ALLE RHF-ENE: Lovbruddet omfatter alle de regionale helseforetakene, selv om dette tilsynet spesifikt har undersøkt ambulanseflytjenestene som ytes i Nord-Norge, presiserer Statens helsetilsyn. 

Foto: Anne Grete Storvik

Helsetilsynet: – Uforsvarlige ambulanseflytjenester til befolkningen i nord

De regionale helseforetakene har ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester, konkluderer Statens helsetilsyn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Statens helsetilsyn har undersøkt om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige og koordinerte ambulanseflytjenester i situasjoner med behov for øyeblikkelig hjelp.

«Vi har også sett på ambulanseflytjenesten i perioden rundt bytte av operatør for
ambulansefly våren og sommeren 2019», skriver de i en pressemelding.

På grunn av lange reiseavstander er mange pasienter, særlig i Finnmark og Nordland, avhengig av transport med ambulansefly for å få forsvarlig behandling i spesialisthelsetjenesten.

Her kan du lese hele tilsynsrapporten. 

Flere lovbrudd
Helsetilsynet finner at:

Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted. fra tilsynsrapporten

  • Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og faktorer innenfor tjenestens kontroll har bidratt til forsinkelsene. De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester.  
  • Tilsynet har videre avdekket at de regionale helseforetakene ikke har helhetlig oversikt og kunnskap som viser om pasienter får transport i samsvar med sine behov. De har dermed ikke oppfylt sitt ansvar for tilrettelegging og styring av ambulanseflytjenestens aktiviteter. Svikten gjelder plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere ambulanseflytjenesten.
  • De regionale helseforetakene har ansvar for at luftambulansetjenesten forvaltes som en nasjonal tjeneste og at ambulansetjenestene i nødvendig grad er samordnet nasjonalt. Lovbruddet omfatter derfor alle de regionale helseforetakene, selv om dette tilsynet spesifikt har undersøkt ambulanseflytjenestene som ytes i Nord-Norge.

Her kan du lese Dagens Medisins artikler om ambulanseflytjenesten

Har fulgt pasienten fra a til å
Helsetilsynet har sett på ambulanseflytjenesten fra behovet for transport med ambulansefly er meldt til spesialisthelsetjenesten og til pasienten er transportert til forsvarlig behandlingssted.

Tilsynsfunnene bygger på mange kilder og et omfattende datamateriale som blant annet omfatter pasientjournaler, intervjuer, dokumenter og avviksmeldinger, heter det i pressemeldingen.  

Powered by Labrador CMS