Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SLV sier ja til Avastin mot eggstokkreft

Statens legemiddelverk (SLV) mener Avastin mot ovariekreft er kostnadseffektivt. Prisen er 500.000 kroner pr. kvalitetsjusterte leveår.

Publisert: 2013-03-21 — 13.03 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.54)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Denne prisen gjelder dersom legene bruker en dosering av bevacizumab (Avastin) på 7,5 mg pr. kilo.

- Vi har vurdert at prisen er innenfor grensen av det akseptable. Men med en dosering på 15 mg pr. kilo kommer prisen opp i 1,2 millioner pr QALY- dette er over den grensen helsevesenet tidligere har forholdt seg til som akseptabel, sier Elisabeth Bryn, avdelingsdirektør i Legemiddelverket (SLV).

7,5 mg i dag
Seksjonsoverlege Bjørn Hagen ved St. Olavs Hospital forteller at sykehuset bruker doseringen på 7,5 mg pr. kilo i dag, og at det er faglig enighet om dette i miljøet.

- Vi gir Avastin til pasienter der kirurgi ikke har lykkes og det fortsatt er store rester igjen. Vi gir det også til pasienter med tilbakefall av eggstokkreft, der væskeansamling er et klinisk problem, sier Bjørn Hagen til Dagens Medisin.

Han påpeker imidlertid at 15 mg har vært brukt i protokollene, og at produsenten anbefaler denne doseringen.

Forlenget overlevelse
Hovedresultatene fra studier viser en forlenget progresjonsfri overlevelse på to til fire måneder. I analyser med høyrisikopasienter var progresjonsfri overlevelse forlenget med 5,7 måneder.

Dersom Avastin innføres som anbefalt behandling, vil den årlige budsjettøkningen for sykehusene tilsvare cirka 17-21 millioner kroner. Helsedirektoratet skal nå vurdere om dette bør bli anbefalt behandling.

Avastin er i dag anbefalt for behandling av metastatisk kolorektal kreft.

Les kostnadsanalysen her.

Vurderte ipilimumab
Tidligere i år foretok SLV også en kost-nytte-vurdering av ipilimumab mot føflekkreft, og deres konklusjon var at legemiddelet ikke er kostnadseffektivt. Selv om Helsdirektoratets ekspertgruppe mente at medisinen bør inn i nasjonale retningslinjer, sa Helsedirektoratetet nei til dette.

Helseminister Jonas Gahr Støre har i etterkant likevel valgt å tilby medisinen til alle aktuelle pasienter, som en del av et forskningsprosjekt.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!