand 17.06.2015 10.35.59

  http://hypotyreos.info/component/content/article/1-ej-kategoriserat/155-levaxin-passerar-inte-blodhjaernbarriaeren

 • MKM 17.06.2015 10.21.53

  Dette var helt nytt for meg. Jeg trodde ikke at det Norske helsevesen kunne bruke noe som helst utenlandsk forsking som ikke var gjort i Norge....

 • Anny Østby 17.06.2015 10.02.39

  Jeg konvertert ikke levaxin til T 3. Bi nyrene ble dårligere. Etter 12 år på levaxin fikk jeg Erfa og cortef. Har fått en nytt liv.

 • Sonja Åsen 17.06.2015 09.53.03

  Det burde ikke være så vanskelig å få Armour/ Erfa hos legen. Så burde legene sette seg grundig inn i hva det vil si å ha lavt/høyt stoffskifte og hva vi sliter med i hverdagen.

 • Ebba 17.06.2015 09.33.58

  Levxin inneholder bare T4 og kroppen må selv omdanne dette til det livsviktige T3 som kroppen trenger for å overleve. Levaxin er syntetisk og Armour og Thyroid Erfa er den urgammle medisinen som kom før levaxsin og den inneholde begge deler. Den kommer ikke på blå resept lenger ? hm...Men det diskuteres om Viagra skal komme på blå resept ! ? Kan en dø av å ikke få reisning da ? Det kan en hvis en ikke får riktig medisin for stoffskifte ! Håpløst !

 • wenche 17.06.2015 09.18.03

  Det hjelper også lite at det fins nasjonale retningslinjer både fra amerika eller hvor som helst, når fastlegene ikke vet om disse. Utrolig mange går rundt og hangler med tsh mot øvre referanse og ft4 mot nedre referanse, fordi legene mener man er innafor, og det er godt nok Underdosering fører til en haug av plager og konsekvenser, og ofte en haug av tilleggsmedisiner. Det bør gå ut informasjon til absolutt alle fastleger i dette landet om hva optimal behandling for hypothyreose er. Tsh mot nedre referanse, ft4 mot øvre referanse. OG AT MAN BØR TA PRØVE PÅ FT3. Levaxin er t4 som skal omdannes til t3, og på ft3 ser man om dette skjer godt nok. Og mange fastleger tror at ft3 ikke betyr noe som helst. Vi som kjenner dette på kroppen vet at Ft3 betyr veldig mye for vår form. Og det bør også komme fram informasjon om at noen av oss faktisk må ha tsh i null for å få nok t4 og t3. Det er tross at t4 og t3 som er stoffskiftehormonene, IKKE tsh......

 • Gerd Lillian Ørsal 17.06.2015 09.09.29

  Hvor ble det å lytte til pasienten av ? Hvor ble det med å gjøre pasientene friskes mulig av ? Man møter mye arroganse hos leger rundt om i landet som ikke tenker på pasientens ve og vel . Hva koster ikke dette samfunnet i form av penger som sykepenger og aap og til slutt ufør . Dette er entypisk kvinnesykdom som det ikke er så farlig med og elendig oppfølging av mange fastleger. Men etter 25 år på syntetisk er det nok jeg vil ha tilbake livet mitt

 • wenche 17.06.2015 09.09.16

  Det står at thyreoideaekstrakt ikke er tilstrekkelig forsket på. Dette stemmer IKKE. Absolutt all forskning fra 1890 frem til ca 1950 er på thyreoideaekstrakt. Syntetisk t4 ble "oppfunnet" rundt 1950. Ifølge tryggmedisin.no som er relis, trenger ikke Thyroid bevise at den fungerer, da den har vært brukt i over 100 år med god effekt, på lik linje med Pencillin, insulin og morfin. Og vi har rett til å få Thyroid på blå resept, både ifølge blåreseptforskriften og regjeringen, når ikke de forhåndsgodkjente preparater kan brukes av diverse årsaker, og vi har langvarig alvorlig sykdom. fra 1976: Thyroid hormone preparations have been used with remarkable effectiveness for over 80 years. Their striking and complete reversion of all the signs, symptoms and metabolic derangements in myxedematous patients represents one of the truly signifi- cant milestones of modern medicine. But in addition to their usage for replacement therapy, thyroid hormones are also beneficial for goiter prevention and treatment, inhibition of thyroid cancer growth, as a modality for specific tests of thyroid gland function, and for a variety of nonthyroidal disorders ranging from gynecologic disturbances to hyperlipidemias. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362548676800246 Og det fins mye om dere tar dere en tur på pubmed eller lignende.

 • Lisbeth Vik 17.06.2015 08.54.43

  Ser du henviser til en studie når det gjelder post partum thyreoditt? Hvordan kan det da være mulig at de fleste jordmødre ,helsesøstre og fastleger ikke vet noe om denne lidelsen og antallet unge kvinner som får post partum thyroditt? Samt at mange som blir rammet får diagnosen "utbrent" og går i årevis ubehandlet, med de traumer dette blir på hele det endokrine systemet? Dere har virkelig en jobb å gjøre...ikke gjem dere bort, dere som spesialister burde ta et ansvar for at de som er delegert oppgaven får informasjon slik at de vet at post partum thyreditt faktisk rammer altfor mange unge kvinner. Men klart, det er jo bare en brøkdel av dere som jobber klinisk....dere er jo egentlig byråkrater.

 • Lisbeth Vik 17.06.2015 08.08.05

  Det aller verste med dette innlegget er takketalen tilslutt. Viser at dere i det endokrine miljøet ikke ser hvor uheldige bindingene deres er til legemiddelbransjen. Våkn opp og se dere selv i perspektiv...og for ikke å snakke om alle ofrene. Alle stoffskiftesyke som lever dårlige liv på grunn av en elendig etablert standard. (som dere har valgt å overlate til fastleger som ikke kan noe om stoffskiftet). Det blir for enkelt å skrive ut Levaxin og tro at alle skal få verdige liv på denne medisinen. Dere som endokrinologer har fraskrevet dere et ansvar for en komplisert lidelse. Det er utilgivelig.

 • Gøril Hoff-Nordstrand 17.06.2015 08.07.16

  Disse holdningene tar liv og sørger for at veldig mange pasienter søker hjelp andre steder enn i helsevesenet. http://drmalcolmkendrick.org/2015/05/01/treating-thyroid-patients-like-children/

 • Laila 17.06.2015 07.50.25

  Bør det ikke bli lettere for folk å få resept på Erfa/armour fra sin fastlege? Det er MANGE som har fått livet tilbake med NDT, da de ikke har god funksjon av Levaxin. Hvordan man har det i hverdagen, kan vel pasientene svare best på? :) Og de som har gått over til NDT, har gjerne prøvd og prøvd i åresvis med Levaxin først.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!