Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Åpenhet må ikke gå på bekostning av pasientene

–Vi ønsker mer åpenhet rundt kliniske studier, men det skal ikke gå på bekostning av pasientene som deltar i studiene, sier Karita Bekkemellem i LMI.

Annons:

Ifølge et dokument som den engelske avisen The Guardian skal ha mottatt i sommer, mobiliserer legemiddelindustrien pasientgrupper - hvorav mange er helt eller delvis finansiert av legemiddelfirmaene - for å jobbe mot forslaget om å tvinge legemiddelselskaper til å offentliggjøre resultater fra legemiddelstudier.

En ansatt i et legemiddelfirma skal ha lekket informasjonen om strategien, som skal være planlagt av sjefen for EFPIA, som er den europeiske legemiddelindustriforeningen.

- Har ikke hørt om et slikt notat
Også den amerikanske legemiddelindustriforeningen PhRMA skal ha vært med i utarbeidelsen av strategien.

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) sier hun ikke er kjent med at det skal ha blitt sendt et slikt strateginotat.

 – Jeg har ikke hørt om et slikt notat, og det er derfor vanskelig å uttale seg om denne konkrete påstanden. Det vil imidlertid overraske meg om EFPIA bruker pasientorganisasjoner aktivt for å hindre offentliggjøring av kliniske studier.

 – Legemiddelindustrien har de siste årene derimot jobbet for mer åpenhet rundt kliniske studier og forholdet mellom industrien og helsepersonell, sier Bekkemellem.

Hun viser til at  EFPIA nylig vedtok nye regler for offentliggjøring av finansiell overføring og støtte til helsepersonell, og at  både EFPIA og PhRMA gikk ut med nye prinsipper som skal øke offentliggjøringen av kliniske studier fra industrien dramatisk.

 – I tillegg har medlemsfirmaene i LMI sluttet å betale for helsepersonells deltakelse på internasjonale kongresser, for å sikre en tydeligere rollefordeling i helsetjenesten, sier Bekkemellem.

Kan ha ønsket dialog
 – Vi har hele tiden sagt at vi ønsker mest mulig åpne og transparente prosesser i helsetjenesten, og det gjelder like mye hos oss som hos myndighetene. Vi har et klart inntrykk av at det samme gjelder legemiddelindustri på europeisk og internasjonalt nivå.

Bekkemellem sier det kan tenkes at EFPIA har ønsket en dialog med pasientforeninger for å hindre at nye studier som offentliggjøres skal bli misbrukt på noen måte.

 – Men det er ikke det samme som å motsette seg mer åpenhet, sier Bekkemellem.

– Besnærende tanke
 – Det er selvsagt en besnærende tanke å frigjøre alle rådata og annen dokumentasjon i forbindelse med kliniske studier, men man må også sikre at man ikke går på akkord med pasientenes personvern eller konkurransesensitive opplysninger. De ulike europeiske landene har også ulikt regelverk som gjør at man må utvise forsiktighet. Også EMA ønsket en differensiert offentliggjøring av kliniske studier for å ta høyde for dette.

Les mer: Ønsker tre offentlighetskategorier

–  Vi ønsker mer åpenhet rundt kliniske studier, men det skal ikke gå på bekostning av pasientene som deltar i studiene, sier Bekkemellem.

Betenkeligheter med EMAs åpenhetspolitikk
I en offisiell uttalelse i forbindelse med artikkelen i The Guardian, sier EFPIA at de samarbeider med pasientforeningene om flere tema. 

– Og vi setter pris på det uavhengige perspektivet pasientforeningene bidrar til i dette samarbeidet. Vi anser det som vårt ansvar å ta i betraktning meninger og synspunkter fra alle interessenter som er involvert i saker som har potensial til å påvirke foreningene direkte, heter det i uttalelsen.

 – I denne saken har vi betenkeligheter når det gjelder EMAs åpenhetspolitikk. Disse betenkelighetene vil vi dele med andre interessenter, samt at vi vil utarbeide et formelt høringssvar der disse betenkelighetene vil komme frem. Dette vil bli offentlig tilgjengelig. Industrien støtter mer offentliggjøring av forskningsdata for å bedre folkehelsen, samtidig som pasienthensynet må ivaretas, skriver de.


Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!