Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Britisk spesialist tilbyr ME-kurs for norske leger

Den britiske nevrologen og ME-eksperten, professor Leslie J. Findley, er opptatt av differensiert og multidisiplinær behandling av ME. - Utdanning av leger er vesentlig, sier han og tilbyr norske leger kurs i tverrfaglig behandling.

Publisert: 2009-03-26 — 12.56 (Oppdatert: 2015-05-21 — 17.14)
Denne artikkelen er over syv år gammel.


Professor Leslie J. Findley ved Essex Neurosciences Unit ved Queen’s Hospital i Storbritannia har utviklet og leder et landsdekkende tilbud til personer med alvorlig grad av ME/kronisk tretthetssyndrom.

Multidisiplinær
Findley legger stor vekt på at ME ikke er én tilstand - og at behandlingen derfor må individualiseres. Opplegget ved sykehusets spesialenhet er multidisiplinært og involverer tverrfaglige team. - ME er en fellesbetegnelse for en rekke ulike tilstander, som hver for seg lar seg behandle ved evidensbaserte metoder, mener Findley.

- De grunnleggende plagene varierer fra person til person og kan omfatte blant andre kognitive problemer, stemningslidelser, søvnproblemer, allergi, mage-/tarmplager eller smerter. Derfor vil én type behandling ikke passe for alle, understreker Findley overfor Dagens Medisin.

Kartlegger det underliggende
Ifølge Findley har tre-fire leger ved sykehuset i Essex fått grundig opplæring i ME-diagnostisering og behandling. Legene har ulik faglig bakgrunn innenfor immunologi, nevrologi og psykiatri.

- Hvis norske leger vil komme hit, er de velkomne. Alternativt kan vi sende et tverrfaglig team til Norge for å gjennomføre et todagers kurs for leger, sier Findley.

Professoren i nevrologi påpeker nok en gang viktigheten av individuell behandling samt å finne frem til det underliggende ved tilstanden hos hver enkelt pasient.

- Ettersom det er ulike typer ME, vil for eksempel psykologiske tilnærminger ha bedre effekt for enkelte. Det er helt vesentlig å spørre hva det er som opprettholder plagene. Hvorfor er personen trett? Er det sosiale forhold eller jobbrelaterte faktorer? Hvorfor vedvarer symptomer på stress eller depresjon? Svarene må danne grunnlaget for valg av behandling, kommenterer Findley.

Midler til studiebesøk
Avdelingsdirektør Cecilie Daae ved Avdeling for sykehustjenester i Helsedirektoratet er ansvarlig for det nasjonale kompetansenettverket for diagnostisering og behandling av CFS/ME.

- Helsedirektoratet kom med en rapport om CFS/ME for nøyaktig to år siden. Her omtales blant annet opplegget ved Queen’s Hospital. Noen av disse elementene inngår nå i behandling av pasienter også i Norge, sier Daae.

Hun forteller at Helsedirektoratet har gitt tilskudd til Helse Sør-Øst for nettopp å orientere seg om behandlingsopplegg i utlandet. - Queen’s Hospital har vær diskutert som relevant for et studiebesøk, sier Daae.


Unødvendig for flertallet

- LP har en plass. Men behandlingsopplegget er ikke egnet for alle, og det er unødvendig for flertallet av ME-pasienter, mener professoren, nevrologen og ME-eksperten Leslie Findley.

Han gjennomførte for omkring fem år tilbake en studie av deltakere på Phil Parkers treningsprogram LP .

De omkring 50 deltakerne ble fulgt opp minst seks måneder etter endt kursdeltakelse. Cirka en tredel hadde god respons, like mange hadde noe effekt, mens de resterende ikke hadde nytte av det.

Ikke for de sykeste
Findley, som leder en enhet ved Queen’s Hospital i England med eget behandlingsopplegg for alvorlig syke ME-pasienter, mener de sykeste ofte ikke er egnet til LP.

- Vi bruker lignende teknikker og andre psykologiske metoder som en del av behandlingen, men generelt en bredere metodisk tilnærming og individualisert behandling, sier Findley til Dagens Medisin.


En død debatt

I Norge har det vært debattert i hvilken grad ME er å betrakte som en psykisk eller fysiologisk lidelse.

- Verdens helseorganisasjon har for lenge siden klassifisert ME som en nevrologisk lidelse. Tilstanden omfatter ulike forstyrrelser som rammer sentralnervesystemet og påvirker immunsystemet. Selvfølgelig er det psykologiske elementer i tilstanden, men det betyr ikke at ME er en psykisk lidelse. Det er neppe noen som vil bestride at Parkinsons sykdom er en nevrologisk sykdom, selv om svært mange har alvorlige psykiske lidelser som alvorlig angst og depresjon, uttaler professor og ME-ekspert Leslie J. Findley.

- Dette er ingen nyttig debatt. Her i Storbritannia er denne debatten i dag så godt som død.


SØKELYS PÅ ME-BEHANDLING:

- Valfarter til omstridt ME-behandling
- Vil forske på LP
- Britisk spesialist tilbyr ME-kurs for norske leger
- Utfordrende finansiering
- Mange blir ikke friske med LP
- Lærer LP i London
- Etterlyser intensiv ME-behandling i helsevesenet

Alle saker fra Dagens Medisin 06/09

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!