Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsepolitikk – og handlekraft

To Ap-politikere etterlyser handlekraft som vil forene sentrale og erklærte målsettinger innen helse, utdanning og forskning.

Publisert: 2015-05-04 — 11.30 (Oppdatert: 2015-06-08 — 07.08)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Ole C. Kvammen, MSc, kiropraktor hos Fokus Helse & Trening, Sandefjord

HELSE, FORSKNING OG utdanning har vært fanesaker for den borgerlige samarbeidsregjeringen. Dette var også noen av temaene som ble drøftet nylig på Høyres landsmøte. Videre har statsministeren understreket intensjonen om å vise en betydelig større handlekraft på disse områdene enn den foregående regjeringen.

Nettopp derfor knyttes det store forventninger til interpellasjonene til både helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som begge skal besvares i Stortinget i morgen, tirsdag 5. mai.

SPESIALKOMPETANSE. Ruth Grung (Ap) viser til at «Flertallet i helse- og omsorgskomiteen fremhevet i statsbudsjettet for 2015 behovet for mer spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser».

Grung spør Høie slik: «Hvordan vil statsråden sikre økt kompetanse og samhandling mellom helsepersonellgrupper innen muskel- og skjelettområdet?»

NASJONAL UTDANNING? Marianne Aasen (Ap) følger opp i sin interpellasjon til Røe Isaksen:

«Kiropraktorer har hatt offentlig autorisasjon i Norge siden 1989, men til tross for flere vedtak og anmodninger fra Stortinget de siste ti år er det fortsatt ikke etablert en nasjonal kiropraktorutdanning. Det ligger et ferdig utredet forslag til ny kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Kiropraktorene er en viktig ressurs i primærhelsetjenesten, som avlaster fastlegene på muskel- og skjelettområdet. Den type plager utgjør trolig landets største og dyreste folkehelseproblem. En utdanning som dette vil løfte hele dette tverrfaglige medisinske feltet. Vil statsråden sørge for fortgang i etableringen av en kiropraktorutdanning i Norge?»

HANDLEKRAFT. Sammen etterlyser interpellantene konkret handlekraft som vil forene sentrale og erklærte målsettinger innen helse, utdanning og forskning.

Regjeringspartiene bør tydeliggjøre sin prioritering av samfunnets og næringslivets største helseutfordring. Vi vet at nakke og ryggplager forårsaker flest sykefraværsdager – og at alle muskel- og skjelettlidelser samlet koster over 70 milliarder kroner per år. På den annen side vet vi fortsatt ikke hvorfor Norge fortsatt har en høyere andel mennesker med moderat og høy grad av muskel- og skjelettsmerter, sammenlignet med andre europeiske land.

FERDIG PLAN. Det er utvilsomt påkrevet å iverksette mange tiltak, i et langsiktig perspektiv og på flere nivåer på dette området. Dog utarbeidet Det medisinske fakultet i Oslo allerede for to år siden en plan for etableringen av et fem-årig mastergradsstudium; kiropraktorstudiet.

Etableringen er estimert til å koste knapt én promille av de årlige kostnadene muskel- og skjelettlidelser påfører samfunn og næringsliv. Dette må likevel anses som en lav kostnad for å forene noen av de uttalte politiske målene om konkret satsning på både helse, forskning og utdanning.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Referanser:
http://www.formi.no/mst/nyheter_mer/et_muskel_og_skjelettregnskap/

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/?pid=2014-2015&qsqid=all&qnid=49#primaryfilter


https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/?pid=2014-2015&qsqid=all&qnid=50#primaryfilter

Relaterte saker
Hvordan identifisere høy bruddrisiko - før skaden skjer?

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Olve Nyhammer 06.05.2015 09.24.00

  Slutter meg til alle dei fornuftige argumenta som er kome fram. No må det handlekraft til for vidareutvikling av kompetanse innen muskel- skjelett plager i Norge!!!

 • Eli Magnesen 05.05.2015 15.59.00

  I dagens debatt i Stortinget hører jeg at det stor politisk enighet om at det må opprettes kiropraktorutdanning i Norge. Vanskeligere er det å få med seg et like tydelig svar fra statsrådene om vilje til handlekraft. Den forrige regjerningen la til rette for støtte til forskning for kiropraktikk med en årlig bevilgning på 1 mill kroner til Forskningsstiftelsen Et Liv i Bevegelse, ELIB. Dette skulle være som et ledd i oppbygging av kompetanse til en kiropraktorutdanning. I ELIB har vi jobbet målrettet med å rekruttere kiropraktorer til ph.d. utdanninger og støtte de som allerede er i gang. Som Lise L Raven skriver har 6 norske kiropraktorer fullført sin ph.d. utdanninger. Videre er 6 nye kiropraktorer i gang med sine ph.d. prosjekter ved norske universiteter. Dette er bra og profesjonen er stolt av hva vi får til for svært beskjedne offentlige ressurser. Men vi har en stor utfordringen ved at kompetansen og ressursene blir spredt i mangel på avklaring på hvor kiropraktorutdanningen skal etableres. Samtidig forsvinner forskerne tilbake i klinisk praksis eller til utlandet fordi det ikke finnes mulighet for tilknytning til en utdanningsinstitusjon eller videre forskning. Det er sløsing med ressurser. Vi skal fortsette å bidra til forskning, men vi trenger tydelige vedtak og bevilgninger for veien videre slik at arbeidet vårt blir målrettet. Eli Magnesen, styreleder Forskningsstiftelsen ELIB

 • Lise Raven Lothe 05.05.2015 13.31.00

  Vi opplever i dag en kompetanselekkasje. Ved å sende studenter til utlandet for å få kiropraktorutdanning finansierer vi kompetansebygging hos lærekrefter i utlandet, men uten mulighet til å påvirke kvaliteten på hverken utdanning eller forskning. Vi er fortiden 6 norske kiropraktorer med doktorgrad, ingen av oss jobber med forskning på muskel- og skjeletthelse i Norge. Tre jobber i utlandet hvor det er relevante stillinger. Det har lenge vært etterlyst at Norge må bygge forskningskompetanse hos kiropraktorer for å få lærekrefter til en kiropraktorutdanning. Kompetansen er tilgjengelig, nå må den brukes!

 • Alexander Homdrum 05.05.2015 11.47.00

  Det er på høy tid at myndighetene viser at de er seriøse i forhold til å takle et av dagens største samfunssproblem, nemlig muskel- og skjelett helse. Kiropraktorene innehar stor kompetanse på dette området, og bidrar hver eneste dag til å bedre folkehelsen. De har siden de fikk sykemeding- og henvisningsrett vært en god støttespiler for pasientene, såvel som fastlegene, og nå er det på tide at Norge får sitt eget Kiropraktor studium. Dette vil øke samarbeidet mellom ulike faggrupper, og det vil for alvor putte Kiropraktorer på "muskel- og skjeletthelse kartet". Potensialet for folkehelsen er enormt, spesielt hvis man kan avlaste fastleger ytterligere og skape sømløse samarbeid mellom de ulike faggrupper! Norge trenger dette!

 • Kasper Vincent Myhrvold 05.05.2015 09.15.00

  Hvor mange av de som har muskel- og skjelettplager utvikler også lettere psykiske plager. Og hvor mange av de med psykiske plager sliter også med nakkestivhet, stresshodepine og andre plager i muskel - og skjelettapparatet. Vi trenger et bredt tverrfaglig satsningsfelt. Det får vi med en norsk kiropraktorutdanning på medisinsk fakultet. Vi trenger mer forskning på dette feltet og det får vi kun ved en universitetsutdanning.

 • Sondre Langli 05.05.2015 07.57.00

  Kiropraktorutdannelsen må på plass snarest. Som Kvammen skriver,koster MSK lidelser 70 milliarder årlig,etablering av utdannelsen vil koste knapt en promille av de årlige kostadene MSK lidelser påfører samfunn og næringsliv. Hva ventes det på?det er på høy tid at ord blir gjort om til handling.

 • Hallstein Chr. Torp 04.05.2015 23.55.00

  Opprettelsen av en kiropraktorutdanning i Norge vil gi norsk helseforvaltning en enestående mulighet til kvalitetssikre og få bekreftet den unike kompetanse norske kiropraktorer allerede besitter i behandlinger av en av våre største folkelidelser.

 • Anne Marie Selboskar Selven 04.05.2015 23.17.00

  Med helse, forskning og utdanning som fanesaker, er etableringen av en norsk kiropraktorutdanning, regjeringens beste mulighet til å vise handlekraft!! Kiropraktorene har alltid fremmet "Et liv i bevegelse" og har jobbet for muskelskjelett- helse og ikke- lidelse. Med en mulighet for økt forskning på MSK feltet, vil tverrfaglighet og samarbeid bli bedre, til pasientenes beste.

 • Knut Andersen 04.05.2015 23.09.00

  I 1987 deltok undertegnede i det innledende utredningsarbeidet på vegne av Norsk Kiropraktorforening for opprettelsen av kiropraktorutdanning ved Syddansk Universitet, Odense, Danmark. Siden 1998 har jeg, på vegne av Universitet i Stavanger (UIS), vært engasjert i å få etablert slik utdanning i Norge. UIS har i alle år vært fast i sitt ønske om slik utdanning, gitt bevilgning av friske midler. Alle ansvarlige politiske partier har støttet opprettelsen av en muskelskjeletthelse orientert utdanning på Masters nivå gjennom flere vedtak i storting og dets forskjellige komiteer. Min erfaring er at partiene er ivrigst når de er i opposisjon. Tilsynelatende forsvinner entusiasmen når man setter seg på regjeringstaburettene. Blir det slik denne gangen og?Knut Andersen, kiropraktor, PhD stipendiat v/UIS

 • Henrik Gammelgaard Petersen 04.05.2015 22.07.00

  En stor støtte her fra en kiropraktor i Danmark. Forskning på muskelskelet-smerter er fortsat mangelfuld, og et institut i Oslo med uddannelse af kiropraktorer og forskning i bevægeapparatets lidelser vil være et boost for hele Norden! Uddannelsen skal selvfølgelig være på akademisk niveau med en kandidatgrad på linje med medicin. Held og lykke med projektet

 • Cecilie K. Øverås 04.05.2015 22.03.00

  Staten Norge sparer penger på å få ferdigutdannede kiropraktorer med spesial kompetanse på muskel -skjelett plager hjem etter endte studier i utlandet. Samtidig spolerer de muligheten for å lage et godt fundament for disse og annet helsepersonell til samhandling allerede under studietiden slik som andre tilsvarende faggruppen har. Mangelen på tilhørighet til et akademisk miljø, som en utdannings institusjon i Norge ville ha gitt, gjør det også vanskeligere for kiropraktorer å få innpass i forskningsmiljøer. Kiropraktorene har vært autorisert helsepersonell i Norge i 26 år. I 2006 fikk de rett til å sykemelde i opptil 12 uker, henvise til billeddiagnostikk, samt henvise til spesialist og fysioterapi. Med dette ble de pålagt flere oppgaver i primærhelsetjenesten, og deres rolle innen muskel-skjelett helse ble tydeliggjort. Det er helt unaturlig at de ikke har egen utdanning i Norge. I 2004 ble det i Stortinget vedtatt å legge tilrette for kiropraktor utdanning i Norge. Nå ligger alt klart, man mangler kun "friske midler" til å starte det opp. I lys av etterspørsel på bedre samhandling i primærhelsetjenesten og ikke minst skrikende behov for mer forskning og kompetanse på muskel-skjelett plager som "plager flest & koster mest" her i Norge- Er det ikke snart på tide med handlekraft? Få kiropraktor utdanningen etablert og legg til rette for betydelig økt forskning på muskel-skjelettplager, -skade og sykdom!

 • Aleksander Chaibi 04.05.2015 21.10.00

  Det sier seg selv at kiropraktikk bør inn på Universitetet. Muskel- og skjelettforskning har et skrikende behov både med tanke på de samfunnsøkonomiske utfordringene som nå foreligger men samtidig for pasienten som daglig opplever det. 1/3 av befolkningen med MSK plager oppsøker kiropraktor, det er på tide at profesjonen som utfører en svært så samfunnsnyttig jobb, samt avlaster fastlegene på dette felt, bør inn under solide forankrete forskningsetiske rammer som ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Dette vil løfte og samtidig avlaste alle involverte parter.

 • Christofer Herlin 04.05.2015 20.07.00

  En norsk kiropraktorutdanning vil kunne være en katalysator for et større løft på MSK-forskningen i Norge. Hvis man ser til Syddansk Universitet i Odense, som etablerte kiropraktorutdanning i midten av 90-tallet, så har de på imponerende kort tid blitt noe av et kraftsentrum for denne typen av forskning i Norden. Her har man klart å integrere utdanningen på den måten som Universitetet i Oslo legger opp til i sitt forslag, og dette har gitt grobunn for samhandling, respekt og forståelse mellom helseprofesjonene som tar seg av MSK-pasienter i Danmark - noe de i dag nyter godt av. Det er ingen grunn til at Norge ikke kan få til samme utvikling.Det kan bare gå for langsomt!

 • Mari Slinning Korsnes 04.05.2015 20.06.00

  Det er på tide å få til etableringen av en norsk kiropraktorutdannelse. Kiropraktorene har en sentral rolle i utredning, behandling og forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Ved å få på plass et eget studie i Norge vil flere norske kiropraktorer kunne bidra med forskning innenfor feltet. Kanskje kan man få til et enda bedre samarbeid på tvers av flere faggrupper og sammen få til å redusere samfunnsøkonomiske kostnader samt få et "friskere folk?"

 • Thor Einar Holmgard 04.05.2015 19.56.00

  På tide at det skjer noe nå! Vi i Ryggforeningen i Norge ønsker oss mer kompetanse på hva som feiler oss og hvilke behandling som virker.Fra våre medlemmer får vi jevnlige tilbakemeldinger om at det er mangelfull kompetanse på rygg i primærhelsetjenesten. Ofte må de oppsøke kiropraktor eller annet helsepersonell med spesialkompetanse på muskel og skjelett før noe skjer. Det er 16 år siden kiropraktorene fikk offentlig autorisasjon men fortsatt står de uten mulighet til å ta grunnutdannelsen her hjemme. Ryggforeningen mener at det nå er på høy tid at ansvarlige myndigheter omsider får etablert en egen kiropraktorutdanning i Norge. Vi mener det vil skape en god arena for tverrfaglig samhandling og et godt utgangspunkt for mer forskning på rygg, samtidig som det vil føre til flere og bedre behandlere med spesialkompetanse på muskel- og skjelettfeltet.Dessverre dekkes ikke behandling hos kiropraktor av NAV. Denne behandlingen blir derfor dessverre en altfor dyr løsning for mange i det lange løp.

 • Mats Klemsdal 04.05.2015 18.54.00

  Absolutt på tide å få på plass norsk kiropraktorutdanning. Dette vil gi økt fokus på behandling og forebygging av muskel- og skjelettlidelser.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!