Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
IKKE IMPONERT: Allmennlegelederne Marit Hermansen (t.v.) og Kari Sollien er ikke imponert over satsingen på allmennhelsetjenesten. Foto: Vidar Sandnes

– På stedet hvil for allmennlegene

Lederne for allmennlegene er ikke imponert over satsningen på allmennhelsetjenesten. – På stedet hvil, sier Kari Sollien, leder av Allmennlegeforeningen.

Publisert: 2014-10-08 — 12.06 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.42)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Statsbudsjettet legger opp til en videreføring av midler på i alt 100 millioner kroner for å styrke fastlegeordningen som ledd i revidering av fastlegeforskriften.

Av disse foreslås 73 millioner å dekke merkostnadene for kommunene ved innføring av revidert akuttmedisinforskrift.  Men ingen økning.

Fastlegene Kari Sollien og Marit Hermansen er ledere av henholdsvis Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin. Ingen av dem er imponert over budsjettet.

– Vi finner ingenting i statsbudsjettet som tilsier en styrking av allmennhelsetjenesten. Vi lette spesielt etter styrking av behandling i forhold til samhandlingsreformen, og midler til økt kvalitet og forskning, men har så langt ikke funnet noe. Regjeringen har ingen ambisjoner for økt aktivitet, sier Marit Hermansen i Norsk forening for allmennmedisin til Dagens Medisin.

Kun videreføring
Hun får støtte av Kari Sollien i Allmennlegeforeningen.

– Jeg har ikke finlest hele budsjettet, så med forbehold om at det er noe vi ikke har sett hittil, så står allmennhelsetjenesten på stedet hvil, sier Sollien.

– Dere var også skuffet i fjor og spesielt på at det ikke lå noen økningen i antallet fastleger. Hvordan ser dere på at det heller ikke er foreslått midler til dette i år?

– Vi mener det er behov for 500 nye allmennleger hvert år de neste årene. Det eneste vi har funnet er videreføring av tilskuddene til utdanning av spesialister i allmennmedisin som kommuner med mangel på allmennleger kan søke om. Men egne rekrutteringstilskudd utover dette, har vi ikke funnet, svarer lederen for Allmennlegeforeningen.

Tilskuddsmidlene til en femårig prøveordning fra 2013 som Sollien snakker om, innebærer en videreføring av 4,1 millioner.

– I lys av at det kommer en egen primærhelsemelding neste år, hadde dere forventet en større satsning allerede for 2015?

Samhandlingsreformen kom i 2012 og har gitt flere syke pasienter i kommunehelsetjenesten. Det burde vært gjenspeilet i en økt aktivitet også i helsetjenesten, ikke bare i omsorgstjenestene.  I tillegg har regjeringspartiene tidligere lagt stor vekt på økt kvalitet i legevakt, uten at det gjenspeiles i bevilgningene.

Ingen støtte til kvalitetsløft
I flere år har allmennlegene håpet på støtte til Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). Heller ikke i år, er det avsatt midler til dette.

– Vi har fått mye positiv tilbakemelding da vi har presentert SKIL, og vi mener det burde være innenfor rekkevidde å få statlig støtte til dette, kommenterer Marit Hermansen.

Kommunalt register
Det foreslås 30 millioner kroner til utvikling av helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester.

– Dette er et arbeid som allerede er startet og som pågår, så det var ikke overraskende at det er bevilget penger til dette. Vi håper at man innenfor disse midlene kan videreutvikle det diagnosesystemet vi bruker i allmennpraksis og som vil være grunnlag for et slikt register, sier Marit Hermansen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!