KRITISERER FORSLAG: – Fastlegeordningen er i en krise, og jeg mener vi har gjort for lite for å spørre politisk hvordan vi kan få opp vaksinasjonsdekningen i den ordinære helsetjenesten, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe. 

Foto: Vidar Sandnes

Toppe om HOD-forslag: – Absolutt ikke godt nok

– At man nå velger å foreslå å utvide vaksineringen kun utenfor influensavaksineringsprogrammet, er etter min mening spesielt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Jeg er enig i kritikken fra Folkehelseinstituttet (FHI) som de kommer med i sitt høringssvar. De nasjonale fagmyndighetene var enige om at nasjonale prosedyrer ville være den kloke måten å gjøre dette på. Allikevel velger HOD av en eller annen merkelig grunn å hoppe bukk over rådene og gå for et smalt forslag som kun inkluderer at farmasøyter i apotek kan rekvirere vaksine mot sesonginfluensa. Det synes jeg er både merkelig og uforståelig, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, til Dagens Medisin.

Les også: Farmasøyter med eierskap til apotek bør kunne rekvirere influensavaksine

Toppe retter kritikk mot at HOD etter hennes mening har lagt forslagene som fagmyndighetene var enige om i en skuff.

– Fagmyndighetene har ønsket å gå bredere ut, og også inkludere andre naturlige yrkesgrupper i helsetjenesten med i et slikt forslag, blant annet jordmødre og spesialistsykepleiere. At man nå velger å foreslå å utvide vaksineringen kun utenfor influensavaksineringsprogrammet, er etter min mening spesielt.

Frykter for risikogruppene
På lik linje med FHI er også Toppe bekymret for at fri prissetting av influensavaksineringstilbudet i apotek i verste fall kun vil favne de mest ressurssterke i samfunnet.

– Jeg frykter at dette ikke vil nå de i risikogruppene med størst behov.

– Men personer i risikogruppene kan vel fortsatt vaksinere seg på legekontoret?

– Det kan de. Men hele utgangspunktet for denne debatten har nettopp vært at vaksinasjonsdekningen er for lav, og aller viktigst er det å få opp vaksinasjonsgraden i de sårbare gruppene. Poenget er å øke tilgjengeligheten, og da hjelper det ikke om vi ikke når de som har størst behov.

Stortingsrepresentanten presiserer at hun ikke sier at vaksinering i apotek er et dumt forslag.

– Men jeg mener HODs forslag er lite helhetlig, og jeg vil kalle det et halvt forslag. Det er absolutt ikke godt nok. Det er et stort dilemma at de mer kjøpesterke får økt sin vaksinasjonsdekning. Vi ser utfordringer i norsk helsevesen med sosiale helseforskjeller og todeling av helsetjenesten. Vaksinasjonsdekning er grunnlag for en god folkehelse.

Stilte seg ikke bak flertallet
I helse- og omsorgskomiteens innstilling til behandlingen av statsbudsjettet for 2020 gikk flertallet i komiteen inn for at farmasøyters rett til å rekvirere influensavaksine i apotek burde komme på plass før influensasesongen 2020-2021. Den gangen var det kun Senterpartiet som ikke stilte seg bak innstillingen.

– Hvorfor valgte dere å ikke støtte den innstillingen?

– Vi syntes det var et forslag som var problematisk å hoppe på i en slik innstilling. Vi følte det var et område som måtte utredes nærmere, og ville avvente og se hva som kom av anbefalinger. Og anbefalingene om nasjonal prosedyre er et forslag som er mye bedre enn det Stortinget gikk inn for med bare farmasøyter alene.

Toppe mener Stortingets vedtak basert på helse- og omsorgskomiteens innstilling var for lettvint.

– Og jeg mener utredningen om nasjonal prosedyre viser at jeg hadde rett. Senterpartiets syn er mer i tråd med det fagmyndighetene anbefaler. Det HOD nå ønsker å gå inn for er å følge opp Stortingets vedtak, i stedet for å gå videre med nasjonale fagmyndigheters løsningsforslag. Det mener jeg er beklagelig.

– Gode på å lobbyere
– Synes du farmasøyter som yrkesgruppe fått for stor oppmerksomhet i debatten om økt vaksinasjonsdekning?

– Ja, til dels synes jeg det. De har vært gode på å lobbyere, og det har nok vært medvirkende til Stortingets vedtak. Fastlegeordningen er i en krise, og jeg mener vi har gjort for lite for å spørre politisk hvordan vi kan få opp vaksinasjonsdekningen i den ordinære helsetjenesten. Det har bare blitt pekt på at farmasøyter er løsningen, men hva har vi gjort politisk for å sørge for at fastlegen har tid og mulighet for å få opp vaksinasjonsdekningen på sin pasientliste?

Powered by Labrador CMS