Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ut mot Støres forskningsstudie

– Resultatene fra den norske ipilimumab-studien vil være til ingen, eller veldig liten nytte, hevder Andreas Stensvold, lederen i Norsk onkologisk forening.

Publisert: 2013-04-10 — 10.23 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.52)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Helseminister Jonas Gahr Støre besluttet nylig at et nytt norsk forskningsprosjekt om ipilimumab (Yervoy) skal sikre at alle norske pasienter som har nytte av medisinen, skal få den. Avgjørelsen kom etter at Helsedirektoratet hadde sagt nei til å innlemme medisinen i norske behandlingsanbefalinger.

Til liten nytte
Nå hevder leder av Norsk onkologiskforening, Andreas Stensvold, at det ikke er mye å hente fra en egen norsk studie. Han er klar på at de norske pasientene burde ha inngått i en internasjonal studie, som allerede er i gang.

– Resultatene fra en norsk studie vil være til ingen, eller veldig liten nytte, fordi det er for få pasienter til at det kan konkluderes med sikkerhet.

– Jeg understreker viktigheten av å koble seg på en pågående internasjonal studie, hvor det så langt er inkludert cirka 200 av totalt 1800 pasienter.

– Vi må sørge for at pasientene innlemmes i fase IV-multisenterstudien, og ikke kjøre vår egen norske studie, sier Stensvold til Dagens Medisin.

Skuffet
Han er skuffet over at helseministeren har valgt å kjøre en egen nasjonalstudie.

– Jeg hadde håpet at Støre ville ha innlemmet de norske pasientene i den pågående fase IV-multisenterstudien. Så langt er det inkludert cirka 200 pasienter til studien, som vil omfatte minst 1800 pasienter totalt. Skal vi få mer kunnskap om effekten av ipilimumab, må vi nok forholde oss til de kommende resultatene fra denne studien, sier Stensvold.

Kreftlege og professor Steinar Aamdal, leder ved Seksjon for kreftforskning ved OUS Radiumhospitalet, har gjennom flere år vært sentral i arbeidet med å utvikle ipilimumab.

Har startet behandling
Aamdal sier at han mener Stensvold har et poeng:

– Det er riktig at det er få pasienter i Norge og at det av den grunn er begrenset hva man kan finne ut, men vi er motivert til å få mye god forskning ut av denne studien. Det å finne en prediktiv markør, er ikke så enkelt – det har foregått forskning på dette i mange år i store pasientmaterialer. Vi er svært glade for at vi nå endelig kan tilby denne behandlingen i Norge, sier Aamdal.

Da Støre lanserte nyheten om forskningsprosjektet, lovte han også at alle som hadde behov for, og en antatt nytte av ipilimumab, skulle få den umiddelbart, ettersom det tar tid å få satt i gang studien.

Aamdal sier én av hans pasienter nå har startet behandling med ipilimumab, men at mellom åtte og ti pasienter ved Oslo Universitetssykehus (OUS) om kort tid vil starte behandlingen.

«Klar melding»
– Foreløpig er vi bedt om å legge til rette for god informasjon på sykehusene slik at pasienten allerede nå kan få ipilimumab i påvente av en studieprotokoll. Siden det dreier seg om en forskningsprotokoll med ekstra prøvetakinger, må studien gjennom godkjenninger hos REK og Legemiddelverket. Dette kan ta noen måneder, sier Aamdal til Dagens Medisin.

Han viser til at det ikke er satt av penger til de pasientene som nå får, og skal, få ipilimumab.

– Men vi anser behandlingen som så viktig, og meldingen fra statsråden som så klar, at dette med penger får vi ta etter hvert.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at pengene til igangsetting og gjennomføring av studien skal håndteres med revidert nasjonalbudsjett 2013 og de kommende årene.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!