ØKT KONKURRANSE: – Målet med den nye apotekloven bør være å få nye aktører inn i markedet og forsterke konkurransen blant dem som allerede er der, sier Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.
ØKT KONKURRANSE: – Målet med den nye apotekloven bør være å få nye aktører inn i markedet og forsterke konkurransen blant dem som allerede er der, sier Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet vil ha markedsføring av priser på reseptfrie legemidler

Konkurransetilsynet skriver i sitt høringssvar til Apoteklovutvalgets rapport at det ikke kan se at utvalget har dokumentert en sammenheng mellom lav pris og økt misbruk. Derfor ønsker tilsynet at det åpnes for å reklamere for pris.

Publisert

Apoteklovutvalget, som ble oppnevnt i 2021, hadde i oppgave å utrede hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes.

Utvalget har vurdert regelverk knyttet til apotekvirksomhet, blant annet en vurdering av behov for reguleringer som legger til rette for økt konkurranse, teknologisk utvikling og nye apotekløsninger i fremtiden.

I januar leverte utvalget sin utredning til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Rapporten var på høring frem til 15. mai.

– Hindrer god konkurranse

Konkurransetilsynet, som var representert i utvalget, skriver i en pressemelding at det er enig i flere av forslagene i rapporten, men går imot flertallet i utvalgets forslag om å videreføre dagens forbud mot markedsføring av priser og rabatter på reseptfrie legemidler.

– Målet med den nye apotekloven bør være å få nye aktører inn i markedet og forsterke konkurransen blant de som allerede er der. Forbudet mot markedsføring er til hinder for god konkurranse og bidrar til at prisene på reseptfrie legemidler kan være høyere enn de trenger å være, uttaler Beate Milford Berrefjord, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Det er i dag lov til å markedsføre reseptfrie legemidler, men ikke med fremheving av priser og rabatter.

Apotekutvalget viser til at «Legemiddelverket har i sin praksis forbudt reklame der pris og rabatter har vært sterkt fremhevet. Resultatet er at muligheten til effektiv konkurranse basert på markedsføring av pris eller rabatter reduseres.»

Videre skriver utvalget:

«En økt adgang til å fremheve priser og rabatter kan føre til økt bruk av reseptfrie legemidler uten at dette er basert på hva som fremmer rasjonell bruk, eller hva som kan anses som god kvalitet ved behandling av legemidler.»

Ser ikke sammenhengen

Konkurransetilsynet skriver i sin høringsuttalelse til utvalgets rapport at markedsføring av reseptfrie legemidler vil gi rom for nye apotekutfordrere og gi rimeligere legemidler.

– Når kundene ikke får vite hvem som har de billigste produktene blir det også vanskelig å være en bevisst forbruker. For eksempel koster den samme flasken med Canoderm, en krem til behandling av tørr hud og eksem, i dag rundt 250 kroner på enkelte nettapotek og opp mot 500 kroner på fysiske apotek. Så store forskjeller kan være et tegn på svak konkurranse. Mulighet for markedsføring kan gi pasientene lavere priser, uttaler Berrefjord.

Powered by Labrador CMS