Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Omega-3-tilskudd uten effekt ved MS

Tilskudd med rent omega-3 viser seg ikke å ha noen effekt på sykdommen hos personer med MS.

Publisert: 2012-04-16 — 22.00 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.46)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Det viser en norsk undersøkelse blant pasienter med multippel sklerose (MS). Bak studien, som publiseres mandag 16. april i Archives of Neurology, står forskere ved Haukeland universitetssykehus.

Førsteforfatter og post.doc.stipendiat Øivind Torkildsen er lege ved sykehuset nevrologiske avdeling. Han sier at de ikke lenger anbefaler omega-3 tilskudd til MS-pasienter.

– Vi anbefaler ikke tilskudd med ren omega-3 men råder MS-pasienter til å ta tran, som inneholder D-vitamin. Mange har trodd at omega-3 har en betennelsesdempende effekt og ville kunne føre til bedring hos MS-pasienter. Selv om studien vår er liten, er funnene veldig entydige: Ren omega-3 har ingen effekt, sier Torkildsen til Dagens Medisin.

Målte konsentrasjon
Den randomiserte, dobbeltblindete og placebokontrollerte studien omfattet 92 pasienter fra 13 nevrologiske avdelinger. I gruppen som fikk høydose rent omega-3, var det ingen forskjell i antall atakk, funksjonssvikt, fatigue/tretthet, nevrologisk skade målt med MR eller kognitiv funksjon.

Det var heller ingen tilleggseffekt når omega-3 ble lagt til interferonbehandling.

Alle pasientene hadde den vanligste formen for MS, atakkvis MS og var like med hensyn til blant annet sykdomsvarighet, forløp og alvorlighetsgrad.

– Kan den uteblitte effekten skyldes at alle pasientene allerede fikk i seg tilstrekkelig omega-3 gjennom kosten?

– Vi har målt konsentrasjonen av omega-3 i blodet. De som fikk tilskudd, hadde høyere nivå, men likevel ingen positiv effekt. Det vi viser er at hos MS-pasienter med normale nivåer av omega-3, gir ikke ekstra tilskudd noen bedring av sykdommen.  Funnene er på linje med mye annen forskning som ikke viser noen effekt av vitamintilskudd når det ikke er påvist ren mangel, svarer Torkildsen.

Imot anbefalingene
Omega-3 tilskudd er internasjonalt den mest brukte komplementære behandlingen ved MS. Det er beregnet at én av tre MS-pasienter bruker eller har brukt omega-3 tilskudd for å bremse sykdomsutviklingen. Omega-3 tilskudd har også vært en del av de offisielle anbefalingene til MS-pasienter i Norge og i flere Europeiske land, fordi tidligere ikke-kontrollerte studier har antydet en positiv effekt på sykdomsutviklingen.

– En tidligere studie fra Haukeland for en del år tilbake viste at omega-3 hadde god effekt på MS. Hvordan kan dere forklare det?

– Trolig var det andre ting i kosten som var viktig og som gjort utslaget i den studien.

Bedre med placebo
Torkildsen påpeker at forskerne bak den nye studien faktisk så en trend i retning av en noe dårligere prognose for gruppen som fikk omega-3 tilskudd.

– Det var ingen bivirkninger av omega-3, så det gjør neppe noen skade, men trenden er jevnt over at det går litt bedre med placebogruppen på alle parametere. Hvis vi hadde økt antallet pasienter i studien, kunne vi kanskje sett enn signifikant bedring på placebo, men jeg tror ikke det. Det er vanskelig å gjøre slike studier på, og det er vanskelig å si om tilskudd vil ha effekt ved virkelig mangel på omega-3, men generelt for folk flest er en slik mangel ugunstig, sier Torkildsen.

Kan ikke overføre
Han tror ikke det vil bli gjennomført flere tilsvarende studier på området.

– Resultatene våre er veldig klare, selv om antallet pasienter er lite. Vi mener det er tilstrekkelig til ikke å anbefale omega-3 tilskudd.

– Kan funnene overføres til andre pasienter med inflammatorisk sykdom, som revmatoid artritt?

– Nei, selv om vi ikke kan vise noen anti-inflammatorisk effekt ved MS, skal vi være forsiktige med å overføre dette til andre sykdommer. Ved revmatoid artritt er det også mer systemisk betennelse enn ved MS, sier Torkildsen.

D-vitamin viktig
Pasientene er fulgt i to år. Det første halvåret fikk de to gruppen enten placebo eller kapsler med høydose ren omega-3. Etter dette fikk begge gruppene interferonbehandling i tillegg.

– Vi så jo at intereferon hadde positiv effekt i begge gruppene, men helt uavhengig av placebo eller omega-3.

Torkildsen legger til at ren omega-3 ikke inneholder  vitamin D.

– Det er fortsatt grunn til å anta at D-vitamin er gunstig for MS-pasienter og derfor anbefaler vi tilskudd av tran, som inneholder vitamin D.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!