Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Foreslår 155 milliarder til helse

Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag er på rundt 155 milliarder kroner.

Publisert: 2013-10-14 — 10.48 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.29)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Samlet foreslås det at helsebudsjettet styrkes med 8,3 milliarder kroner, eller 5,7 prosent mer enn i det salderte budsjettet for 2013.

I fjor brukte Norge rundt 270 milliarder kroner på helse- og omsorgsformål, viser foreløpige tall presentert i statsbudsjettet for 2014 som legges frem mandag.

–  Bare USA bruker mer på helse enn Norge
Dette tilsvarer rundt 54.000 kroner per innbygger, og omfatter alle private og offentlige  utgifter som går til forbruk eller investeringer i helsetjenester.

–  Bare USA bruker mer på helse per innbygger i Norge, heter det i budsjettet, som viser til OECD-tall:

Det offentlige dekker om lag 85 prosent av de samlede helseutgiftene i Norge, noe som innebærer at offentlige helsebevilgninger er høyere enn i USA, der relativt mer er privatfinansiert. Den offentlig finansierte andelen har vært stabil her i landet de siste årene, og noe høyere sammenlignet med første halvdel av 2000-tallet.

Administrasjon utgjør 0,8 prosent av helseutgiftene
Andelen av BNP som benyttes til helse- og omsorgsformål i Norge er omtrent på gjennomsnittet av OECD-landene når privat og offentlig finansiering ses under ett. Administrasjon utgjør 0,8 prosent av helseutgiftene, mot gjennomsnittlig 3 prosent. i OECD-landene

Her er Regjeringens hovedprioriteringer på Helse- og omsorgsdepartementets område, sammenlignet med saldert budsjett 2013:

 • Økt pasientbehandling: 2 053 millioner
 • IKT og medisinskteknisk utstyr i sykehusene: 250 millioner
 • Forskning i helseforetakene: 100 millioner
 • Forskningsstudie på kreftlegemiddel: 110 millioner
 • Prostatasenter: 16 millioner
 • Elektronisk samhandling: 50 millioner
 • Nødnett: 110 millioner
 • Kvalitet og pasientsikkerhet: 30 millioner
 • Omsorgsplan 2015 og 2020: 201 millioner
 • Primærhelsetjeneste: 90 millioner
 • Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: 180 millioner
 • Arbeid og psykisk helse: 20 millioner
 • Vold og traumatisk stress: 14 millioner
 • Rusmiddeltiltak: 40 millioner
 • Tannhelse: 40 millioner
 • Folkehelsetiltak: 45 millioner
 • Vaksine mot rotavirus: 20 millioner
 • Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda: 25 millioner
 • Norsk helsearkiv: 30 millioner

Statsbudsjettet er på over tusen milliarder kroner.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!