Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Foto: Vidar Sandnes

Vil sentralisere MS-behandlingen

Seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius ved OUS Ullevål mener MS-behandling bør samles ved færre og større sykehus: - Legene må ha et visst volum for å velge riktig behandling.

Annons:

Hun mener at norske MS-pasienter i dag får for dårlig behandling på grunn av manglende sentralisering.

- I dag behandles MS-pasienter ved alle landets 19 helseforetak. Jeg mener det er nødvendig å ha et visst volum for å velge riktige medisiner. Dette får man ikke når behandlingen blir så spredt, sier Gulowsen Celius.

Seksjonsoverlegen påpeker at MS-behandlingen blir stadig mer komplisert: - Vi får nå flere nye medisiner som har bedre effekt, men også flere bivirkninger. Det krever mye erfaring å velge riktig medisin, og å vite når bivirkningene er så betydelige at man må forsøke en annen.

Sentralisere til regionsykehus
Gulowsen Celius mener det kan være riktig å sentralisere MS-behandlingen til regionsykehusene. - Så kan det kanskje være noen unntak fra dette: Noen sykehus med større volum er svært flinke på MS-behandling.

Hun mener en sentralisering vil gi bedre pasientbehandling.

- I dag er det mange pasienter som burde ha hatt en annen type behandling enn den de får. Vi ser det blant annet på etterlevelse av LIS-avtalen. Noen sykehus gir for eksempel mye mer Rebif enn andre, noen gir svært mye mer Tysabri. Det er lite sannsynlig at populasjonen er så forskjellig, dette er tegn på ulikheter i oppfølgingen som kanskje ikke er faglig begrunnet, sier hun.

Blir påvirket av industrien
Hun tror det etablerer seg kulturer ved en del sykehus, der man sverger til én type medisinering uten å prøve ut hva som er best for pasienten. Hun tror også enkelte sykehus blir påvirket av legemiddelindustrien. - De reiser jo rundt på sykehusene, og jeg tror noen lar seg påvirke mer enn andre.

Hun har sett at flere pasienter som kommer fra andre sykehus til OUS, står på feil behandling.

- Noen har stått lenge på en svært dyr behandling som gir dem bivirkninger. Vi ser også at pasienter med diabetes har blitt satt på sprøytebehandling, til tross for at de får store problemer av alle sprøytene. Her burde tabletter ha vært vurdert.

Andre pasienter burde ha blitt tatt av medisinene de står på. - Hos noen har sykdommen utviklet seg så langt at de ikke lenger har nytte av medisinene. En del leger har problemer med å formidle dette til pasientene. Dermed fortsetter de å stå på medisiner som gir dem bivirkninger, sier seksjonsoverlegen.

Stort volum
Oslo universitetssykehus behandler årlig 1000-1200 MS-pasienter. - Det er svært nyttig for oss å ha et stort volum, vi får masse erfaring. I tillegg utgjør vi et stort miljø, og vi utveksler erfaringer med hverandre. I dag er det ikke uvanlig at en lege sitter alene med MS-behandlingen på et lite sykehus. Dette bør opphøre.

Gulowsen Celius ser for seg en løsning der pasientene reiser inn til regionsykehuset for å starte behandling, og kommer inn dit igjen til kontroll for eksempel én gang i året: - I mellomtiden kan de følges opp med blodprøver lokalt, og lokalsykehuset bør ha et tett samarbeid med regionsykehuset.

Hun tror også at dette kan være samfunns-økonomisk gunstig. - Det vil medføre noen økte reisekostnader. På den andre siden vil kostnadene med å behandle dem som ikke har nytte av behandlingen, forsvinne. I tillegg vil pasientene få de medisinene de har mest nytte av, og dette trenger ikke være de dyreste, sier Gulowsen Celius.

- Ikke på regionnivå
Frøydis Dalene er nevrolog ved Sykehuset Telemark, og hun behandler MS-pasienter sammen med to andre leger. Hun synes ikke det er en god idé å sentralisere MS-behandlingen til regionsykehusene. - Jeg er enig i at det bør være egne poliklinikker for MS-behandling, med erfarne leger, som vi har her ved Sykehuset Telemark. Men jeg er ikke enig i at disse trenger å være på regionnivå.

Hun mener store sentralsykehus er fullt ut i stand til å behandle MS-pasientene.

- For hver lege har vi et ganske stort volum av pasienter her i Skien. Kanskje større enn på større sykehus, der pasientene blir spredd på flere leger. Pasientene sier at det er viktig å møte de samme legene fra gang til gang.

Dalene ser ingen sammenheng mellom etterlevelse av LIS-avtalen og god kvalitet. Hun tror heller ikke at mindre sykehus blir mer påvirket av industrien enn større sykehus. - Å si at mindre sykehus skulle være mer påvirkelige, er egentlig litt frekt, tilføyer hun.

Nye retningslinjer
Lars Bø, leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for MS ved Haukeland Universitetssjukehus, mener spørsmålet om sentralisering er komplisert.

- Det er svært viktig å sikre kvaliteten på behandlingen, og det bør være et visst omfang av pasienter for å oppnå dette. Men det er vanskelig å si akkurat hvor mange pasienter som er nødvendig. Et godt faglig nettverk kan også sikre god behandling.

Han påpeker at det ikke burde være store forskjeller på behandlingen på landsbasis. - Da må man enten sentralisere virksomheten, slik Celius foreslår, eller man må sørge for regelmessige nasjonale møter om MS-behandling og tydelige retningslinjer, sier Bø, som påpeker at en oppdatering av retningslinjene for MS-behandling nå gjøres i regi av Helsedirektoratet.

Dagens Medisin 03/2014

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!