Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Økt infarktrisiko hos kvinner på antidepressiva og diabetesmedisin

BARCELONA: Middelaldrende kvinner som tar både antidepressiva og antidiabetika, har syv ganger høyere risiko for hjerteinfarkt, sammenlignet med kvinner som ikke tar noen av delene.

Publisert: 2013-09-26 — 17.26 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.32)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
KVINNER UTSATT: Distriktslege og stipendiat Karin Rådholm finner kjønnsforskjeller ved infarktrisiko hos diabetikere som tar antidepressiva. Foto: Lisbeth Nilsen

BARCELONA: Dette viser svensk forskning som ble presentert på diabeteskongressen torsdag ettermiddag. Distriktslege og stipendiat Karin Rådholm ved Linköping-universitet la frem resultatene.

Bruk av både antidepressiva og antidiabetika er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom hos både menn og kvinner, sammenlignet med bruk av bare diabeteslegemidler. Men sammenhengen er særlig stor for middelaldrende kvinner.

– Kvinner som både tar antidepressiva og antidiabetika, og som er i alderen 45–64 år, har syv ganger høyere risiko for å få hjerteinfarkt enn jevngamle kvinner som ikke tar noen av disse to typer medisiner, sier Karin Rådholm til Dagens Medisin.

Reflekterer sykelighet
Rådholm sier at de tolker resultatene som at bruken av medisiner reflekterer stor sykelighet hos særlig kvinnene, ikke er en direkte effekt av selve medisinbruken.

– Kvinner med diabetes har ikke lenger beskyttende effekt av å være kvinne når det gjelder risikoen for hjerte- og karsykdom.

Hvordan kan dere bruke resultatene i klinikken?

– Ja, jeg mener vi kan det. Vi skal være observante på kvinner i denne alderen som får både antidepressiva og diabetesmedisiner. Dette er syke kvinner, og det er viktig å gi dem god behandling for både depresjon og diabetes for å forebygge hjerte- og karsykdom, svarer Rådholm.

Kjente risikofaktorer
Hun viser til at det som er kjent, er at depresjon og diabetes øker risikoen for hjerte- og karsykdom, at depresjon leder til hyperglykemi – og at depresjon er dobbelt så vanlig hos personer med diabetes, sammenlignet med dem uten diabetes.

Nylig omtalte BBC en studie som fant en sammenheng mellom bruk av antidepressiva og risiko for diabetes. Forskerne vet ikke hvorfor, og de spekulerer i om vektøkning ved bruk av antidepressiva kan være en risikofaktor for å utvikle diabetes.

Svakheter ved studien
Den svenske registerstudien har, ifølge Rådholm, flere svakheter, som at de ikke kjenner indikasjon for antidepressiva og at de har sett på alle alle typer antidepressiver og diabetesmedisiner under ett.

Resultatene er korrigert for alder, kjønn og blodtrykksbehandling, men forskerne har ikke tatt høyde for risikofaktorer som røyking, lipidverdier og andre livsstilsfaktorer.

Dataene er hentet fra det svenske reseptregisteret og fra nasjonalt register for hjerteinfarkt i perioden 2008–2010.

– Styrken er at studien er stor og populasjonsbasert, sier Rådholm.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!