ROSENES AFTEN: Ingvild Kjerkol (Ap) hadde all grunn til å juble da de første målingene kom inn til valgvaken i Trøndelag Arbeiderparti. 

Foto: Guro Kulset Merakerås

Vil først redde fastlegeordningen

– Hvis resultatet holder seg til i morgen tidlig, har velgerne gitt et veldig klart mandat både til ei ny regjering og til en ny helsepolitikk, sier Ingvild Kjerkol.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

CLARION HOTELL TRONDHEIM (Dagens Medisin): Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson er ikke i tvil om hvilke helseaktører som vil merke regjeringsskiftet best.

– Det vil ikke bli godkjent flere private klinikker innen ordningen for fritt behandingsvalg. Den ordningen avgår nok i kveld, sier Ingvild Kjerkol til Dagens Medisin fra Aps valgvake i Trondheim.

– Jeg har ikke tenkt å innkassere stillingen som helseminister på valgkvelden, sier hun, men tilføyer med et stort smil at landet uansett får en ny helsepolitikk hvis resultatene fra valgkvelden holder seg til i morgen tidlig.

Videre peker hun på tre konkrete utfordringer som vil stå på en prioritert to-do-liste hos landets nye ledelse.

– Vi må finansiere de offentlige sykehusene på en sånn måte at de kan ivareta beredskapen, utdanne de spesialistene vi trenger og være til stede der folk bor. Så må vi redde fastlegeordningen. Det haster aller mest. Og så trenger vi et taktskifte i kommunale tjenester og sykehjem med tanke på heltidsstillinger, sier Kjerkol.

Fritt behandlingsvalg avgår nok i kveld Ingvild Kjerkol

Soleklar favoritt 

Ingvild Kjerkol har vært Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson siden 2017, og medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite siden 2015.

Det siste året har hun også ledet mektige Trøndelag Arbeiderparti. Det er nærmest umulig å se for seg at noen skal utfordre hennes kandidatur som helseminister i en ny, Ap-ledet regjering, selv om Senterpartiet nok kunne ønske seg sin Kjersti Toppe i stolen som Bent Høie snart skal forlate.

Kjerkol har planene klare og vil starte arbeidet umiddelbart.

–  Nå vil regjeringen Solberg uansett legge frem statsbudsjettet, men hvis vi får dannet regjering, vil vi legge frem en tilleggsbevilgning slik at vi allerede nå kan gå i gang med å stabilisere fastlegeordningen, sier hun.

Kjerkols resept mot sykepleiermangel

På litt lengre sikt vil Kjerkol legge breisida til for å gjøre noe med sykepleiermangelen.

– Vi må få opp antall utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, og så kan vi ikke fortsette å utdanne to-tre sykepleiere til ett årsverk i tjenesten, sier hun, og uttrykker bekymring over en utvikling med stadig mer bruk av innleid arbeidskraft og vikarbyrå.

– Helsetjenesten som arbeidsgiver må ta bedre vare på folk. Vår offentlige helsetjeneste skal være den beste arbeidsgiveren, og de som jobber i tjenesten skal få større tillit. Vi må bort med noen av markedsmodellene i sykehusene og få en mer kvalitetsbasert finansiering som sikrer god praksis og rom for faglig skjønn.

Kjerkol varsler at en ny regjering sammen med partene i arbeidslivet vil se på en helsepersonellkommisjon som skal sikre at behov, utdanningskapasitet og rekruttering er tre størrelser som går sammen.

– Vi utdanner nok, men rekrutterer for dårlig og greier ikke å holde på dem vi har. Det siste er det mest alvorlige, slår Ingvild Kjerkol fast.

Enige om det meste

Arbeiderpartiets mål er å danne regjering med SV og SP. Valgresultatet tyder på at det vil bli mulig.

– Vi er enige om det meste, sier Kjerkol, men innrømmer at de to partnerne har noe ulikt syn på for eksempel rusreformen.

– Vi vil gjennomføre den som en behandlingsreform, vi skal bygge ut helsehjelpa for rusavhengige. Og så må vi passe på at vi gjennomfører de vedtakene Stortinget faktisk har fattet. Rusreformdebatten har blitt en tett debatt der mange av nyansene har forsvunnet. Men vi skal sørge for at det blir helsehjelp, ikke straff, sier hun.

– Klart mandat

Selv om Ingvild Kjerkol vil ikke si at hun er landets neste helseminister, gjør hun ingen forsøk på å så tvil om at hun er på vei inn i sjefsstolen i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Foreløpig ligner dette et regjeringsprosjekt og vel så det. Hvis resultatet holder seg til i morgen tidlig, har velgerne gitt et veldig klart mandat både til ei ny regjering og til en ny helsepolitikk.

Powered by Labrador CMS