ALS-studie ved OUS har nådd inkluderingsmål

I underkant av ett år har Oslo universitetssykehus tilbudt den første legemiddelfirma-initierte studien for ALS-pasienter i Norge. I mars ble målet om å inkludere 13 ALS-pasienter nådd.

Angelina Maniaol, overlege ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS)

      
        Foto: DMarkiv/privat
Angelina Maniaol, overlege ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS) Foto: DMarkiv/privat

Studien er finansiert av AB Science og er en multinasjonal, placebokontrollert fase 3-medikamentstudie. Legemiddelet masitinib skal prøves ut i kombinasjon med riluzole, i behandling av pasienter som har sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Det skriver Angelina Maniaol, hovedutprøver for studien og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS), i et blogginnlegg på OUS sin nettside Ekspertsykehuset.

Totalt er det planlagt å inkludere 496 ALS-pasienter fra hele verden i studien.

Etter inkludering får pasientene tett oppfølging i 48 uker.

– Vi håper selvsagt at masitinib kan bremse sykdomsutviklingen ved ALS, men dette vil vi ikke få svar på før studien er avsluttet, skriver Maniaol.

Nevrologisk avdelingen ved OUS er nylig godkjent som utprøvingssenter i det europeiske nettverket TRICALS. Målet for nettverket er å finne en effektiv behandling mot ALS.

Maniaol skriver at gjennom nettverket vil avdelingen få tilbud om å delta i flere ALS-studier, men at det foreløpig ikke er noen nye studier på trappene i Norge.

– Som ALS-nevrolog og hovedutprøver har det vært en milepæl å bare få lov å være med i denne studien, skriver overlegen.

Powered by Labrador CMS