Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Lege ble pilotpasient i ME-forskning

Lege og ME-pasient Maria Gjerpe avslørte nylig at hun er pilotpasient for utprøving av rituxmab for ME-pasienter.

Publisert: 2012-12-05 — 09.50 (Oppdatert: 2015-05-21 — 11.38)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

I fjor kom det en norsk studie med oppsiktsvekkende resultater med behandling fra ME med det kreft- og revmatisme-legemidlet rituximab ((MabThera).

Les mer: ME-studie: Advarer mot for stor optimisme

Lege Maria Gjerpe uttalte seg positivt om forskningen på sin blogg, og hun betegnet studien som et «sensasjonelt gjennombrudd» som viser vei i ME-forskningen.

Nå har hun i sin blogg avslørt at hun siden april har fått rituximab som et ledd i en utprøving av legemidlet.

Kan bli landsomfattende
Det er professor Olav Mella og hans kollega, overlege dr.med. Øystein Fluge ved avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland universitetssjukehus, som sto bak studien.

I april hentet de inn Gjerpe som pilotpasient i en studie – som er en pilot for den neste studien de skal gjennomføre.

Mella og kollegene har søkt Forskningsrådet om ni millioner kroner til en fase III- studie.

– Den håper vi kan bli en landsomfattende mulitisenterstudie, og nå tester vi altså en del logistikk, spinoff-biologiske tester og dose på vedlikeholdsmedisinen – som vi planlegger å redusere – i forkant for å se om det fungerer i praksis, sier Mella.

Tilfeldig
Ifølge Mella er det tre pilotpasienter i dette prosjektet, og han sier det er tilfeldig at Gjerpe ble valgt.

– Vi rekrutterte Gjerpe helt tilfeldig etter at min kollega hadde møtte henne i forbindelse med en presentasjon. Vi visste at vi trengte pasienter til dette. Det er vanlig å rekruttere pilotpasienter fra de man har kjennskap til og finner egnet, sier han.

– Vi får mange hundre henvendelser fra pasienter over hele landet, og det er derfor ikke mulig for oss å annonsere etter pilotpasienter. Det er dessuten ikke etisk forsvarlig å starte en multisenterstudie hvis det er noe galt med logistikken, så vi trenger tester, sier han.

Ville ikke ut med info
Gjerpe har ikke fortalt offentlig at hun har fått medisinen.

Verken forskerne eller Gjerpe ville ut med informasjonen før avgjørelsen fra Forskningsrådet er klar, noe som skjer onsdag.

– Fikk du beskjed om ikke å si at du deltar i studien, eller valgte du ikke å fortelle dette?

– Avgjørelsen om når jeg kunne fortelle om min deltakelse og effekt, ble tatt i samråd med forskerne. Det var flere grunner til ikke å fortelle om resultatene før nå: For det første må forskerne være så sikre som mulig på at jeg har en sikker respons på medisinen, og på at det ikke er noe som tyder på at det er placebo. Jeg føler et ansvar som lege og pasient, og vil ikke gi et falskt håp for en presset pasientgruppe, sier Maria Gjerpe.

«Har vært åpen»
– Du har gått offentlig ut og snakket varmt om studien og medikamentet ved tidligere anledninger. Er dette uheldig?

– Jeg tror ikke selv at jeg kan påvirke Forskningsrådet. På bakgrunn av min medisinskfaglige utdanning kan jeg si at dette er en sterk studie.  I de 3,5 årene jeg har blogget, har jeg sagt det samme, og jeg har hele tiden vært åpen om min dobbeltrolle som lege og ME-pasient. Skal det at jeg er lege, diskvalifisere meg fra mene noe om behandling for min egen sykdom, spør Gjerpe.

– Det ville være helt feil å skjule at jeg har en dobbeltrolle. Jeg har forsøkt, i den grad det er mulig i disse kontroversielle temaene, å være objektiv. Jeg har sagt nei til riksdekkende medier til å fortelle om min situasjon i forkant av Forskningsrådets avgjørelse. Jeg ville ikke drive noe som kan oppfattes som kampanje. Jeg tror ikke det jeg skriver på egen blogg, påvirker Forskningsrådet i særlig grad. Jeg har tiltro til at de gjør egne vurderinger, sier hun.

– Kan dine positive uttalelser om studien og medisinen du har kommet med tidligere, oppfattes som om du har drevet kampanje?

– Jeg ser det ikke slik. Jeg har snakket om det samme før i egen blogg lenge før studien kom. Mitt hovedbudskap har alltid vært at vi trenger forskning og kunnskap om dette. Jeg har også satt spørsmålstegn ved at Lightning Process (LP)- metoden har sett ut til å bli omfavnet av helsepersonell uten at det stilles kritiske spørsmål, sier Gjerpe.

Hun viser til at Folkehelseinstituttet nylig søkte om ni millioner kroner til å forske på LP-metoden. Avgjørelsen om dette prosjektet får penger kommer også onsdag.

Les mer: Vil bruke ni millioner på omstridt ME-metode

Kjente ikke Gjerpe
På spørsmål om det e problematisk at Gjerpe er kjent som fagperson og ME-pasient, og at hun har stor gjennomslagskraft hos ME-pasienter, svarer Mella:

– Det er problematisk at hun er kjent. Vi ba henne derfor om ikke å gå ut med at hun er pilotpasient. Så mye data fra det vi holder på med er nå blitt kjent gjennom presentasjoner på møter og kongresser og det er derfor ikke problematisk at hun går ut med dette nå. Vi ønsket dessuten ikke at hun, ved å fortelle at hun var med, skulle påvirke Forskningsrådet i sin avgjørelse. Vi kjente henne ikke på forhånd, sier Olav Mella.

– I den fase II-studien vi har nå, har alle deltakerne visst at de får medisinen. Hensikten er blant annet å se på dose-responsrelasjoner med rituximab, om vedlikeholdsbehandling var effektiv – og å se nærmere på bivirkninger, sier han.

Mella mener det derfor ikke har noe med saken å gjøre at Gjerpe i utgangspunktet var positiv til legemidlet.

Kan rapportere nøyaktig
– Det som er bra med Gjerpe, er at hun kan rapportere nøyaktig hva som skjer med henne. Hun er derfor en grei pasient å ha med å gjøre. Det er ikke viktig hvor positiv hun var i utgangspunktet. Noen pasienter har en forverrelse av sin tilstand umiddelbart etter infusjon av medikamentet, og vår oppfatning er at pasientene gir svært klare tilbakemeldinger om det de opplever av symptomutvikling. Vi var på ingen måte sikre på at Gjerpe skulle oppleve en positiv effekt.


Det er sykehusavdelingen som har dekketden svært kostbare medisinen som Gjerpe og de andre pilotpasientene har fått, ifølge Mella.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!