Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
UFORSTÅELIGE GEBYRER: – Vi får stadig fler fakturaer der gebyrene er høyere enn prisen på legemiddelet, sier avdelingsleder Kari Bussesund ved Avdeling spesialiserte ruspoliklinikker. Hun mener gebyrkostnadene går ut over LAR-pasientene. Foto: Vidar Sandn

LAR-gebyr høyere enn medisinkostnaden

 • I dag finnes det ingen takster som bestemmer prisen apotekene kan kreve for å utlevere LAR-legemidler.
 • Stadig oftere må helseforetak betale mer i gebyr enn for selve medisinen.
Publisert: 2013-06-06 — 10.28 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.46)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Det foreligger ingen nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter på apoteket. Dermed er det store lokale prisvariasjoner: Mens én aktør krever 80 kroner for såkalt utlevering uten tilsyn og 150 kroner med tilsyn, krever en annen kjede 50 kroner per utlevering uavhengig om den foregår med tilsyn eller ikke.

Apotekene vil ikke oppgi pris
Samtlige apotekkjeder nekter å opplyse overfor Dagens Medisin om størrelsen på gebyrene de tar. Men eksempler Dagens Medisin har fått tilgang til, viser at gebyrer for å gi pasienten dosen med hjem, kan variere fra 630 til 2480 kroner for én måned. Flere eksempler avslører stor variasjon i pris og omfang:

 • Pasient som får Subutex: Medikamentkostnad på 1039,20 kroner. Her ble det krevd gebyr på 5200 kroner.
 • Pasient som får metadon: Medikamentkostnad på 2399,60 kroner. Her ble det krevd gebyr på 2960 kroner.

Dyrere enn medisinen
Ved Oslo universitetssykehus forteller Kari Bussesund, avdelingsleder ved Avdeling spesialiserte ruspoliklinikker, at de stadig får flere fakturaer hvor gebyrene er høyere enn prisen på legemiddelet.

Hun anslår at gebyrene utgjør rundt 30 prosent av utgiftene til LAR-legemidler.

– Det er klart at det går en grense for hvor mye man kan betale. Dette går ut over den andre driften, som oppfølging, rehabilitering psykologer og lignende. Vi får ikke ekstra penger for å betale gebyrene, sier hun.

Regulering!
– Apotekene skal selvfølgelig ha gebyr for ekstra arbeid med overvåket inntak av legemidler, men hvorfor apotekene tar gebyr ut over dette, er vanskelig å svare på. Legemidler til en pasientgruppe pålegges ekstragebyrer uten at det enkelte apotek kan redegjøre for oss hva helseforetakene betaler for, sier Bussesund.

– Vi ønsker en regulering. Hvorfor apotekene har lagt seg til å ta gebyrer for utlevering uten tilsyn, og istandgjøring – som håndtering av resept og å sette på navnelapper er uforståelig. Dette gjøres jo til alle pasientgrupper, sier hun.

650.000 utleveringer i året
Rundt 30 prosent av utleveringen av LAR-legemidler skjer under tilsyn, og litt under 50 prosent av alle utleveringer skjer i private apotek.

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) har estimert at 2,6 millioner døgndoser med LAR-legemidler utleveres hvert år, hvorav halvparten fra private apotek. Dette innebærer rundt 650.000 utleveringer i året til 7000 pasienter.

Apotekforeningen har flere ganger advart om at kampen om å slippe å betale for utleveringskostandene, skaper store ulikheter i utleveringsordningen. Foreningen hevder at dette i praksis virker mot normalisering og setter pasientrettighetene på sidelinjen.

Privat aktør ber om prisregulering
Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, mener det er selvsagt at det skal være en nasjonal takst for en tjeneste som staten finansierer:

– Vi mener det er mest ryddig å ha et statlig organ som fastsetter innhold og takst for hva tjenesten koster, sier Tysnes, som minner om at det har gått syv år siden departementet satte ned en arbeidsgruppe som skulle ta opp blant annet denne problemstillingen.

– Og før jul deltok vi i et møte om dette i Helse- og omsorgsdepartementet. Det er ingen som har argumentert mot dette, men det skjer altså ingen ting, sier han.

Må få betalt
I tillegg til betaling for legemidlene, må apotekene få betalt for overvåking av legemiddelinntak, mener Tysnes. – Det er også nødvendig med kompensasjon for tiden som går med til å administrere LAR-pasienter. På samme måte som legene må apotekene få betalt for kontakt om LAR-pasientene med øvrig helsetjeneste.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor staten ikke vil ha takster her. Vi minner også om at vi er en privat aktør som ber om en prisregulering, noe som også vil være mer ryddig for oss. Vi ønsker en pris som reflekterer jobben som gjøres, sier Tysnes.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!