SVÆRT RESISTENT: Det er særlig økningen av karbapenemase-produserende bakterier (CPO) som bekymrer Folkehelseinstituttet (FHI). CPO er svært resistent mot effektiv antibiotikabehandling.

FHI: Markant økning av antibiotikaresistente bakterier i 2023

Antall personer i Norge som ble smittet med antibiotikaresistente bakterier økte markant fra 2022 til 2023. FHI er bekymret for utviklingen.

Publisert

Det er spesielt økningen av karbapenemase-produserende bakterier (CPO) som bekymrer Folkehelseinstituttet (FHI). I 2023 ble 251 personer meldt smittet, sammenlignet med 180 personer i 2022. I 2021 var tallet bare på 68.

CPO er en bakterietype som er svært resistente mot effektiv antibiotikabehandling

Tallene kommer fram i FHIs årsrapport «Forekomst av resistente bakterier og sopp med spesiell betydning for smittevern i helsetjenesten i Norge»

Kan gi alvorlige infeksjoner

– Økningen av CPO-bakterier er svært bekymringsfull fordi de kan gi alvorlige infeksjoner, og vi har svært begrensede – noen ganger ingen – effektive antibiotika som fungerer, sier overlege Miriam Sare ved FHI.

Sare mener økningen av CPO skyldes en kombinasjon av utenlandsreiser og migrasjon til Norge fra land med høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier.

– Medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til norske sykehus har også bidratt, legger hun til.

Powered by Labrador CMS