Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
- PROBLEMATISK: Stein Sundstrøm og resten av Norsk onkologisk forening er kritiske til avgjørelsen om å ikke tilby Perjeta og Jevtana. Foto: Målfrid Bordvik

Frykter todelt helsevesen

Norsk onkologisk forening mener helseforetakenes nei til to nye kreftlegemidler vil føre til et klasseskille i norsk kreftbehandling.

Publisert: 2014-06-16 — 12.32 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.51)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

I et lukket møte bestemte det såkalte «Beslutningsforum for nye metoder» i forrige måned å si nei til å innføre to nye kreftlegemidler. Begrunnelsen er at verken brystkreftmedisinen pertuzumab (Perjeta) eller prostatakreft-legemiddelet kabazitaksel (Jevtana) med dagens pris er kostnadseffektiv behandling.

Statens legemiddelverk har beregnet kostnadene for Perjeta til 1,9 millioner kroner per kvalitetsjusterte leveår (QALY). Det ville dermed ha kostet 120 millioner kroner årlig å behandle rundt 100 pasienter med denne medisinen.

Beslutningsforum, som består av de fire administrende direktørene i de regionale helseforetakene, sa også nei til Jevtana, som allerede har vært i bruk i Norge i over tre år. Prislappen for Jevtana, som brukes både i Sverige og Danmark, er 1,4 millioner kroner per QALY.

Problematisk
I Norge vil nye kreftpasienter heretter ikke få tilgang til disse legemidlene, som begge kan forsinke sykdomsutviklingen og forlenge livet for undergrupper av pasienter med langtkommen kreft.

Nå har Norsk onkologisk forening (NOF) sendt et brev til helseminister Bent Høie, hvor de er svært kritiske til beslutningen. I brevet skriver foreningens leder, Stein Sundstrøm, at han tar det for gitt at norske myndigheter også ønsker at pasienter i Norge skal ha lik tilgang på optimal legemiddelbehandling.

«Vi finner det derfor problematisk at man ikke har funnet frem til en løsning som innebærer bruk av de to aktuelle medikamentene innenfor rammene av det offentlige helsevesen», skriver Sundstrøm.

Todeling
Brevet er også signert av nestleder i NOF, Andreas Stensvold, og flere styremedlemmer.

Kreftlegene er bekymret for at det offentliges nei til medikamentene vil føre til et todelt helsevesen, hvor noen pasienter vil sikre seg medikamentene på private sykehus.

«Dette vil gi en todeling hvor noen pasienter, avhengig av økonomiske årsaker, ikke kan benytte seg av behandling som er medisinsk forsvarlig og optimal, og som er godkjent for bruk i Norge.  Er dette ønskelig i en av verdens sterkeste økonomier?» spør kreftlegene i brevet til helseministeren.

Høie: Ikke ønsket utvikling
– Nei, dette er ikke en ønsket utvikling. Det nye systemet for innføring av nye metoder skal sikre mest mulig likeverdig tilgang til nye og effektive metoder i den offentlige helsetjenesten. Det skal også sikre felles vurderinger på tvers av de fire regionale helseforetakene, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i et svar til Dagens Medisin.

Han viser til at regjeringen neste vår skal legge fram en legemiddelmelding som skal bidra til en mer helhetlig og pasientvennlig legemiddelpolitikk.

– Prioriteringsutvalget skal levere sin innstilling til departementet innen 15. september 2014, og vil gi oss råd om hvordan de prinsipielle og praktiske spørsmålene rundt prioritering bør håndteres, sier han videre.

Blander seg ikke inn
Høie svarer ikke direkte på hva han mener om Beslutningsforums avgjørelse om å si nei til Perjeta og Jevtana.

– I tråd med det nye systemet som skal bidra til en mer enhetlig og kunnskapsbasert prosess, er det de regionale helseforetakene som skal foreta de endelige beslutningene om innføring eller ikke innføring av nye legemidler ut fra gjeldende prioriteringskriterier, sier Høie.

Beslutningsforum har åpnet for at Perjeta kan bli innført dersom nye rabattforhandliger fører til redusert pris.  

– QALY uforståelig for de fleste
NOF er også kritisk til at vedtakene om de nye legemidlene ble fattet bak lukkede dører, og etterlyser mer åpenhet slik at folk flest kan sette seg inn i beslutningsgrunnlaget.

Onkologene er videre kritisk til bruken av det helseøkonomiske begrepet QALY som grunnlag for beslutningene. De mener QALY er en «teoretisk størrelse som bare et lite mindretall av helseøkonomer har bakgrunn til å forstå».  

De etterlyser i stedet et nettoregneskap for estimerte kostnader per pasient fratrukket moms og det staten tar tilbake i inntjening, som de mener vil være bedre egnet for en demokratisk debatt.

Advarer mot full åpenhet
Høie sier han ønsker mest mulig åpenhet om beslutningsprosessene for innføring av nye legemidler, men forsvarer likevel at møtene i Beslutningsforum holdes bak lukkede dører.

For å sikre pasienter rask tilgang til nye og effektive legemidler kan de regionale helseforetakene forhandle om pris, der bruk av rabattavtaler kan være aktuelt. Konsekvensen av full åpenhet rundt rabatter vil være at Norge ikke vil få tilgang til flere nye legemidler. Det vil bli for dyrt, og det er det pasienten som vil tape på. Norge kan ikke stå alene om åpenhet på rabatterte priser og vi jobber derfor internasjonalt for åpenhet, sier Høie.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Liv Nordbye 26.12.2016 12.38.24

  Bent Høye. Når en stol rundt julemiddagen står tom fordi vi har et fattig helsevesen som ikke gir den beste medisinen, skulle man ikke tro at man bor i verdens rikeste land. Kan du se alle enkene fra 2016 til den gruppen menn som burde fått Jevtana i øynene, og si at det var riktig å spare 4.5 mill. kr for det offentlige på ikke å gi disse medisinene til denne gruppen? Det vil jeg tro at du har store problemer med. Det er det bare økonomer som klarer. De bryr seg bare om tall. Ikke om mennesker. Ikke la økonomene styre dette til et så kaldt samfunn hvor det å spare 4.5 mill kr på hele statsbudsjettet medfører at et titalls menn dør mange mnd for tidlig, helt unødig. For denne medisinen som de ikke fikk, er jo både utprøvd, den virker og den gis over offentlige budsjetter i alle andre vestlige land. At det går an!

 • Liv Nordbye 15.04.2016 09.41.58

  Til Bent Høie: Det legemiddelverkets regnestykke sier, er at Jevtana er ca. 2 mill kr. billigere enn å fortsette med Abiraterone. I legemiddelverkets økonomiske vurdering har man sammenlignet medisiner som om det er "enten-eller". Men det er jo ikke "enten-eller". Det er "både-og". Jevtana er en livsforlengende medisin etter at den optimale effekten av Abirateronpreparatene og Docetaxel-cellegift er brukt opp. Dette handler om å forlenge liv eller ikke for 4,5 mill. kr. Hvis man bryr seg om livskvalitet, så må Abirateronpreparatene gis før Docetaxel, selv om Docetaxel er aller billigst. Og det er vel helsen til pasienten det her er snakk om.

 • Liv Nordbye 14.04.2016 11.40.01

  Til Bent Høie: Svaret er at det offentlige vill ha spart ca. 2 mill. kr ved å innføre Jevtana! Det fremgår av Legemiddelverkets egen økonomiske vurdering. Merkostnaden er på 4,5 mill. kr men besparelsen ved å redusere Abiraterone er på 6,4 mill kr. Samtidig har denne vurderingen av 13.09.2013 utelatt resultatene fra den mest aktuelle gruppen av alvorlig syke som Jevtana virker best for, og brukt alle andre faktorer maksimalt konservativt. Dette har medført at man i regnestykket har endret prisen pr leveår fra 531 000 kr til 1,4 mill kr. Disse vurderingene, beslutningene og lukketheten omkring dem burde ha vært eksternt gransket. At dette ikke vurderes på nytt med helt andre etiske øyne er ikke Norge og Norges helter verdig.

 • Liv Nordbye 12.04.2016 09.03.20

  Til Bernt Høie: Hvor mye sparer egentlig det offentlige på denne uetiske praksisen med å unnlate å tiby Jevtana til de som desperat trenger det og som ikke kan bruke Taxotere lengre? Hvor lenge skal Norge stå på sidelinjen å se på at andre offentlige helsevesen tilbyr Jevtana, mens våre helter dør lenge før de må, uten engang å få informasjon om Jevtana og dens livsforlengende egenskaper?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!