Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kreft, sukker og dokumentasjon

Det er feil å påstå at det ikke foreligger vitenskapelig støtte for hypotesen om at sukker og raske karbohydrater bidrar til kreftutvikling.

Annons:

Iver Mysterud, dr.philos. i biologi
Dag Viljen Poleszynski, dr.philos. i sosiologi

INDREMEDISINER Fedon Lindberg og brystkreftpasient Lisbeth Pettersen har startet en viktig debatt om en mulig sammenheng mellom raske karbohydrater og kreft på nrk.no debatt og i Dagens Medisin. Her avviser sentrale «kreftleger» hypotesen om en slik sammenheng.

Steinar Aamdal uttaler følgende: «Det er ingen holdepunkter for at sukker i seg selv har noen betydning verken for utvikling eller spredning av kreft». Også leder Andreas Stensvold i Norsk onkologisk forening uttaler at det «er heller ingen holdepunkter for at sukker i seg selv er kreftfremkallende».

MOT BEDRE VITENDE. Her kan det, med respekt å melde, fastslås enkelt at Aamdal og Stensvold uttaler seg mot bedre vitende. Lindberg får frem realiteten i saken når han påpeker at «kronisk hyperinsulinemi, som ved insulinresistens, er forbundet med økt kreftrisiko. Det betyr ikke at glukose og insulin er årsaken til kreft, men de er medhjelpere i prosessen som tillater kreft å få fotfeste».

I forbindelse med revisjon av vår nå snart ti år gamle bok, «Sukker - en snikende fare», har vi gått grundig gjennom deler av den dokumentasjonen som finnes for å koble raske karbohydrater med kreft.

KREFTRISIKO. Omfattende studier underbygger at sukker og høyglykemiske matvarer kan bidra til å forsterke utviklingen av kreft i bryster, prostata, ende- og tykktarm. Hypotesen er at dette skjer blant annet ved at høyglykemisk mat fører til økt insulinnivå og produksjon av insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1), som igjen fremmer deling og dermed utbredelse av kreftceller.

I tillegg finnes studier som finner korrelasjon mellom høyt inntak av raske karbohydrater og risiko for å utvikle kreft i bukspyttkjertelen, magen, gallegangen og galleblæra, lungene, livmorslimhinnen og lymfesystemet (non-Hodgkins lymfom).

KETOGENT KOSTHOLD. Et høyt inntak av raske karbohydrater bidrar også til økte østrogennivåer, og dette hormonet er involvert i utviklingen av flere kreftformer.

Ettersom kreftceller, i mindre grad enn friske celler, er i stand til å bruke ketonlegemer som energisubstrat (Warburg-effekten), anses et ketogent kosthold generelt å være lovende ved en rekke former for kreft. I én studie reverserte flere kreftpasienter vekttapet ved å spise en ketogen diett; mindre enn 10 E% karbohydrater, i en uke. I en pilotstudie av ti pasienter med aggressive kreftformer i framskredent stadium fungerte et ketogent kosthold godt i fire uker, selv om pasientene gikk noe ned i vekt. Det ble ikke registrert noen farlige bivirkninger, hvilket vil si at et ketogent kosthold er trygt. Jo større grad av ketose, desto større sannsynlighet var det for at sykdommen hadde stabilisert seg eller gått delvis tilbake.

I en annen pilotstudie fikk to barn med kreft et kosthold med lite sukker og karbohydrater, men mye fett og protein (ketogen diett). Det ene barnet ble helt friskt.

LAVKARBO-KOSTHOLD. En høy andel av mellomlange triglyserider, eksempelvis fra kokosfett eller smør, ser ut til å hemme veksten av eksisterende kreftsvulster.

Et lavkarbokosthold trekkes frem som lovende i behandlingen av prostatakreft fordi det har lav giftighet, er lett å bruke og kan bidra til å forsinke utviklingen av prostatakreft ved å senke blodnivået av insulin og IGF-1 og redusere energiinntaket. Dyrestudier underbygger at lavkarbo-kosthold kan være effektivt ved prostatakreft.

Dette er en del forskningen som underbygger at sukker og raske karbohydrater bidrar til kreftutvikling - og at dette kan motvirkes ved å redusere inntaket av slik mat og i stedet øke inntaket av fett. Selv om det trengs flere studier for bedre å kunne underbygge og avklare mange av disse problemstillingene, er det feil å påstå at det ikke finnes noen dokumentasjon som tilsier at høyglykemisk mat og sukker bidrar til økt kreftforekomst. I denne debatten har Fedon Lindberg gode poenger, som også har en viss dokumentasjon i forskning.

Oppgitte interessekonflikter:

Forfatterne har skrevet boken «Sukker - en snikende fare». Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet VOF, og Dag Viljen Poleszynski er ansvarlig redaktør i Helsemagasinet VOF www.vof.no

Referanser:

http://www.nrk.no/ytring/kreftceller-elsker-sukker-1.11259578

http://www.nrk.no/ytring/en-kakebit-mater-ikke-kreften-1.11266853

http://www.nrk.no/ytring/kreftleger-bor-ikke-frarade-sukker-1.11270427

http://www.nrk.no/ytring/sammenheng-mellom-sukker-og-kreft-1.11272650

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/--kreftleger-bryr-seg-ikke-om-kostholdsrad/

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/kreftleger-avviser-kreftdiett/

Fagartikler:

Augustin LS, Franceschi S, Jenkins DJA, Kendall CWC, La Vecchia C. Glycemic index in chronic disease: a review. European Journal of Clinical Nutrition 2002; 56: 1049-71.

Augustin LS, Maso LD, La Vecchia C, Parpinel M, Negri E, Vaccarella S, Kandall CW, Jenkins DJ, Francesch S. Dietary glycemic index and glycemic load, and breast cancer risk: a case-control study. Annals of Oncology 2001; 12: 1533-8.

Bostick RM, Potter JD, Kushi LH, Sellers TA, Steinmetz KA, McKenzie DR, Gapstur SM, Folsom AR. Sugar, meat, and fat intake, and non-dietary risk factors for colon cancer incidence in Iowa women (United States). Cancer Causes and Control 1994; 5: 38-52.

Brand-Miller JC. Glycemic load and chronic disease. Nutrition Reviews 2003; 61: 49-55.

Bruning PF, Monfrèr JMG, van Noord PAH, Hart AAM, de Jong-Bakker M, Nooijen WJ. Insulin resistance and breast-cancer risk. International Journal of Cancer 1992; 52: 511-6.

Cordain L, Eades MR, Eades MD. Hyperinsulinemic diseases of civilization: more than just Syndrome X. Comparative Biochemistry and Physiology Part A 2003; 136: 95-112.

Cornée J, Pobel D, Riboli E, Guyader M, Hémon B. A case-control study of gastric cancer and nutritional factors in Marseille, France. European Journal of Epidemiology 1995; 11: 55-65.

Del Barco S, Vazquez-Martin A, Cufi S, Oliveras-Ferraros C, Bosch-Barrera J, Joven J, Martin-Castillo B, Menendez JA. Metformin: Multi-faceted protection against cancer. Oncotarget 2011; 2: 896-917.

De Stefani E, Deneo-Pellegrini H, Mendilaharsu M, Ronco A, Carzoglio JC. Dietary sugar and lung cancer: a case-control study in Uruguay. Nutrition and Cancer 1998; 31: 132-7.

Drake I, Sonestedt E, Gullberg B, Ahlgren G, Bjartell A, Wallström P, Wirfält E. Dietary intakes of carbohydrates in relation to prostate cancer risk: a prospective study in the Malmö Diet and Cancer cohort. American Journal of Clinical Nutrition 2012; 96: 1409-18.

Fearon KCH Nutritional pharmacology in the treatment of neoplastic disease. Baillière's Clinical Gastroenterology 1988; 2: 941-9.

Fine EJ, Segal-Isaacson CJ, Feinman RD, Herszkopf S, Romano MC, Tomuta N, Bontempo AF, Negassa A, Spareno JA. Targeting insulin inhibition as a metabolic therapy in advanced cancer: A pilot saftety and feasibility dietary trial in 10 patients. Nutrition 2012; 28: 1028-35.

Folsom AR, Demissie Z, Harnack L. Glycemic index, glycemic load, and incidence of endometrial cancer: The Iowa Women's Health Study. Nutrition and Cancer 2003; 46: 119-24.

Franceschi S, Maso LD, Augustin L, Negri E, Parpinel M, Boyle P, Jenkins DJ, La Vecchia C. Dietary glycemic load and colorectal cancer risk. Annals of Oncology 2001; 12: 173-8.

Freedland SJ, Mavropoulos J, Wang A, Darshan M, Demark-Wahnefried W, Aronson WJ, Cohen P, Hwang D, Peterson B, Fields T, Pizzo SV, Isaacs WB. Carbohydrate restriction, prostate cancer growth, and the insulin-like growth factor axis. The Prostate 2008; 68: 11-9.

Hankinson SE, Willett WC, Colditz GA, Hunter DJ, Michaud DS, Deroo B, Rosner B, Speizer FE, Pollak M. Circulating concentrations of insulin-like growth factor I and risk of breast cancer. The Lancet 1998; 351: 1393-6.

Higginbotham S, Zhang Z-F, Lee I-M, Cook NR, Giovannucci E, Buring JE, Liu S. Dietary glycemic load and risk of colorectal cancer in the Women's Health Study. Journal of the National Cancer Institute 2004; 96: 229-33.

Ho VW, Leung K, Hsu A, Luk B, Lai J, Shen SY, Minchinton AI, Waterhouse D, Bally MB, Lin W, Nelson BH, Sly LM, Krystal G. A low carbohydrate, high protein diet slows tumor growth and prevents cancer initiation. Cancer Research 2011; 71: 4484-93.

Hsing AW, Chua S, Gao Y-T, Gentzschein E, Chang L, Deng J, Stanczyk FZ. Prostate cancer risk and serum levels of insulin and leptin: a population-based study. Journal of the National Cancer Institute 2001; 93: 783-9.

Klement RJ, Kämmerer U. Is there a role for carbohydrate restriction in the treatment and prevention of cancer? Nutrition & Metabolism 2011; 8: 75.

Lutz W, Iselstöger H. Veränderungen der Sexualhormonausscheidung im Harn auf Kohlehydratentzug. Münchener medizinische Wochenschrift 1960; 102: 1963-5.

Martin-Castillo B, Vazquez-Martin A, Oliveras-Ferraros C, Menendez JA. Metformin and cancer. Doses, mechanisms and the dandelion and hormetic phenomena. Cell Cycle 2010; 9: 1057-64.

Martin M, Marais R. Metformin: A diabetes drug for cancer, or a cancer drug for diabetics? Journal of Clinical Oncology 2012; 30: 2698-700.

Mavropoulos JC, Buschemeyer WC, Tewari AK, Rokhfeld D, Pollak M, Zhao Y, Febbo PG, Cohen P, Hwang D, Devi G, Demark-Wahnefried W, Westman EC, Peterson BL, Pizzo SV, Freeland SJ. The effects of varying dietary carbohydrate and fat content on survival in a murine LNCaP prostate cancer xenograft model. Cancer Prevention Research 2009; 2: 557-65.

Mavropoulos JC, Isaacs WB, Pizzo SV, Freedland SJ. Is there a role for a low-carbohyddrate ketogenic diet in the management of prostate cancer? Urology 2006; 68: 15-8.

Michaud DS, Liu S, Giovannucci E, Willett WC, Colditz GA, Fuchs CS. Dietary sugar, glycemic load, and pancreatic cancer risk in a prospective study. Journal of the National Cancer Institute 2002; 94: 1293-300.

Micic D, Cvijovic G, Trajkovic V, Duntas LH, Polovina S. Metformin: Its emerging role in oncology. Hormones 2011; 10: 5-15.

Moerman CJ, de Mesquita HBB, Runia S. Dietary sugar intake in the aetiology of biliary tract cancer. International Journal of Epidemiology 1993; 22: 207-14.

Myers AP, Cantley LC. Sugar free, cancer free? Nutrition 2012; 28: 1036.

Nebeling LC, Lerner E. Implementing a ketogenic diet based on medium-chain triglyceride oil in pediatric patients with cancer. Journal of the American Dietetic Association 1995; 95: 693-7.

Nebeling LC, Miraldi F, Shurin SB, Lerner E. Effects of a ketogenic diet on tumor metabolism and nutritional status in pediatric oncology patients: Two case reports. Journal of the American College of Nutrition 1995; 14: 202-8.

Peyrat JP, Boneterre J, Hecquet B, Vennin P, Louchez MM, Fournier C, Lefebvre J, Demaille A. Plasma insulin-like growth factor-1 (IGF-1) concentrations in human breast cancer. European Journal of Cancer 1993; 29A: 492-7.

Romieu I, Lazcano-Ponce E, Sanchez-Zamorano LM, Willett W, Hernandez-Avila M. Carbohydrates and the risk of breast cancer among Mexican women. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2004; 13: 1283-9.

Schernhammer ES, Bertrand KA, Birmann BM, Sampson L, Willett WC, Feskanich D. Consumption of artificial sweetener- and sugar-containing soda and risk of lymphoma and leukemia in men and women. American Journal of Clinical Nutrition 2012; 96: 1419-28.

Schernhammer ES, Hu FB, Giovannucci E, Michaud DS, Colditz GA, Stampfer MJ, Fuchs CS. Sugar-sweetened soft drink consumption and risk of pancreatic cancer in two prospective cohorts. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005; 14: 2098-105.

Seely S. Horrobin DF. Diet and breast cancer: The possible connection with sugar consumption. Medical Hypotheses 1983; 11: 319-27.

Silvera SAN, Jain M, Howe GR, Miller AB, Rohan TE. Dietary carbohydrates and breast cancer risk: a prospective study of the roles of overall glycemic index and glycemic control. International Journal of Cancer 2005; 114: 653-8.

Slattery ML, Benson J, Berry TD, Duncan D, Edwards SL, Caan BJ, Potter JD. Dietary sugar and colon cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 1997; 6: 677-85.

Taubes G. Cancer prevention with a diabetes pill? Science 2012; 335: 29.

Yee D. The insulin-like growth factors and breast cancer - revisited. Breast Cancer Research and Treatment 1998; 47: 197-9.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 18/2013

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!