Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Viktig å registrere legemiddelbivirkninger

La oss ikke blande de ekte bivirkningene sammen med andre forhold som kan føre til feil dosering eller feilaktig farmakoterapi.

Publisert: 2014-10-27 — 11.51

Carl Ditlef Jacobsen, pensjonert. Indremedisiner

I TIDSSKRIFT for Den norske legeforening har jeg nylig diskutert registreringen av legemiddelbivirkninger med medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk (1). Jeg er meget uenig med Madsen, når han i dag registrerer som legemiddelbivirkning alle typer «unwanted effects in farmacotherapy» – også direkte feilbehandling, dosefeil, misforståelser og feil fra pasientens side – sammen med ekte bivirkninger, såkalte «side effects» eller «adverse effects».

Jeg mener at denne sammenblandingen av hendelser er meget skadelig.

TIDLIG OPPDAGELSE. Jeg hadde gleden av å være med i Bivirkningsnemnda i Statens Legemiddelkontroll da Christian Borchgrevink var leder. Vi var nøye med bare å registrere det som en bivirkning når den uheldige effekten av legemidlet ikke skyldtes legefeil, dosefeil, feil av pasienten eller feil fra distribusjon av legemidlet.

Hensikten med spesifikk registrering var tidligst mulig å oppdage alvorlig legemiddelbivirkning, som derved ble kjent og senere kunne unngås.

KAN REDUSERE RISIKO. La oss ta et tenkt eksempel, veldig konkret: En gravid kvinne bruker et legemiddel X og føder et barn med misdannelser. Er X årsaken?

Bivirkningsnemnda beskriver sykehistorien og mistanken til medikament X, og en slik rapport ble sendt relevante institusjoner i Norge og i utlandet. På denne måten kan en slik alvorlig pasientskade oppdages tidlig og føre til nærmere studier av medikament X slik at risikoen for slike skader reduseres senere.

Bivirkningsrapporter fra andre land kan gi oss informasjon om risiko for slike skader. Dette gjelder særlig der nye medikamenter tas i bruk, eller vurderes for å bli tatt i bruk hos oss.

SKADELIG SAMMENBLANDING. Vi kjenner alle til at noen medikamenter kan gi utslett, noen kan føre til alvorlig benmargskade – og NSAID disponerer for gastrointestinal blødning. Ovenfor har jeg nevnt skader under fosterutviklingen. Dette er de ekte bivirkningene.

La oss ikke blande sammen disse med andre forhold som kan føre til feil dosering eller feilaktig farmakoterapi. Skal Bivirkningsnemnda bli en ny institusjon for fornuftig farmakoterapi?

Referanse:
1) Madsen S, Harg P, Samdal H, Simensen A. Kan nye blodfortynnende legemidler være mere risikable enn tidligere antatt? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1214.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 18/2014

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!