Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MOBBING: Personer som ble mobbet i tenårene hadde større risiko for å få en depresjon som 18-åring.

MOBBING: Personer som ble mobbet i tenårene hadde større risiko for å få en depresjon som 18-åring. Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox

Fant sterk link mellom mobbing og depresjon

Mobbing i tenårene kan være årsak til én av tre depresjoner hos unge voksne, viser ny studie. 

Annons:

Nesten en tredjedel av depresjoner blant unge voksne kan være knyttet til mobbing i tenårene, viser en studie som nylig er publisert i The BMJ. Studien er utført ved University of Oxford og ledet av Lucy Bowes. 

Folkehelseproblem
Studien viser at tiltak som forebygger mobbing i barne – og tenårene derfor kan være viktig for å forebygge depresjon senere i livet. 

Depresjon er et stort folkehelseproblem med høye økonomiske og samfunnsmessige kostnader. Forfatterne peker på at det er en rask økning i depresjon fra barneår til voksen alder og at en medvirkende faktor kan være at man blir mobbet av medelever. 

Bowes og kollegene har gjort en longitudinell studie der de så på sammenhengen mellom mobbing da personene var 13 år gamle og forekomst av depresjon da personene var 18 år gamle. 

Fra fem til 14 prosent
3898 personer deltok i studien, både foreldre og barn. 

Deltakerne fylte ut et skjema de var 13 år. Da de var 18 år ble de vurdert av fagpersoner om de møtte kriteriene for en depresjon. 

Av de 683 tenåringene som rapporterte om hyppig mobbing da de var 13 år, var 14,8 prosent deprimert som 18-åringer. Blant dem hadde opplevd mobbing en til tre ganger i løpet av et halvår, var 7,1 prosent deprimert. 

Blant de tenåringene som ikke hadde opplevd mobbing, var kun 5,5 prosent deprimert da de var 18 år. 

10,1 prosent av dem som hadde blitt hyppig mobbet hadde opplevd depresjon i mer enn to år, sammenlignet med 4,1 prosent fra gruppen som ikke hadde blitt mobbet. 

Dobbel så stor risiko
Forskerne kontrollerte for andre faktorer som mobbing tidligere i barndommen, mentale problemer, atferdsproblemer, familiesituasjon og stressende livshendelser. Selv etter å ha kontrollert for dette hadde de som var blitt utsatt for hyppig mobbing dobbel så stor risiko for å ha en depresjon som de som ikke hadde opplevd mobbing. Dette var likt for både jenter og gutter. 

Studien er en observasjonsstudie, så forskerne kan ikke komme med noen klare konklusjoner på årsak og virkning, men sier at tiltak for å redusere mobbing i skolen kan redusere depresjon senere i livet.

Kommentarer

 • Rette Feil (i lag) 03.06.2015 15.43.00

  Å bli utsatt for mobbing kan gi lav selvtillit og dermed depresjon....., MEN hjelper det å oppsøke LEGEN?,..... https://www.youtube.com/watch?v=qwAX1ETLT9AFor når attpåtil en av de vanligste bivirkningene...., PÅ såkalte utskrevne anti-DEPRESSIVER,..... fra de faglig sterke i den vrangforestillede og keiserlige barnetroen på sin egen fastende og galopperende fortreffelige og diagnoseglade legepraksis....., SÅ GIR det lav, ja så lav, SELVTILLIT, ..... men så har man i hvert fall medisinsk faglig sett, ganske så lett, fått gjort unna samvittighetsfullt og journal tett, den sterke og selvmordsforsterkende fastende helt rett ....., TIL DEN medisinske LINKEN,..... mellom den depressive mobbede og snart også medisinsk kjørende, navende, stigmatisert og psykiatrisk, håpløse prøvende....., DEN SINKEN,..... og alle fastlegenes søte bjørnetjenester kan da kobles sammen slik at noen og enhver etterhvert kan bli helt satt ut og til slutt må akutt henvises til den sterilt medisinske men akk, så humørløse, psykopatiske, hvite og vrangforestillede sorte, hallusinerende, ja, til den utskjelte og lukkede medisinske klubben kalt GREI, hvor alle sitter der og smiler helt for SEG ...., DER I DEN mørke "KLINKEN",..... https://www.youtube.com/watch?v=KzN0vtZYEs4 .

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!