Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Foreslår 155 milliarder til helse

Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag er på rundt 155 milliarder kroner.

Annons:

Samlet foreslås det at helsebudsjettet styrkes med 8,3 milliarder kroner, eller 5,7 prosent mer enn i det salderte budsjettet for 2013.

I fjor brukte Norge rundt 270 milliarder kroner på helse- og omsorgsformål, viser foreløpige tall presentert i statsbudsjettet for 2014 som legges frem mandag.

–  Bare USA bruker mer på helse enn Norge
Dette tilsvarer rundt 54.000 kroner per innbygger, og omfatter alle private og offentlige  utgifter som går til forbruk eller investeringer i helsetjenester.

–  Bare USA bruker mer på helse per innbygger i Norge, heter det i budsjettet, som viser til OECD-tall:

Det offentlige dekker om lag 85 prosent av de samlede helseutgiftene i Norge, noe som innebærer at offentlige helsebevilgninger er høyere enn i USA, der relativt mer er privatfinansiert. Den offentlig finansierte andelen har vært stabil her i landet de siste årene, og noe høyere sammenlignet med første halvdel av 2000-tallet.

Administrasjon utgjør 0,8 prosent av helseutgiftene
Andelen av BNP som benyttes til helse- og omsorgsformål i Norge er omtrent på gjennomsnittet av OECD-landene når privat og offentlig finansiering ses under ett. Administrasjon utgjør 0,8 prosent av helseutgiftene, mot gjennomsnittlig 3 prosent. i OECD-landene

Her er Regjeringens hovedprioriteringer på Helse- og omsorgsdepartementets område, sammenlignet med saldert budsjett 2013:

 • Økt pasientbehandling: 2 053 millioner
 • IKT og medisinskteknisk utstyr i sykehusene: 250 millioner
 • Forskning i helseforetakene: 100 millioner
 • Forskningsstudie på kreftlegemiddel: 110 millioner
 • Prostatasenter: 16 millioner
 • Elektronisk samhandling: 50 millioner
 • Nødnett: 110 millioner
 • Kvalitet og pasientsikkerhet: 30 millioner
 • Omsorgsplan 2015 og 2020: 201 millioner
 • Primærhelsetjeneste: 90 millioner
 • Helsestasjons- og skolehelsetjeneste: 180 millioner
 • Arbeid og psykisk helse: 20 millioner
 • Vold og traumatisk stress: 14 millioner
 • Rusmiddeltiltak: 40 millioner
 • Tannhelse: 40 millioner
 • Folkehelsetiltak: 45 millioner
 • Vaksine mot rotavirus: 20 millioner
 • Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda: 25 millioner
 • Norsk helsearkiv: 30 millioner

Statsbudsjettet er på over tusen milliarder kroner.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!