HENSIKTSMESSIG: – Det kan være hensiktsmessig både for oss og for industrien at ikke det ikke er hemmelighold gjennom hele livssyklusen til et legemiddel, mener administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF. Arkivfoto: Lasse Moe Foto:

RHF-ene inviterer industrien til diskusjon om hemmelige priser

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF-ene) har ferdigbehandlet rapporten om håndtering av hemmelige priser på legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I juni gikk fristen ut for høringsrunden på rutiner ved prisinformasjon på legemidler. Arbeidsgruppens mandat var å beskrive hvilke aktører som skal ha tilgang til prisinformasjon og på hvilken måte aktørene skal få denne informasjonen.

Det lå som en forutsetning at det rabatt og anbudspris på legemidler fortsatt skal være hemmelige. Listepriser er ikke konfidensielle.

Nå har de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF-ene) gitt sin tilslutning til hovedprinsippene for informasjon i rapporten – og har besluttet å gå i dialog med industrien om en differensiering av hemmelighold. 

– Det er andre faktorer som er viktige i anbudsprosesser når et firma skal komme seg inn på markedet, enn for selskaper med legemidler som har vært på markedet i mange år. Det kan være hensiktsmessig både for oss og for industrien at det ikke er hemmelighold gjennom hele livssyklusen til et legemiddel, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, til Dagens Medisin.

Samarbeider med Sykehusinnkjøp
Slørdahl forteller at fagdirektørene i de regionale helseforetakene, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, nå har fått i oppdrag å invitere legemiddelindustrien til dialog.

– Hva vet dere om interessen fra firmaene?

– Industrien vil bli kontaktet nå, og vi har gjennom Sykehusinnkjøp forstått at firmaene også ønsker en dialog om dette.

– I mange av høringssvarene ble dere RHF-direktører anmodet om å revurdere beslutningen om hemmelighold. Hva er din kommentar til den oppfordringen?

– Vi forholder oss til regelverket, som vi gjør på alle andre anbudsprosesser. I rapporten ble det reist spørsmål om det er mulig å gå i dialog med industrien, og dette har vi som sagt tatt til følge, sier Slørdahl.

Tjenstlig behov
Ifølge rapporten anbefalte gruppen at alle med et såkalt tjenstlig behov skal ha tilgang på prisinformasjon om legemidler som kjøpes inn av sykehusene.

Dette vil omfatte blant andre administrativt ansatte, leger, apotekansatte og sykepleiere. Pasienter skal ikke få kjennskap til prisene, men kan i enkelte tilfeller få informasjon om størrelsesorden på prisforskjellen mellom ulike legemidler/behandlinger.

Les saken: Leger, men ikke pasienter, skal få vite om legemiddelprisen

– Vi har gitt vår tilslutning til alle de foreslåtte hovedprinsippene i rapporten fra arbeidsgruppen. De fleste høringsinstansene har også støttet disse prinsippene, forteller Slørdahl.

– I hvilken grad frykter du at sykehusene kommer til å ha ulik praksis for hvem som har tjenstlig behov for tilgang til priser?

– Fagmiljøene har god kontakt med hverandre, og vi har god kontakt med fagmiljøene. Dette vil vi finne gode løsninger på. Både arbeidstakere og arbeidsgivere vet hvem som har tjenstlig behov, og det er vår jobb å sørge for at de som har tjenestebehov vil ha tilgang, svarer Slørdahl.

Hovedprinsippene
Dette er hovedprinsippene for håndtering av enhetspriser for legemidler som de RHF-direktørene har gitt sin tilslutning til:

  • Helseforetakene plikter å sikre at alle grupper av ansatte som har tjenstlig behov har tilgang til informasjon om legemidler. Informasjonen skal være lett tilgjengelig.
  • Det er arbeidsgivers ansvar å avgjøre hvilke grupper ansatte som har tjenstlig behov og som dermed skal ha tilgang. Det er påkrevd at de som har tjenstlig behov behandler enhetsprisene konfidensielt i henhold til gjeldende lovverk.
  • Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov kan bare gi informasjon om enhetspriser til andre ansatte med tjenstlig behov.
  • Helsepersonellet kan opplyse pasienter om omtrentlig størrelsesorden på prisforskjeller mellom ulike behandlingsmetoder. Dog må ikke konkrete enhetspriser eller prisforskjeller angis. Dette for å sikre at en ikke kommer i konflikt med taushetsplikten.
Powered by Labrador CMS