APOTEK: Farmasøytene på apoteket har kompetanse som kan avlaste den øvrige helsetjenesten hvis man bruker den riktig, skriver Helene Gombos og Tonje Krogstad. Foto: Illustrasjonsfoto: Colorbox

Helsekompetanse og egenomsorg – bruk apotekene og farmasøytene

På apotekene kan henvendelser som kan behandles ved egenomsorg siles ut fra helsetjenesten

Publisert
Helene Gombos

KOMMUNEOVERLEGE PÅL STEIRAN har i sitt innlegg gode argumenter for en mer bærekraftig helsetjeneste ved økt egenomsorg, men hopper bukk over det som må være en sentral del i egenomsorgen – apotekene og farmasøytene!

Igjen og igjen er det oppslag om overarbeid i helsetjenesten, og feil bruk av ressursene. Det er et skrikende behov for økt helsekompetanse i befolkningen. Selv om alle kan Google seg til verst tenkelig diagnose for ufarlige symptomer mangler mange kompetansen til å forstå informasjonen de så lett finner.

HJELP TIL EGENBEHANDLING. På apotekene har man høyt utdannede medarbeidere, farmasøyter, med stor kompetanse innen helse. Disse kan hjelpe pasientene med hvilke symptomer som bør tas opp med lege, og hvilken informasjon som er troverdig. Egenbehandling mot symptomer og sykdom som legen ikke trenger vurdere, kan pasientene få på apotekene. Farmasøyter gir informasjon om riktig bruk av legemidler, gode råd for å ta vare på helsen, og kan betrygge pasienter som er engstelige. Apotekene er lett tilgjengelig over store deler av landet, ofte med lange åpningstider og uten behov for timeavtaler.

Tonje Krogstad

Apotekene har fått en viktig oppgave ved å utlevere og gi råd om reseptpliktige medisiner, men rådgivning om egenbehandling er vel så viktig. I enkelte land, som England, vil pasienten bli bedt om å oppsøke apoteket før en eventuell legetime. Slik kan henvendelser som kan behandles ved egenomsorg siles ut fra helsetjenesten.

Ved å bruke kompetansen om egenbehandling i apotekene, og med godt samarbeid mellom farmasøyter, fastlegene og helsetjenesten ellers, kan vi sammen bygge en mer bærekraftig helsetjeneste.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS