Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Utfordrende finansiering

LP kan være vanskelig å få innlemmet som en del av behandlingen av ME i det offentlige helsevesenet. Godkjente LP-instruktører forplikter seg til å betale årlig lisensavgift og royalty pr. kursdeltaker til grunnleggeren Phil Parker.

Publisert: 2009-03-26 — 12.56 (Oppdatert: 2015-05-21 — 17.15)
Denne artikkelen er over syv år gammel.


Det norske selskapet Aktiv Prosess tilbyr kurs i britiske Phil Parkers treningsprogram LP . Live Landmark (bildet) er utdannet og godkjent instruktør i LP. Hun og kollegaen Vibeke C. Hammer var de første norske som tilbød kurs i LP i Norge.

- LP-trenere får godkjenning som instruktører for bare ett år om gangen. Vi betaler en årlig lisens for godkjenningen. I tillegg betaler vi en royaltysats pr. kursdeltaker til Phil Parker, forteller Landmark til Dagens Medisin.

- Hvor mye betaler dere til Phil Parker?

- Det er å anse som en forretningshemmelighet.

Egenbetaling som motivasjon
Deltakelse på et tre dager langt kurs i LP koster 15.000 kroner i Norge. I England varierer prisen, avhengig av kursholders kompetanse og erfaring, fra cirka 6000 og opptil cirka 25.000 kroner.

- Enkelte har innvendinger mot kursavgiften og mener det er dyrt. Hva er din kommentar til det?

- Min personlige oppfatning er at det ligger en sterk motivasjonsfaktor i å betale kursavgiften selv, og motivasjon er en vesentlig del av treningsopplegget, svarer Landmark.

Rett til å avbryte behandlingen
De som søker på LP-kurs gjennom Aktiv Prosess, må betale et depositum ved innsending av søknad.  Kursholderne forbeholder seg retten til å avbryte treningen for deltakere som de mener ikke får utbytte av treningen eller ikke er i stand til å nyttiggjøre seg opplegget.

- Hvor ofte har det skjedd at dere har avbrutt et kursopplegg for en deltaker?

- Vi har aldri vært alene om en slik vurdering. Av de første 400 deltakerne har det bare skjedd én gang, i et helt spesielt tilfelle, at vi ikke fullførte kurset. Det var hovedsakelig deltakeren og øvrig familie som ønsket dette, og vi var enige, sier Landmark.

Hun legger til: - Vi er så heldige å ha stor pågang av søkere og kan tillate oss å plukke ut dem vi mener er best egnet for treningsprogrammet.


Bedre livskvalitet

Aktiv Prosess har i alt hatt cirka 400 deltakere på LP-kurs i Norge. 90 prosent av dem har, ifølge Live Landmark, hatt ME eller ME-lignende tilstander. I samarbeid med overlege Ketil Berstad ved Godt Haab Helse og Rehabilitering i Bærum, er det gjennomført en spørreundersøkelse blant de 200 første deltakerne.

Resultatet viser at for de 40 første kursdeltakerne, 20 uker etter LP-kurs, var både livskvalitet og behov for hvile endret betraktelig. Medianen på antall timer i sengen var på 15 før kurs og 9 etter kurs.

- Blant 85 prosent som viste stor bedring etter kurset, var antallet timer i sengen som normalt, altså åtte timer i døgnet, forteller Landmark. 

På en skala for livskvalitet, fra 0-10, der 10 er best, var det 92 prosent av deltakerne som gikk fra en verdi på 3 til en verdi på 8.

- Jeg tror at på et tidspunkt vil programmet implementeres i det offentlige helsevesenet. Vi merker en økt interesse og pågang fra leger, og har gjennomført foredrag og informasjon for flere leger den siste tiden, sier Live Landmark.


SØKELYS PÅ ME-BEHANDLING:

- Valfarter til omstridt ME-behandling
- Vil forske på LP
- Britisk spesialist tilbyr ME-kurs for norske leger
- Utfordrende finansiering
- Mange blir ikke friske med LP
- Lærer LP i London
- Etterlyser intensiv ME-behandling i helsevesenet

Alle saker fra Dagens Medisin 06/09

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!