Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

OVERLEVELSE: - Ti år etter stamcelletransplantasjonen er dødeligheten hos pasientene den samme som i normalbefolkningen, forteller stipendiat og LIS-lege Knut Bjøro Smeland ved OUS Radiumhospitalet.

OVERLEVELSE: - Ti år etter stamcelletransplantasjonen er dødeligheten hos pasientene den samme som i normalbefolkningen, forteller stipendiat og LIS-lege Knut Bjøro Smeland ved OUS Radiumhospitalet. Foto: Lisbeth Nilsen

Bedre overlevelse enn forventet

En studie av norske pasienter med Non-Hodgkins lymfom som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon viser bedre overlevelse enn forskerne hadde forventet.

Annons:

CHICAGO/ASCO: Søndag stod LIS-lege og stipendiat Knut Bjøro Smeland på postersesjonen for å vise resultatene av en norsk studie på overlevelse hos pasienter med Non-Hodgkins lymfom som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon.

Dette er det første materialet som viser hvordan det har gått med pasienter som har fått høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) for Non-Hodgkins lymfom frem til 2008. Dataene inkluderer samtlige pasienter som er behandlet siden oppstarten i Norge i 1987.

Risikoen reduserer over tid
Fem år etter HMAS, var 61 prosent av alle pasientene i live. Hos gruppen som var i live etter to år, var femårsoverlevelsen 81 prosent.

- Det går bedre med disse pasientene enn de vi hadde trodd. Dette er pasienter som har fått mye behandling, også før de gjennomgikk stamcelletransplantasjon, sier Smeland til Dagens Medisin.

Han er stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling og LIS-lege ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet.

Jo lenger de lever, dess mer reduseres den i utgangspunktet høyere dødsrisikoen disse pasientene har.

- Sammenligner vi med normalbefolkningen, har de 12 ganger så høy dødelighet, og den er fortsatt forhøyet etter fem år. Men 10 år etter stamcelletransplantasjonen er dødeligheten den samme som i normalbefolkningen. Dette er veldig positivt, sier Smeland.

Flest dør av tilbakefall
Av de som døde i oppfølgingsperioden, døde 77 prosent av tilbakefall av sykdommen. Risikoen for å få en kreftsykdom på nytt er doblet, sammenlignet med vanlig befolkning.

- Særlig gjelder dette risikoen for å få ny blodkreft. Av de 578 personene som er inkludert i studien, fikk 52 av dem kreft på nytt, og 19 av disse fikk blodkreft, forteller Smeland.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!