Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Fem i helse- og omsorgskomiteen tar ikke gjenvalg

Fem erfarne representanter i dagens helse- og omsorgskomité tar ikke gjenvalg til Stortinget. De er klare på hva som blir viktige komitésaker i den kommende perioden.

Publisert: 2013-08-15 — 09.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.37)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Verken Håkon Haugli (Ap), Thomas Breen (Ap), Jon Jæger Gåsevatn (Frp), Per Arne Olsen (Frp) eller Sonja Sjøli (H) blir å finne i det neste utvalget.

De fem er enige om at vedtaket om samhandlingsreformen er noe av det viktigste den nåværende komiteen fikk gjennomslag for i perioden som snart avsluttes.

En viktig reform
Den erfarne helsepolitikeren Laila Dåvøy (KrF), som var medlem i komiteen til september i fjor, tar ikke gjenvalg til Stortinget.

- Det største og viktigste for befolkningen var nok samhandlingsreformen. Den har dessverre fått negative konsekvenser for mange fordi den ikke var godt nok forberedt ute i kommunene verken når det gjelder kapasitet eller faglig kompetanse, sier Sonja Sjøli.

64-åringen trekker seg etter 30 år i politikken. Hun ønsker å trappe ned i sine siste arbeidsår og vil rydde tid til oppgaver innen kultur og helse.

«Noen må gi seg»
Per Arne Olsen fra Frp støtter Høyre-politikeren. - I denne perioden var samhandlingsreformen det viktigste, med lovendringer som omfattet både sykehusene og primærkommunene, sier Olsen (52). Han ønsker å finne nye utfordringer etter 30 år som folkevalgt politiker, og slippe nye krefter til.

- For at nye skal komme til, må noen gi seg, sier Olsen, som foreløpig ikke vet hva han vil arbeide med etter høstens valg.

Må gjennomføre tiltak
Thomas Breen (Ap) slutter som stortingspolitiker i relativt ung alder. 40-åringen nevner pasientsikkerhet og kvalitet, morgendagens eldreomsorg, samhandlingsreformen og folkehelseutfordringen som de viktigste sakene i perioden fra 2009.

- Videre blir det viktig å gjennomføre det som er satt i gang: Å mobilisere for folkehelse og ha enda mer fokus på riktig bruk av ressurser i tjenestene, sier Ap-politikeren.

Nødvendig oppfølging
Sjøli mener oppfølgingen av samhandlingsreformen vil være det viktigste i den kommende perioden.

- Det blir viktig å få vedtatt en forpliktende, økonomisk opptrappingsplan for rehabilitering, og få på plass tilstrekkelig kompetanse og kapasitet innen omsorgstjenestene, sier Sjøli. Hun trekker også frem bioteknologi og helsetjenesteprioriteringer som viktige områder.

Eldre og sykehussystem
Olsen trekker frem norsk eldreomsorg som ett av to hovedpunkter som vil bli viktige i den kommende fireårsperioden.

- Her er det mye ugjort, spesielt på sykehjemfeltet. Det andre viktige området vil være å få til et mer effektivt sykehussystem slik at køer og ventelister blir kortere, påpeker Frp-politikeren.

- Synd de gir seg
Bent Høie (H), leder for Helse- og omsorgskomiteen, mener det er leit å miste erfarne helsepolitikere.

- Helse- og omsorgskomiteen jobber med et stort fagfelt der erfaring selvsagt kommer godt med, selv om mange dyktige politikere har kommet raskt inn på feltet og gjort en god jobb. Særlig at vi mister gode kolleger, som Sjøli, Dåvøy, Gåsvatn og Olsen, er synd, mener Høie.

Han påpeker samtidig er det alltid vil være utskiftninger i komiteer etter et valg, også der representanter tar gjenvalg.

- Plassering av representantene styres av partiene etter valget. Jeg håper den nye komiteen får en god balanse mellom de nye og de erfarne, sier han.

Dagens Medisin 13/2013

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!