Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Advarer mot for høyt belegg på norske sykehus

Gjennomsnittsbelegget på sykehusene er 8 prosentpoeng over den internasjonalt anbefalte øvre grense for forsvarlighet. Legeforeningen advarer helsemyndighetene.

Publisert: 2015-01-06 — 11.50 (Oppdatert: 2015-05-08 — 14.27)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Legeforeningen har lenge advart mot at Norge har nådd en øvre grense for beleggsprosent i sykehusene. Nå viser en ny tysk studie at høy beleggsprosent kan gi økt dødelighet blant pasientene.

Økt dødelighet
 –  Dagens svært høye beleggsprosent fører til redusert kvalitet og pleie, og utgjør en fare for pasientsikkerheten, uttaler Legeforeningen i et nytt policydokument, og viser til studien, som har tatt for seg opplysninger om 82 000 pasienter:

Den fant at en beleggsprosent over 92,5 prosent øker forsinkelser i pasientforløp, økt forekomst av sykehusinfeksjoner, økt dødelighet blant pasienter og økt sykdom blant ansatte.

- Planlegger med forhøyet dødelighet
I Norge ligger beleggsprosenten på 93 prosent -  åtte prosentpoeng over den anbefalte internasjonale grensen for forsvarlighet.

Legeforeningens president, Hege Gjessing viser i en kommentar i Tidsskriftet til eksempler på avdelinger som i lange perioder av gangen har over 100 prosent belegg.

 – Verre er det at avdelinger planlegges med et normalbelegg på 93 prosent. I følge den forskningen som presenteres i artikkelen planlegger man da med forhøyet dødelighet, skriver Gjessing.

Vil ha tak på 85 prosent
Legeforeningen mener norske myndigheter og helseforetak må innføre et forsvarlighetstak i Norge på 85 prosent belegg i ordinær drift.

– Norge har nådd en øvre grense for tøffe sykehuseffektiviseringer over drift. Legeforeningen har påpekt betydelig potensiale for helseforetakene ved å kutte administrative dobbeltfunksjoner og tilrettelegge for stedlig, pasientnær ledelse. Vi støtter nødvendig avbyråkratisering i offentlig sektor der det er til hinder for effektiv og god pasientbehandling. Men ytterligere reduksjoner i sengekapasitet er feil vei å gå. Det svekker produktiviteten og går i ytterste konsekvens utover pasientsikkerheten, skriver Legeforeningen.

 –  Systematisk høy beleggsprosent fører til redusert kvalitet i behandling og pleie. Det gir forsinkelser i pasientforløp, opphopning av pasienter i akuttmottak, økt sykdom blant ansatte, økt forekomst av sykehusinfeksjoner, og økt dødelighet.

Høie holder sykehustale
Onsdag holder helseminister Bent Høie årets sykehustale i forbindelse med det felles foretaksmøtet for de fire helseregionene.

Relaterte saker
Reform: – Mer frihet til offentlige sykehus skal kutte køene
Budsjettbekymring på OUS

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!