I VERDENSTOPPEN: – At vi har fått dette ansvaret av EU er en anerkjennelse av at vi er helt i verdenstoppen på disse områdene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Foto: Siri Øverland Eriksen

Norge skal levere smittefly til EU

Norge skal etablere et ambulansefly for transport av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skrev i juni, har EU forsterket og styrket sin katastrofeberedskap, blant annet gjennom prosjektet «rescEU», som har som mål å i større grad kunne beskytte innbyggerne mot katastrofer, samt håndtere nye risikoer.

Til denne reserven ble medlemsland og andre invitert til å komme med innspill til hvordan de kan hjelpe.

Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet bekreftet i den forbindelse overfor Dagens Medisin at de ville tilby unionen et ambulansefly spesielt laget for å kunne håndtere og frakte smittsomme pasienter. 

Nå har Norge altså fått oppdraget. 

– Det er basert på erfaringer og kunnskap som vi her i Norge har gjort oss, både gjennom luftambulansetjenesten, under covid-19-pandemien og CBRNE-senteret på Ullevål, sier Olsen i en kommentar. 

Oppdraget om å bygge flyet skal nå ut på anbud gjennom Luftambulansetjenesten HF.

Vi ser på hvordan flyet, når det er på plass, kan supplere luftambulansetjenesten i Norge i perioder. Bjørn Guldvog, helsedirektør

– At vi har fått dette ansvaret av EU er en anerkjennelse av at vi er helt i verdenstoppen på disse områdene, både gjennom en god og effektiv luftambulansetjeneste og et fagmiljø som har kompetanse til å håndtere pasienter med alvorlige og farlige smittsomme sykdommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Avtalen som er inngått med EU innebærer at de fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026, en samlet ramme på cirka 60 millioner euro.

En slik ressurs vil også bety en styrket beredskap i Norge. 

– Vi ser på hvordan flyet, når det er på plass, kan supplere luftambulansetjenesten i Norge i perioder hvor det ikke blir brukt til transport av høyrisikopasienter og hvordan dette vil styrke vår nasjonale beredskap, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Powered by Labrador CMS