Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Mindre pine under medisinavvenning

Tradisjonelt skal pasienter med såkalt medikamentoverforbrukshodepine (MOH) slutte helt med anfallsmedisinene. En ny studie viser at dette ikke nødvendigvis er det beste.

Publisert: 2008-12-11 — 14.45 (Oppdatert: 2015-05-21 — 21.18)TRONDHEIM: Hodepinepasienter som tar for mye akuttmedisiner over for lang tid, kan miste virkningen av medisinen.

- Et for stort forbruk av migrenemedisiner kan fremdrive mer hodepine. Virkningen forsvinner, og det blir en ond sirkel, forklarer overlege og professor Lars Jacob Stovner ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Sparer smerter
Studien, som blir publisert i hodepinetidsskriftet Cephalalgia, er ledet av professor Knut Hagen. Begge forskerne er ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine i Trondheim.

I den nye studien som nå blir publisert, viser det seg at det er minst like effektivt å gi pasientene forebyggende medisiner med det samme - samtidig som de får lov til å fortsette å ta akuttmedisinen.
- De nye funnene kan spare pasienten for store smerter, samtidig som behandlingen viser seg å være like effektivt. Dette er det viktig at norske leger er klar over, forklarer Stovner, som har deltatt i studien.

Mange lider
Vanligvis får pasientene beskjed om å slutte med all anfallsmedisin i en periode - for så å begynne forsiktig igjen. Dette medfører at de må leve med store smerter under anfallene.

Som regel skal de heller ikke ta forebyggende medisiner de første ukene eller månedene.

- Erfaringen viser at mange pasienter lider mye under avvenningen og ikke klarer eller ønsker å venne seg av med medikamentene. For disse pasientene har man ikke hatt noe godt tilbud, sier Stovner.

Oppsiktsvekkende
Studien har vakt stor oppsikt internasjonalt. I de aller fleste land er det vanlig å anbefale stopp i medisineringen.

Gruppen besto av 61 pasienter, som ble delt inn i tre grupper. Den ene gruppen fikk ikke ta akuttmedisiner. Den andre fikk både forebyggende medisin og lov til å ta akuttmedisiner, mens kontrollgruppen fortsatte med sine medisiner uten noen inngripen.

Etter fem måneder fikk også kontrollgruppen tilbud om behandling for sitt overforbruk.

Mindre smerte
- Både avvenningsgruppen og forebyggingsgruppen fikk færre dager med hodepine. Begge behandlingsregimer hadde således en positiv effekt, men de som ble avvent, fikk totalt mer smerte. De på forebyggende fikk mye mindre smerte, forteller Stovner.

Kontrollgruppen hadde klart flest dager med hodepine, men led noe mindre enn avvenningsgruppen fordi de fikk fortsette med akuttmedisiner.

I tillegg viste det seg at gruppen som fikk forebyggende medisiner fra starten av, trappet kraftig ned på forbruket av akuttmedisiner selv om de ikke ble nektet å bruke dem. - Dette er nok fordi de forebyggende medisinene gjorde behovet for akuttmedisiner mindre, sier Stovner.

Skjærsild unødvendig
Stovner mener det er viktig for norske leger å vite om disse resultatene.

- Dette tyder altså på at det ikke er nødvendig å gå gjennom skjærsilden for å komme til himmelen, altså å få mindre hodepine med lavere forbruk av akuttmedisin. Å gi forebyggende medisiner med det samme, kan for mange løse problemet med overforbruk av akuttmedisiner. Dessuten gir det pasientene mye mindre smerter, sier Stovner.

For lite forebyggende
Stovner poengterer at det hos mange kan være gunstig med avvenning. Sannsynligvis bør man kombinere forebyggende medisin med avvenning i større grad enn man har gjort til nå.

Han påpeker også at forebyggende medisiner generelt brukes av for få av hodepinepasientene.

- Vi antar at bare rundt en firedel av migrenepasienter som kunne trenge forebyggende medisiner, bruker det i dag, sier Stovner.

Temabilag: Allmennlegen, Dagens Medisin 36/08

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!