Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kols-pasienter utsatt for periodontitt

Alvorlig syke kols-pasienter har signifikant mer tannløsningsbetennelse enn andre lungesyke. – Både leger og tannleger bør være på vakt overfor sammenhengen, mener stipendiat og lege Inga Leuckfeld.

Publisert: 2008-02-26 — 13.51 (Oppdatert: 2015-05-21 — 18.31)
Denne artikkelen er over seks år gammel.Sammenhengen mellom kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og marginal periodontitt (tannløsningsbetennelse) er kjent. En ny norsk studie bekrefter en klar sammenheng – også når det kontrolleres for røyking.

Tidligere røykere
130 pasienter med alvorlig kols som står på venteliste for lungetransplantasjon, ble sammenlignet med andre alvorlige lungesyke på transplantasjonsventeliste. Alle de inkluderte var tidligere røykere.

Forekomsten av tannløsningsbetennelse var på 44 prosent i kols-gruppen og på 7,3 prosent i kontrollgruppen.

Tannløsningsbetennelse ble definert som marginalt bentap på 4 mm eller mer.

Kan forverre
– Nå har vi fastslått en overhyppighet av tannløsningsbetennelse hos alvorlig kols-syke, og funnene støtter hypotesen vår om at periodontitt kan forverre kols, sier stipendiat Inga Leuckfeld ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo og lege under spesialisering i lungesykdommer.

– Selv når vi kontrollerer for alder, kjønn og røyking – definert som «antall år røkt 20 sigaretter daglig» – er det en signifikant sammenheng mellom kols og tannløsningsbetennelse. Og det ser ikke ut til at overhyppigheten av tannløsningsbetennelse ved kols er relatert til kroppsmasseindeks, bentetthet eller bruk av steroider hos kols-pasienter, legger Leuckfeld til.

Regelmessig til tannlege
– I hvilken grad vil du anbefale fastleger å sende kols-pasienter til tannlegen?

– Generelt er god munnhygiene viktig hos kols-syke. Jeg vet ikke om det foreligger retningslinjer for dette, men jeg vil anbefale kols-syke å gå regelmessig til tannlegen. Et annet poeng er at tannleger også bør være ekstra oppmerksomme på pasienter som røyker og som har periodontitt, med tanke på en uoppdaget kols-diagnose, sier Inga Leuckfeld.

Hun er førsteforfatter av studien, som nylig ble forhåndspublisert på nett i Respiratory Medicine.

Ikke flinke nok
– Dette er spennende tall, som illustrerer at våre pasienter sliter med plager vi ikke er flinke til å fange opp. Vi instruerer pasientene i å skylle munnen etter inntak av inhalasjonsteroider med tanke på sopp i munnhulen, men fanger sjelden opp tannproblemer, sier allmennlege Svein Høegh Henrichsen, som leder Norsk forening for allmennmedisin sin referansegruppe for astma og kols.

– Jeg har ikke hatt et spesielt søkelys på dette overfor mine pasienter, men denne studien viser at dette er noe jeg bør ta mer alvorlig. Vi er vel generelt flinkere til å fange opp medisinske problemer enn tannproblemer. Kronisk syke trenger helhetlig og tverrfaglig innsats. Studien aktualiserer vel også tannhelsens plass i forhold til myndighetene. Bør kols-pasienter sjekkes hos tannlege årlig? Er det rimelig at pasientene betaler regningen for behandlingen selv når det kan synes å være et ledd i samme grunnsykdom? spør Høegh Henrichsen.

Flere artikler i nyhetsarkivet

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!