Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

HVA SKAL BARNET HETE? Stem på det du mener er riktig oversettelse av Shared decision makin på norsk.

HVA SKAL BARNET HETE? Stem på det du mener er riktig oversettelse av Shared decision makin på norsk. Foto: Skjermdump

Krangler om norsk pasient-begrep

Kunnskapssenterets direktør Magne Nylenna og professor Jan Frich er uenige om hva Shared decision making skal hete på norsk.

På Twitter har de to diskutert heftig hva som bør blir det norske begrepet for Shared decision making (SDM) - det å involvere pasienter aktivt i avgjørelser om behandling og andre tiltak i helsetjenesten.

Hva skal «barnet» hete? Stem nederst på siden.

Samvalg eller Felles beslutningstaking?
Mens Magne Nylenna, direktør i Kunnskapssenteret mener ordet Samvalg bør brukes, mener professor Jan Frich ved Universitetet i Oslo at Felles beslutningstaking må brukes.

Professor Jan Frich viser til at det i flere år har vært undervist om felles beslutningstaking ved medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.
 
– Shared desicion making handler om å involvere pasienter og brukere i beslutninger på måter de selv synes blir riktige for dem. Dette handler om å dele kunnskap på en systematisk måte. Noen ganger vil en pasient vil si at «jeg beslutter at du tar valget for meg». I en annen situasjon vil kanskje pasienten si «jeg vil at du skal fortelle meg om alternativene, og så tar jeg selv en beslutning».

Frich: – Gir inntrykk av at valg må tas
– Jeg mener at ordet «samvalg» gjenspeiler en bestemt måte å forholde seg til pasient- og brukerinvolvering på. Samvalg gir unektelig et inntrykk av at det må tas et valg - sammen - mens de som internasjonalt har skrevet om dette sier at SDM i grunn handler om alt som skjer før valget tas, sier Frich.

Han viser til at den danske oversettelsen er "fælles beslutningstagning" og den svenske "delat beslutsfattande".

Nylenna: – Brukerne vil ha Samvalg
Magne Nylenna på sin side viser til at «samvalg» er det brukerne og pasientene selv har foreslått, og at sier at ordet føyer seg inn i en lang rekke av sam-ord i helsetjenesten. 

– Samvalg er et norsk avløserord for det engelske «shared decision making» og en betegnelse på avgjørelser som tas av behandler og pasient i fellesskap, også kalt veiledet valg, og prosessen med å komme frem til avgjørelsen, skriver han i Tidsskriftet.

Nylig fikk også Nylenna støtte av Aftenpostens Per Egil Hegge, som skriver om begrepet i sin egen spalte.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!