Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Én av to tarmkreftpasienter behandles innen fristen

Bare drøyt halvparten av pasientene med tykktarmskreft får påbegynt behandling innen regjeringens 20-dagers frist. Målet for to år siden var en andel på 80 prosent.

Publisert: 2013-09-03 — 10.40

Sommeren 2011 påla regjeringen sykehusene at det skulle gå maksimalt 20 virkedager fra sykehusene fikk henvisning til påbegynt kreftbehandling. Målet var at minst 80 prosent av kreftpasientene skulle få hjelp innen denne fristen.

Lavere andel for lungekreft
Nye tall fra Helsedirektoratet for de tre første månedene i år, viser at 52,4 prosent av tarmkreftpasientene fikk behandling innen 20 dager. Det var en nedgang fra 58,2 prosent i samme periode i fjor.

Andelen var langt lavere for lungekreftpasienter, der 37,4 prosent på landsbasis fikk i første tertial i år behandling innen fristen. Det var en liten økning fra året før. For brystkreftpasienter, som er den tredje diagnosegruppen som måles av Helsedirektoratet, var andelen noe lavere i år enn i fjor, henholdsvis 64,3 og 65,8 prosent.

Store regionale forskjeller
Helsedirektoratet skriver at det er store forskjeller mellom regionene for andelen kreftpasienter som får behandling innen 20 dager. På helseforetaksnivå er Helse Fonna nærmeste målet for tarmkreftpasienter. Her behandles 78,6 prosent innen 20 dager.

Nest best er Helse Møre og Romsdal med 63,3.  Blant andre resultater er St. Olavs med 62,7 prosent andel, OUS med 52,6, Helse Bergen med 40,5, mens Helse Nord-Trøndelag havner på 31 prosent.

Få når målet
På sykehusnivå har Ringerike sykehus nådd 81,8 prosent andel, Ålesund sjukehus har 76,5 og Bærum sykehus 73,7.

Statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende kommentar til at få sykehus når målet:

– Vi har sett bedring på en del sykehus, og det er viktig at de andre lærer av dem som har fått det til. Målet har ikke vært at det innenfor hver diagnose skal være 80 prosent som behandles innen 20-dagersfristen. Det vil være ulike behandlingsløp for ulike pasientgrupper, sier Robin Kåss til Dagens Medisin.

En jobb å gjøre
– Betyr det at fristen ikke gjelder alle diagnoser?

Målet gjelder alle kreftdiagnoser, men vi måler foreløpig på tre diagnoser fordi det er dem vi har best data på.

– Synes du det er bra nok at noen sykehus ikke gir behandling innen fristen til under halvparten av kreftpasientene?

– Vi kan aldri bli fornøyd med helsetjenesten, men vi er ikke i mål. Det er ikke tvil om at det er en jobb igjen å gjøre og viser at dette målet er viktig å følge opp.

Må tenke annerledes
– Burde vi ha forventet en bedring når det nå er to år siden regjeringen kom med 20-dagers fristen?

– Vi ønsker at det skal bli bedre, og fagmiljøene har sagt at de ønsker å strekke seg. Vi ser at det er en jobb å gjøre med mer effektive pasientforløp. På en del sykehus har det gått for lang tid, og derfor har vi kommet med en opptrappingsplan for sykehusene som vil styrke IKT, og vi har nå gitt en ekstrabevilging på 250 millioner kroner for neste år til IKT og medisinsk-teknisk utstyr.

– Hva må til for at flere skal nå målet?

– Mye handler om å tenke annerledes og sørge for bedre organisering. Det trengs gode IKT-systemer – som vil spare tid. Det handler også om å utbedre konkrete flaskehalser og utvide åpningstiden på poliklinikkene, sier Kåss.

Høy forekomst og dødelighet
Nylig kom Kreftregisteret med oppdaterte tall for 2011. Disse viste at Norge ligger på topp i Norden på forekomst av tykktarmskreft.

Dødeligheten er også betydelig høyere for norske og danske kvinner, mens norske menn har nest lavest overlevelse i Norden.

I 2011 var det 2606 registrerte nye tilfeller av tykktarmskreft i Norge. Samme år døde 1156, og bare lungekreft tar flere liv årlig.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!