SIER NEI: Konkurransetilsynet, her ved Beate Berrefjord og Kurt Brekke under høringen i februar, er blant aktørene som mener åpenhet vil svekke konkurransen mellom legemiddelselskapene – og dermed føre til økte priser. Foto: Vidar Sandnes

Regjeringspartiene vender tommelen ned for åpenhet om prisen på legemidler

Ingen av forslagene om åpenhet om legemiddelpriser ble vedtatt av Helse- og omsorgskomiteen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I slutten av januar var det høring om legemiddelpriser i Stortinget etter Aps og Sps representantforslag for å få regjeringen til å endre praksis. De fleste aktørene i høringen støttet forslaget om mer åpenhet.

Legemiddelindustrien og Konkurransetilsynet advarte.

Nå er innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen klar – og forslagene om å sikre full åpenhet om legemiddelpriser i den offentlige helsetjenesten, samt åpenhet om enhetspriser i norske sykehus, vedtas ikke.


Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Frp, Venstre og Krf peker på at åpenhet om legemiddelprisene ikke alltid vil komme pasienten til gode, og at full åpenhet i noen tilfeller vil kunne resultere i høyere priser på legemidler. Videre viser de til Legemiddelindustriens (LMI) høringssvar, hvor det kommer frem at begge representantforslagene trolig vil kreve en lovendring. Da må det lages en særskilt begrunnelse for hvorfor det offentliges innkjøp av legemidler står i en særstilling i forhold til andre varer og tjenester som det offentlige kjøper inn, heter det i innstillingen.

Helse- og omsorgskomiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV er som kjent kritiske til hemmelighold i legemiddelpolitikken.

De viser til at åpenhet om offentlig forvaltning er nedfelt i Grunnloven, og er «således et helt grunnleggende prinsipp for forvaltningen». – 

De peker også på at prioriteringer i helsetjenesten har stor samfunnsmessig betydning og at det derfor er et stort behov for at allmennheten skal får innsyn, også fordi det er et spørsmål om hvordan man disponerer offentlig emidler. Når prisene er hemmelige, mener de, så holdes også den totale pengebruken i helsevesenet på de enkelte legemidlene, skjult.

– I de tilfellene der det i praksis kun er ett legemiddel som brukes mot en bestemt sykdom, medfører hemmeligholdet at offentligheten ikke får kjennskap til samfunnets legemiddelutgifter til hele pasientgrupper, heter det fra de tre partiene.
Les hele innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen her

Hemmelig fra 2016
Åpne eller hemmelige legemiddelpriser har vært heftig diskutert etter at den statlige innkjøperen i 2016 varslet at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud, ikke lenger skulle være offentlige. Kravet vakte sterke reaksjoner, og både Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har argumentert mot praksisendringen, slik Dagens Medisin tidligere har skrevet.

Powered by Labrador CMS